Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Проекти для громадського обговорення

                              

 

                                                                                                                  Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів «Про затвердження Положення про міжрегіональні територіальні управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та внесення змін до деяких наказів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» 

Відповідно до пункту 17 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті АРМА проекту наказу Агентства з розшуку та менеджменту активів «Про затвердження Положення про міжрегіональні територіальні управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та внесення змін до деяких наказів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – проект наказу) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Проект наказу розроблено з метою нормативно-правового забезпечення діяльності міжрегіональних територіальних управлінь АРМА.

Пояснювальна записка до проекту наказу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів «Про затвердження Положення про міжрегіональні територіальні управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та внесення змін до деяких наказів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Порівняльна таблиця до проекту наказу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів «Про затвердження Положення про міжрегіональні територіальні управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та внесення змін до деяких наказів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Зауваження та пропозиції до проекту наказу просимо надсилати за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення), а також за адресою електронної пошти: v.kotcan@arma.gov.ua до 29 січня 2019 року.

Звіт за результатами громадського обговорення протягом 14 календарних днів після прийняття рішень за результатами обговорення буде опубліковано на офіційному веб-сайті АРМА, відповідно до вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996.

Звіт Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за результатами проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проекту наказу Агентства з розшуку та менеджменту активів «Про затвердження Положення про міжрегіональні територіальні управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та внесення змін до деяких наказів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

                            

                       

                                                                                                                 

                                                                                                         Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання діяльності у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» 

Відповідно до пункту 17 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті АРМА проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання діяльності у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Законопроект) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Законопроект розроблено з метою удосконалення нормативно-правового регулювання питань виявлення, розшуку та управління активами; імплементація в законодавство України кращих практик ЄС щодо повернення та управління активами; вирішення практичних проблем, що виникають у діяльності АРМА в сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, управління активами, які передано в управління АРМА, а також реалізації пункту 2 розділу V Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» в частині приведення у відповідність із цим Законом законодавчих актів, які регулюють суспільні відносини з питань діяльності АРМА.

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання діяльності у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання діяльності у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Зауваження та пропозиції до Законопроекту просимо надсилати за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення), а також за адресою електронної пошти: y.tolkachova@arma.gov.ua до 09 жовтня 2018 року.

Звіт за результатами громадського обговорення протягом 14 календарних днів буде опубліковано на офіційному веб-сайті АРМА, відповідно до вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996.

Звіт Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за результатами публічного громадського обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання діяльності у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

 

Повідомлення

про оприлюднення проекту наказу Національного агентства

«Про затвердження форм документів, що складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління»

 

Проект наказу Національного агентства «Про затвердження форм документів, що складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління» підготовлено відповідно статті 22 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 351.

Основною метою розробки проекту наказу є упорядкування форм документів, які складаються під час здійснення Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, контролю за ефективністю управління активами.

Пояснювальна записка до проекту наказу Національного агентства «Про затвердження форм документів, що складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління».

Аналіз регуляторного впливу  до проекту наказу Національного агентства «Про затвердження форм документів, що складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління».

Зауваження та пропозиції приймаються до 02 серпня 2018 року за адресою: 01001, Київ, вул. Бориса Грінченка 1, email: info@arma.gov.ua.