Ц
Ц
Ц
A
A
A+

The order of considering the public appeals

Реалізації конституційного права громадян на особисте звернення регламентується Законом України «Про звернення громадян» та «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції».

Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство), затверджено наказом Національного агентства 22 листопада 2017 року № 140 «Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2017 року за № 1544/31412.

Звернення до Національного агентства подаються індивідуально або колективно в усній та письмовій формі:

в усній (записані на особистому прийомі службовою особою або викладені за допомогою засобів телефонного зв’язку через телефонну «гарячу лінію» за телефоном (044) 290-08-66, (044) 290-08-21);

в письмовій чи іншій формі може бути надіслане поштою, через скриньку «Для кореспонденції» або передане громадянином до Національного агентства особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства за адресою: вул. Бориса Грінченка, 1, м. Київ, 01001, а також з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку на офіційну електронну пошту Національного агентства – info@arma.gov.ua або шляхом заповнення форми для подання електронних звернень громадян до Національного агентства, яка розміщена на офіційному веб-сайті Національного агентства у мережі Інтернет.

У зверненні має бути зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові;

місце проживання громадянина;

викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про звернення громадян».