Ц
Ц
Ц
A
A
A+

The procedure for providing access to public information

Доступ до публічної інформації регламентується Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Порядок забезпечення доступу до публічної інформації в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство), затверджено наказом Національного агентства від 29.12.2017 № 249 «Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 січня 2018 року за № 105/31557, зі змінами, внесеними згідно з наказом АРМА від 10.06.2020 № 266.

Реалізація прав громадян на доступ до публічної інформації забезпечується відділом діловодства Управління діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель центрального апарату Національного агентства.

Надання публічної інформації Національного агентства здійснюється в письмовій (лист-відповідь) чи усній формі (під час особистого прийому або телефоном) у відповідь на інформаційний запит.

Запити на інформацію можуть бути індивідуальними або колективними. Запити можуть подаватися:

в усній (записані на особистому прийомі службовою особою або викладені за допомогою засобів телефонного зв’язку через телефонну «гарячу лінію» за телефоном (044) 290-08-66, (044) 290-08-21);

письмовій чи іншій формі (поштою, електронною поштою) на вибір запитувача.

Поштова адреса: вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001; електронна пошта: info@arma.gov.ua.

Запит на інформацію подається у довільній формі.

При цьому необхідно вказати:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати відповідну форму для подання запиту на інформацію.

Запити на інформацію, розпорядником якої є Національне агентство, приймаються у робочі дні з 9:00 до 18:00, напередодні святкових, неробочих днів з 9:00 до 16:45 за місцезнаходженням Національного агентства (вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001).

Запити, які надійшли до Національного агентства після закінчення робочого дня, реєструються наступного робочого дня. Запити, які надійшли у вихідні, святкові та інші неробочі дні, реєструються та передаються на розгляд першого робочого дня.

Місцезнаходження (адреса) роботи з публічною інформацією в приміщенні АРМА: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1, кабінет 102.