Ц
Ц
Ц
A
A
A+

The procedure for providing access to public information

Доступ до публічної інформації регламентується Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Порядок забезпечення доступу до публічної інформації в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство), затверджено наказом Національного агентства від 29.12.2017 № 249 «Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 січня 2018 року за № 105/31557, зі змінами, внесеними згідно з наказом АРМА від 10.06.2020 № 266.

Реалізація прав громадян на доступ до публічної інформації забезпечується відділом звернення громадян та доступу до публічної інформації Управління організації документообігу та контролю центрального апарату Національного агентства.

Надання публічної інформації Національного агентства здійснюється в письмовій (лист-відповідь) чи усній формі (під час особистого прийому або телефоном) у відповідь на інформаційний запит.

Запити на інформацію можуть бути індивідуальними або колективними. Запити можуть подаватися:

в усній (записані на особистому прийомі службовою особою або викладені за допомогою засобів телефонного зв’язку через телефонну «гарячу лінію» за телефоном (044) 290-08-66, (044) 290-08-21);

письмовій чи іншій формі (поштою, електронною поштою) на вибір запитувача.

Поштова адреса: вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001; електронна пошта: info@arma.gov.ua.

Запит на інформацію подається у довільній формі.

При цьому необхідно вказати:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати відповідну форму для подання запиту на інформацію.

Запити на інформацію, розпорядником якої є Національне агентство, приймаються у робочі дні з 9:00 до 18:00, напередодні святкових, неробочих днів з 9:00 до 16:45 за місцезнаходженням Національного агентства (вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001).

Запити, які надійшли до Національного агентства після закінчення робочого дня, реєструються наступного робочого дня. Запити, які надійшли у вихідні, святкові та інші неробочі дні, реєструються та передаються на розгляд першого робочого дня.

Місцезнаходження (адреса) роботи з публічною інформацією в приміщенні АРМА: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1, кабінет 101.