Ц
Ц
Ц
A
A
A+

The order of considering the public appeals

Реалізації конституційного права громадян на особисте звернення регламентується законами України «Про звернення громадян» та «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції».

Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян в АРМА та його міжрегіональних територіальних управліннях затверджено наказом АРМА від 14.02.2020 № 107, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2020 року за № 374/34657.

Звернення до АРМА та його міжрегіональних територіальних управлінь подаються індивідуально або колективно в усній та письмовій формі:

В усній формі

записані на особистому прийомі службовою особою або викладені за допомогою засобів телефонного зв’язку через телефонну «гарячу лінію»

- до АРМА за телефонами (044) 290-08-66, (044) 290-08-21)

- до міжрегіональних територіальних управлінь АРМА за офіційними телефонами, які розміщено на офіційному вебсайті АРМА у розділі "Територіальні управління"

У письмовій  формі може бути надіслане:

1) поштою;

2) через скриньку «Для кореспонденції» або передане громадянином особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства

- до АРМА за поштовою адресою: вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001

- до міжрегіональних територіальних управлінь АРМА за поштовими адресами за їх місцезнаходження, які розміщено на офіційному вебсайті АРМА у розділі "Територіальні управління" 

- до АРМА на офіційну електронну пошту – info@arma.gov.ua

- до міжрегіональних територіальних управлінь АРМА за офіційними електронними адресами, які розміщено на офіційному вебсайті АРМА у розділі "Територіальні управління"  

шляхом заповнення форми для подання електронних звернень громадян до АРМА/міжрегіонального територіального управління, яка розміщена на офіційному вебсайті АРМА у мережі Інтернет з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку.

У зверненні повинно бути зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові;

місце проживання громадянина;

викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання або вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також необхідно зазначити електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про звернення громадян».