Ц
Ц
Ц
A
A
A+

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ АРМА У СФЕРІ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗШУКУ АКТИВІВ

Діяльність АРМА з виявлення та розшуку активів здійснюється за аналогом установ з повернення активів, які успішно функціонують у державах-членах ЄС відповідно до рішення Ради Європейського Союзу від 06 грудня 2007 року № 2007/845/JHA та інших актів права ЄС.

АРМА є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Однією з основних функцій АРМА є підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку активів, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань.

АРМА здійснює виявлення та розшук активів в кримінальному, цивільному та адміністративному процесах у випадках та на підставах, визначених законодавством.

Виявлення активів - діяльність із встановлення факту існування активів.

Розшук активів - діяльність із визначення місцезнаходження активів.

 

Виявлення та розшук активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні

Відповідно до частини першої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації в АРМА, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.                        

Згідно з частиною першою статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) однією з основних функцій АРМА є здійснення заходів з виявлення та розшуку активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді), надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком активів.

Статтею 16 Закону встановлено, що з метою виявлення та розшуку активів АРМА:

1) вживає відповідно до звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури, судів заходів до виявлення та розшуку активів, взаємодіє з цими органами з метою накладення арешту на такі активи та їх конфіскації;

2) здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та інформацією з питань, пов'язаних з виявленням, розшуком та управлінням активами;

3) забезпечує співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, мережами, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами, у тому числі з Камденською міжвідомчою мережею з питань повернення активів (CARIN), та представляє Україну в цій організації.

В аспекті законодавчого забезпечення процедур виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, АРМА врегулювано необхідну взаємодію з усіма правоохоронними органами.

Наказом АРМА, Національного антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України від 20.10.2017 №115/197-о/297/586/869/857, зареєстрованим в  Міністерстві юстиції України 02.11.2017 № 1342/31210, затверджено Порядок взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів.

Наказом АРМА, Державного бюро розслідувань від 26.04.2021 № 151/262,  зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.05.2021 за № 642/36264, затверджено Порядок взаємодії АРМА і Державного бюро розслідувань щодо виявлення та розшуку активів.

Наказом АРМА, Бюро економічної безпеки України від 22.02.2022 № 54/50, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.05.2022 за № 507/37843, затверджено Порядок взаємодії АРМА і Бюро економічної безпеки України щодо виявлення та розшуку активів.

Крім того, з метою забезпечення виконання звернень Офісу Генерального прокурора щодо виявлення та розшуку активів відповідно до частини першої статті 568 Кримінального процесуального кодексу України наказом АРМА, Офісу Генерального прокурора від 24.05.2022 № 75/81, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.05.2022 за № 582/37918 затверджено Порядок взаємодії АРМА та Офісу Генерального прокурора щодо виявлення та розшуку активів в межах міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій.

 

Виявлення та розшук активів, на які може бути накладено арешт у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави

Відповідно до статті 16 Закону АРМА вживає відповідно до звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури, судів заходів до виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, взаємодіє з цими органами з метою накладення арешту на такі активи та їх стягнення в дохід держави внаслідок визнання необґрунтованими активів.

Згідно з положеннями статті 290 Цивільного процесуального кодексу України позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави подається та представництво держави в суді здійснюється прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави щодо активів працівника Національного антикорупційного бюро України, прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури чи активів, набутих іншими особами в передбачених цією статтею випадках, звернення до суду та представництво держави в суді здійснюються прокурорами Генеральної прокуратури України за дорученням Генерального прокурора.

Позов пред'являється щодо:

- активів, набутих після 28.11.2019 (день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів»), якщо різниця між їх вартістю і законними доходами особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день набрання чинності зазначеним Законом, але не перевищує межу, встановлену статтею 3685 Кримінального кодексу України;

- активів, набутих після 28.11.2019 (день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів»), якщо різниця між їх вартістю і законними доходами особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у п'ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день набрання чинності зазначеним Законом, а кримінальне провадження за статтею 3685 Кримінального кодексу України, предметом злочину в якому були ці активи, закрите на підставі пунктів 3, 4, 5, 8, 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України і відповідне рішення набуло статусу остаточного;

- доходів, отриманих від вищезазначених активів.

Для визначення вартості вищезазначених активів застосовується вартість їх набуття, а у разі їх набуття безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, мінімальна ринкова вартість таких або аналогічних активів на дату набуття.

Позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави може бути пред'явлено до особи, яка, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набула у власність активи, зазначені у частині другій цієї статті, та/або до іншої фізичної чи юридичної особи, яка набула у власність такі активи за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або якщо особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, а у визначених законом випадках - Державне бюро розслідувань та Генеральна прокуратура України - вживають заходів щодо виявлення необґрунтованих активів та збору доказів їх необґрунтованості.

