Ц
Ц
Ц
A
A
A+

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ У СФЕРІ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗШУКУ АКТИВІВ

З метою підвищення ефективності діяльності у сфері виявлення та розшуку активів та подолання існуючих викликів АРМА проведена робота за такими ключовими напрямами діяльності:

 1. Здійснення фінансового аналізу:

- розробка типових алгоритмів виявлення та розшуку активів з використанням фінансового аналізу;                 

- впровадження новітніх технологій, автоматичних засобів збору й обробки даних;                                                                   

- підвищення кваліфікації персоналу у сфері аудиту та фінансового аналізу;                                                                                   

- надання висновків спеціалістів на запити правоохоронних органів.

 

 1. Створення власної IT-лабораторії:

- здійснення заходів зі збору, обробки та глибокого аналізу інформації з цифрових носіїв інформації, а також комп’ютерів, комп'ютерних систем та мобільних пристроїв.

 

 1. Міжнародна взаємодія:

- інтеграція АРМА до міжнародної правоохоронної системи;

- налагодження сталих каналів зв’язку;

- підвищення ефективності обміну інформацією;

- індивідуалізація підходу до взаємодії з кожним із партнерів з врахуванням особливостей законодавства та функціонування правоохоронної системи, доступу до інформації.

 

 1. Взаємодія з правоохоронними органами:

- інтеграція в систему правоохоронних органів;

- підвищення рівня комунікації та довіри;

- створення умов для проведення спільних розслідувань;

- підвищення швидкості та ефективності фінансового розслідування.

 

 1. Збір інформації з відкритих джерел:

- розробка нових методів пошуку та відбору даних в глобальній мережі Інтернет;

- покращення існуючих та впровадження нових інструментів автоматизованого збору відомостей із загальнодоступних джерел;

- створення сучасного додаткового інструменту аналізу інформації про активи з відкритих даних.

 

 1. Інформатизація, автоматизація й оптимізація функції виявлення та розшуку активів з метою зменшення фінансових витрат на виконання звернень:

- запровадження системи електронних звернень в цілях виявлення і розшуку активів для працівників правоохоронних органів з автентифікацією та авторизацією користувачів;

- оптимізація та автоматизація роботи із реєстрами, базами даних, аналітичним забезпеченням;

- підвищення швидкості обміну-передачі даних між суб’єктами взаємодії.

 

 1. Оптимізація, автоматизація та розширення джерел та переліку інформації:

- розширення каналів доступу до офіційної інформації;

- підключення до реєстрів та баз даних приватних суб’єктів господарювання, недержавних установ, організацій, торгових майданчиків тощо;

- розширення мережі каналів інформації з іноземних юрисдикцій;

- диверсифікація та систематизація усього масиву офіційної, відкритої та архівної інформації.

 

Заходи щодо створення ІТ-лабораторії

 

З метою ефективного виконання завдань і функцій, визначених законодавством, а також запровадження сучасних інструментів, методів виявлення та розшуку активів, АРМА ініціювала створення IT-лабораторії, направленої на проведення forensic–заходів будь-яких цифрових носіїв інформації з метою виявлення прямих чи опосередкованих зв’язків фігурантів кримінальних проваджень з активами в Україні та за її кордоном. Ці заходи сприятимуть підвищенню ефективності розшуку та виявлення активів, дадуть поштовх плідній взаємодії з правоохоронними органами України, що в результаті сприятиме пришвидшенню здійснення розслідування кримінальних проваджень. Для запуску цього проекту працівники АРМА провели низку консультацій з представниками різних правоохоронних органів України (Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, Національне антикорупційне бюро України) та вивчили успішний досвід іноземних країн (Ізраїль, Ірландія), які вже створили подібні підрозділи, крім того: розроблено та оновлено проект концепції створення ІТ-лабораторії, яку викладено у формі оновленої презентації, враховуючи зміни щодо використання безкоштовних інструментів аналізу даних з цифрових носіїв інформації; проведено зустріч з представниками компанії AccessData щодо побудови комплексної інфраструктури та сучасних інструментів для створення ІТ-лабораторії; проведено робочу зустріч з представниками криміналістичної лабораторії Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України та отримано консультації стосовно коректної побудови внутрішніх процесів в ІТ-лабораторії; проведено зустріч з представниками лабораторії комп’ютерної криміналістики «CyberLab» стосовно отримання тестового доступу до їх матеріально-технічної бази та спеціалізованого програмного забезпечення для практичної демонстрації можливостей; створено перелік існуючих, безкоштовних інструментів для проведення глибокого аналізу інформації з будь-яких цифрових носіїв інформації; підготовлено перелік заходів, які можуть бути виконані за допомогою безкоштовного програмного забезпечення для аналізу цифрових носіїв інформації. У результаті проведеного аналізу створено концепцію реалізації цього проекту, в рамках якої визначено першочергові потреби та стратегічні цілі, включаючи способи їх досягнення, в разі наявності належного рівня фінансування.

