Ц
Ц
Ц
A
A
A+

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АРМА У СФЕРІ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗШУКУ АКТИВІВ

Короткострокові цілі

Підвищення кваліфікації у 2020 році:

 • Автоматизація даних при роботі із відомостями про видані та отримані довіреності;
 • Використання можливостей АІС «Податковий блок» при виявленні та розшуку активів;
 • Безпечне зберігання даних;
 • Налагодження співробітництва з міжрегіональними територіальними управліннями АРМА щодо виявлення та розшуку активів;
 • Ведення статистичних даних, формування та аналіз;
 • Основі аспекти обміну інформацією з мережею INTERPOL та EUROPOL;
 • Методика виявлення та розшуку криптовалюних активів;
 • Дотримання вимог законодавства про державну службу під час здійснення дисциплінарного провадження.

Впровадження розроблених рекомендацій для правоохоронних органів:

Витвори мистецтва та культурні цінності

 • Узагальнення міжнародного досвіду провідних закордонних правоохоронних органів у сфері виявлення та розшуку витворів мистецтва та культурних цінностей;
 • Проведено консультації з експертами у сфері мистецтва та культурних цінностей;
 • Розроблено рекомендації у сфері виявлення та розшуку витворів мистецтва та культурних цінностей.

Криптовалюта

 • Вивчення інструментів та вебзасобів розшуку криптовалют;
 • Проведено консультації з експертами криптовалютного ринку;
 • Розроблено рекомендації у сфері виявлення та розшуку криптовалюти.

Середньострокові цілі функціонального розвитку

 • Видання Посібника щодо виявлення та розшуку активів;
 • Посилення взаємодії із навчальними центрами та вищими навчальними закладами (проведення спільних науково-практичних заходів);
 • Посилення апаратного та програмного забезпечення робочих місць;
 • Оптимізація обміну відомостями із територіальними управліннями АРМА;
 • Підвищення ефективності міжнародної взаємодії;
 • Інтеграція аналітичних засобів Управління із Єдиним реєстром арештованих активів;
 • Розширення кола суб’єктів правоохоронної взаємодії;
 • Впровадження новітніх методів фінансового аналізу;
 • Розширення доступу до фінансово-господарських даних компаній світу;
 • Удосконалення рівня знання іноземних мов для підвищення ефективності міжнародної взаємодії;
 • Мобілізація та вдосконалення інструментів пошуку та аналізу інформації в dark.net.

Довгострокові цілі інституційного розвитку

 • Внесення змін до законодавства про діяльність АРМА в напрямі розширення повноважень Управління виявлення та розшуку активів;
 • Застосування штучного інтелекту для виявлення та розшуку активів;
 • Розвиток ІТ- лабораторії;
 • Підключення до нових реєстрів та баз даних.

 

Тренди у виявленні та розшуку активів

 • АРМА проведено роботу, направлену на отримання доступу до значної кількості реєстрів та інформаційних банків даних, розпорядниками та/або володільцями яких є державні органи та органи місцевого самоврядування, а уповноважені особи АРМА мають право витребовувати в цих органів документи, які можуть сприяти процесу виявлення та розшуку активів.
 • АРМА надалі здійснюється розвиток у сфері виявлення та розшуку активів, зокрема, повністю автоматизується процес отримання інформації від банківських установ, здійснюються заходи для отримання нових джерел інформації.
 • Законом України від 31.10.2019  № 263-IX стосовно запровадження нового інституту цивільної конфіскації АРМА наділено повноваженнями формувати та реалізовувати державну політику у сфері визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.