Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Qualification criteria for selection of persons, who can manage assets

Національне агентство запрошує потенційних управителів взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління арештованими активами.

Відбір проводиться з метою включення потенційних управителів до відповідного Переліку, який в подальшому буде використовуватися під час визначення осіб, яким на підставі договору Національним агентством передаватимуться в управління активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Усім хто бажає взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління арештованими активами, необхідно надати Національному агентству:

1. заяву про згоду взяти участь у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління арештованими активами у формі зразка;

2. інформацію та відомості, які свідчать про відповідність кваліфікаційним характеристикам, згідно з Додатком 1 та у формі зразка згідно з Додатком 2;

3.копії документів за переліком, згідно з Додатком 3.

Зазначену вище інформацію, документи, матеріали та відомості необхідно надсилати до Національного агентства на паперових носіях інформації на адресу Національного агентства: 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, а копії таких матеріалів, виготовлених шляхом сканування, – також на електронну адресу: info@arma.gov.ua.

Звертаємо увагу на необхідність забезпечення достовірності, повноти та якості інформації, документів, матеріалів та відомостей, які будуть надсилатися до Національного агентства. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 10 Закону Національне агентство має доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування. У зв’язку з чим, Національне агентство має можливість перевірити достовірність наданої потенційними управителями інформації, документів, матеріалів та відомостей.

За додатковою інформацією стосовно участі у відборі осіб, які можуть надавати послуги управління арештованими активами, просимо звертатися до начальника управління з питань управління активами центрального апарату Національного агентства Різника Віталія Сергійовича за електронною адресою: v.riznyk@arma.gov.ua.

 

 

Перелік кваліфікаційних критеріїв для відбору управителів активами (нерухомості, транспортні засоби):

 

На підтвердження відповідності зазначеному критерію, потенційний управитель має довести наявність у нього як виробничої бази (транспортні засоби, обладнання, інструменти, інвентар тощо), так і майна загальногосподарського користування (офісне приміщення, комп’ютерна та оргтехніка, засоби зв’язку, програмне забезпечення, приміщення, в якому розміщуються працівники потенційного управителя тощо). Потенційний управитель може не мати власної матеріально-технічної бази, а натомість довгостроково орендувати відповідне майно чи співпрацювати за договорами з іншими підприємствами, які мають відповідну матеріально-технічну базу, необхідну для виконання договору управління активами.
На підтвердження відповідності зазначеному критерію, потенційний управитель повинен надати перелік працівників з вищою (відповідно інженерною, економічною чи юридичною в залежності від виду активів) або іншою спеціальною чи професійно-технічною освітою, в тому числі зазначивши працівників, які закінчили професійні курси з управління підприємством (менеджменту), зокрема таких, що виконують функції керівників підприємств, членів виконавчих органів, головних інженерів, операторів, бухгалтерів, які здійснюють діяльність з управління нерухомістю та/або транспортними засобами. Надати інформацію про загальну кількість працівників Компанії, які перебувають у штаті потенційного управителя та/або працюють за трудовими або цивільно-правовими угодами із зазначенням кількості штатних працівників. На підтвердження відповідності зазначеному критерію, потенційний управитель стосовно ключових працівників повинен надати резюме щодо досвіду їх діяльності, пов’язаної з управлінням активами, із зазначенням досвіду роботи за останні 3 (три) роки (період роботи, місце роботи, посада).
Потенційний управитель повинен підтвердити досвід адміністрування, управління адміністративними процесами, надання послуг з утримання активів.
Типи активів щодо яких Компанія має досвід з управління (обрати необхідне):
нерухомість: офісна нерухомість, житлова нерухомість, торгівельна нерухомість, багатофункціональні комплекси, готельна нерухомість, складська нерухомість, об’єкти міської інфраструктури, об’єкти заміської інфраструктури, машиномісця, промислова нерухомість, земельні ділянки на різних стадіях реалізації проекту, інша нерухомість;
транспортні засоби: автомобільний транспорт, залізничний транспорт, водний транспорт, авіатранспорт, транспорт спеціального призначення, включаючи сільськогосподарські транспортні засоби, інше.
Щодо кожного типу активів необхідно надати наступну інформацію:
загальна площа об’єктів (для нерухомості)/кількість транспортних засобів (для транспортних засобів), що перебували/перебувають в управлінні Компанії;
перелік основних послуг/функцій з управління активами, які надавала/здійснювала Компанія самостійно чи шляхом залучення третіх осіб, у тому числі (вибрати необхідне та додати за необхідністю):
забезпечення щоденної експлуатації об’єкту, управління орендними відносинами, у тому числі залучення нових орендарів, технічне обслуговування активів, управління інфраструктурою активів (для нерухомості), підготовка фінансової звітності, юридичний супровід транзакцій, пов’язаних з використанням активів, планування, оцінка та контроль ефективності використання активів (у тому числі розробка програм розвитку, бізнес планів тощо).
У випадку опису досвіду з управління нерухомості: приклади активів об’єктів нерухомості щодо яких управитель виконував функцію з управління активами, зокрема стислий опис основних характеристик активів та основні функції, які виконував/виконує потенційний управитель стосовно зазначених активів.
У випадку опису досвіду управління іншими активами (крім нерухомості): приклади клієнтів (контрагентів) щодо яких потенційний управитель виконував функції з управління активами, основні функції, які виконував/виконує потенційний управитель стосовно зазначених активів.
Відповідність критерію підтверджується шляхом надання копій договорів, аналогічних за предметом предмету договору управління, або інших договорів, матеріалів, що свідчать про участь потенційного управителя у правовідносинах з організації використання відповідного майна з метою одержання прибутку.
При цьому слід враховувати, що копія договору не є підтвердженням його виконання, потенційний управитель повинен також надавати копії актів виконання послуг, робіт, а також бажано відгуки від попередніх контрагентів стосовно якості й повноти наданих їм потенційним управителем відповідних послуг, робіт.
Інформація щодо прибутковості діяльності протягом останніх 12 (дванадцяти) календарних місяців. Інформація щодо відсутності заборгованості зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів (сума заборгованості у разі наявності). Інформація щодо кредитів у фінансових установах (сума боргу, сума простроченої заборгованості (за наявності).
Категорія «ділова репутація» використовується у розумінні сукупності підтвердженої інформації про потенційного управителя, що дає можливість зробити висновок про відповідність його діяльності вимогам законодавства, а також професійної етики поведінки на відповідному ринку.
Інформація компанії щодо її відповідності/невідповідності критерію.
Інформація компанії щодо її відповідності/невідповідності критерію.
Інформація компанії щодо її відповідності/невідповідності критерію.
Інформація компанії щодо її відповідності/невідповідності критерію.