Крім того, АРМА створено посібники з питань розвідки відкритих даних, роботи із статистикою, виявлення та розшуку активів на ринку цінних паперів, аналізу фінансових даних міжнародних компаній, принципів міжнародного співробітництва.

 

Також АРМА організовано здійснення заходів, спрямованих на забезпечення підвищення рівня поінформованості серед органів слідства і прокуратури в Україні про можливості АРМА у сфері виявлення, розшуку активів, шляхом взяття участі в організації співпраці з вищими навчальними закладами з метою вдосконалення рівня освіти та професійної підготовки працівників правоохоронних органів:

1) підписано Меморандум про співробітництво між АРМА та Державним закладом післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу»;

2) підписано Меморандум про співробітництво між Національним агентством і Університетом державної фіскальної служби;

3) розроблено та надано пропозиції до проекту Посібника з фінансових розслідувань, видання якого ініційовано Державною службою фінансового моніторингу України і спрямовано на підвищення поінформованості правоохоронних органів про порядок здійснення фінансових розслідувань;

4) розроблено Методичні рекомендації з питань виявлення, розшуку і накладення арешту на криптовалютні активи у кримінальному провадженні, які представлено під час круглого столу для МТУ АРМА. Зазначені рекомендації надіслано до правоохоронних органів, зокрема: Служби безпеки України, Національної поліції України, Генеральної прокуратури України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідування, Державної фіскальної служби та отримано позитивні відгуки щодо впровадження їх в роботу. 

Для підвищення якості та швидкості виконання звернень правоохоронних органів щодо здійснення заходів з виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а також з метою оптимізації витрат та ресурсів, залучених на реалізацію державної політики публічного адміністрування арештованими активами, впроваджено процес діджиталізації функціональної та внутрішньо-управлінської діяльності АРМА: 

 • розпочато застосування сучасних інформаційних технологій та засобів цифрової трансформації при виконанні функції виявлення та розшуку активів:
 • автоматизовано процеси збору, обробки та аналізу інформації в рамках виконання звернень правоохоронних органів;
 • розроблено систему візуалізації відомостей про виявленні та розшукані активи та/або пов’язаних із ними осіб у схематичному вигляді;
 • розроблено та впроваджено електронні інформаційно-аналітичні інструменти контролю, моніторингу виконання завдань та повноважень працівниками АРМА, а саме, внутрішню інформаційно-аналітичну систему статистики, обліку робочого часу, моніторингу та оцінки стану виконання індивідуальних завдань та ключових показників роботи.

 

Подальший розвиток діяльності АРМА у сфері виявлення та розшуку активів передбачає:

Середньострокові цілі функціонального розвитку

 • Видання Посібника щодо виявлення та розшуку активів;
 • Посилення взаємодії із навчальними центрами та вищими навчальними закладами (проведення спільних науково-практичних заходів);
 • Посилення апаратного та програмного забезпечення робочих місць;
 • Оптимізація обміну відомостями із територіальними управліннями АРМА;
 • Підвищення ефективності міжнародної взаємодії;
 • Розширення кола суб’єктів правоохоронної взаємодії;
 • Впровадження новітніх методів фінансового аналізу;
 • Розширення доступу до фінансово-господарських даних компаній світу;
 • Удосконалення рівня знання іноземних мов для підвищення ефективності міжнародної взаємодії;
 • Мобілізація та вдосконалення інструментів пошуку та аналізу інформації в dark.net.

Довгострокові цілі інституційного розвитку

 • Внесення змін до законодавства в напрямі розширення повноважень АРМА у сфері виявлення та розшуку активів;
 • Застосування штучного інтелекту для виявлення та розшуку активів;
 • Розвиток ІТ- лабораторії.

Тренди у виявленні та розшуку активів

 • Формування дієвого механізму повернення незаконних і виведених закордон активів шляхом розроблення проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» № 3304, відповідно до якого АРМА забезпечуватиме представництво і захист прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у спорах і справах щодо активів, які прямо або опосередковано походять з територіальної юрисдикції України, з метою забезпечення повернення таких активів в Україну, відшкодування збитків або шкоди, завданих  в результаті вчинення кримінального правопорушення;
 • Активізація практичного застосування механізму цивільної конфіскації як ефективного інструменту стягнення на користь держави незаконно набутих активів без винесення обвинувального вироку;
 • Розробка та прийняття проекту наказу АРМА «Про затвердження Порядку залучення посадових осіб АРМА як спеціалістів у кримінальному провадженні» з метою встановлення механізму надання методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, керівникам органів досудового розслідування, прокурорам, слідчим суддям або судам з питань, що потребують спеціальних знань у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або управління такими активами, згідно з положеннями статті 71 КПК, що дасть змогу здійснювати планування арешту активів у кримінальному провадженні.