Ц
Ц
Ц
A
A
A+

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ АРМА У СФЕРІ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗШУКУ АКТИВІВ

Діяльність АРМА з виявлення та розшуку активів здійснюється за аналогом установ з повернення активів, які успішно функціонують у державах-членах ЄС відповідно до рішення Ради Європейського Союзу від 06 грудня 2007 року № 2007/845/JHA та інших актів права ЄС.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації в АРМА, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з частиною першою статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) однією з основних функцій АРМА є здійснення заходів з виявлення та розшуку активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді), надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком активів.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 10 Закону АРМА витребовує від державних органів інформацію, необхідну для виконання звернень правоохоронних органів.

З урахуванням повноважень, які визначено пунктом 2 частини першої статті 10 Закону, АРМА має повний доступ до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи. Кількість підключень та доступів до реєстрів, банків даних, інформаційних ресурсів постійно збільшується.

З метою ефективного виконання визначених Законом завдань АРМА проведено роботу, направлену на отримання доступу до значної кількості реєстрів та інформаційних банків даних, розпорядниками та/або володільцями яких є державні органи та органи місцевого самоврядування, а уповноважені особи АРМА мають право витребовувати в цих органів документи, які сприяють процесу виявлення та розшуку активів.

На сьогодні на підставі укладених меморандумів та угод, прийнятих спільних рішень АРМА має доступ до 46 реєстрів та інформаційних баз даних.

Крім того, на підставі пункту 10 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» АРМА має доступ до банківської таємниці щодо наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності. Обмін інформації з банківськими установами здійснюється у найкоротші строки завдяки підключенню АРМА до системи електронної пошти Національного банку України. 

У той же час, АРМА на постійній основі проводить роботу з пошуку та  аналізу нових банків даних, що можуть бути використані для виявлення та розшуку активів.

АРМА спільно з Генеральною прокуратурою України, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України, Національним антикорупційним бюро України та Міністерством фінансів України затверджено Порядок взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів (спільний наказ від 20.10.2017 № 115/197-О/297/586/869/857, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 02.11.2017 за № 1342/31210).

Крім того, в результаті співпраці АРМА та Державного бюро розслідувань затверджено Порядок взаємодії АРМА та ДБР щодо виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. Спільний наказ АРМА та ДБР від 26.04.2021 № 151/262 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.05.2021 за № 642/36264 та набрав чинності 28 травня 2021 року. Набрання даним документом чинності дає змогу практично врегулювати взаємовідносини між АРМА та ДБР в процесі виконання відомствами своїх повноважень, що є важливою складовою формування державної політики у сфері виявлення та розшуку активів.