АРМА бере участь в розбудові та реалізації інституту «цивільної конфіскації» - визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. Так, представники АРМА увійшли до складу міжвідомчої робочої групи для активізації процесів у зазначеній сфері. За результатами роботи видано спільні накази АРМА та Офісу Генерального прокурора, Державного бюро розслідувань, що врегулювали процедури виявлення та розшуку необґрунтованих активів за зверненнями уповноважених суб’єктів в цивільному процесі. Наразі напрямок розвивається, існує практика залучення АРМА до виявлення та розшуку таких активів з метою їх подальшого стягнення в дохід держави.

Наказом АРМА, Офісу Генерального прокурора від 30.09.2021 № 383/308,  зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.10.2021 за № 1363/36985, затверджено Порядок розгляду АРМА звернень щодо виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Наказом АРМА, Державного бюро розслідувань від 27.10.2021 № 420/570, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.11.2021 за № 1497/37119, затверджено Порядок взаємодії при розгляді АРМА звернень Державного бюро розслідувань щодо активів, на які може бути накладено арешт у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

 

Виявлення та розшук активів підсанкційних осіб

Згідно зі статтею 9 Закону однією з функцій АРМА є здійснення заходів з виявлення та розшуку активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді). Законом визначено основні вимоги стосовно виконання АРМА відповідних звернень щодо виявлення та розшуку активів.

Водночас, статтею 9 Закону встановлено, що АРМА здійснює підготовку пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань, а також виконує інші функції, визначені законом.

Частиною восьмою статті 5 Закону України «Про санкції» встановлено, що заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, вживає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, має право залучати до виявлення та розшуку таких активів інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Ці органи забезпечують сприяння центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, у виявленні та розшуку відповідних активів у межах прав та можливостей, наданих їм законодавством, яке регулює статус та організацію їхньої діяльності.

Відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228, Міністерство юстиції України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує, зокрема, реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції.

З метою реалізації положень Закону України «Про санкції», відповідно до частин першої, восьмої статті 5, статті 51 Закону України «Про санкції», пункту 9 частини першої статті 9, пунктів 6, 11 частини першої статті 10, частини другої статті 15 Закону, пунктів 1, 9, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228, Міністерством юстиції України спільно з АРМА визначено необхідні аспекти міжвідомчої взаємодії з метою забезпечення залучення АРМА до виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України

Наказом Міністерства юстиції України, АРМА від 29.06.2022 № 2703/5/140, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.06.2022 за № 710/38046, затверджено Порядок надання АРМА інформації на запити Міністерства юстиції України при реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції.

Згідно з положеннями зазначеного Порядку Міністерство юстиції України вживає заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, у тому числі виявлення раніше незаблокованих активів.

Міністерство юстиції України має право залучати АРМА до виявлення та розшуку таких активів шляхом направлення до АРМА запиту.

АРМА забезпечує сприяння Міністерству юстиції України у виявленні та розшуку відповідних активів шляхом вжиття заходів з опрацювання запиту та надання відповіді за результатами вжитих заходів з виявлення та розшуку активів.

 

Виявлення та розшук майна заборонених судом політичних партій

Частиною четвертою статті 21 Закону України «Про політичні партії в Україні» встановлено, що у разі заборони судом політичної партії майно, кошти та інші активи політичної партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень переходять у власність держави, про що зазначається у рішенні суду.

Перехід такого майна, коштів та інших активів у власність держави забезпечує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань (Міністерство юстиції України), у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.2022 № 896 затверджено Порядок переходу у власність держави майна, коштів та інших активів забороненої судом політичної партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень

Так, після набрання законної сили рішенням суду про заборону політичної партії, у резолютивній частині якого зазначено про передачу майна політичної партії у власність держави (далі - рішення суду), Мін'юст вживає заходів до розшуку майна політичної партії, зокрема за відомостями єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін'юст.

Мін'юст залучає АРМА до виявлення та розшуку майна політичної партії шляхом надсилання до АРМА запиту, який містить, зокрема, опис інформації, що запитується, повне найменування, ідентифікаційний код політичної партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України, копію рішення суду.

АРМА здійснює заходи з виявлення та розшуку майна політичної партії відповідно до змісту запиту в межах повноважень, визначених Законом, та з урахуванням ступеня фактичного доступу до джерел даних, що перебувають у розпорядженні третіх осіб.

За результатами вжитих заходів з виявлення та розшуку майна політичної партії АРМА подає Мін'юсту відомості про виявлене та розшукане майно політичної партії.

__________________________

 

З метою виконання зазначених завдань у сфері виявлення та розшуку активів АРМА має право отримувати, обробляти та здійснювати обмін інформацією про фізичних та юридичних осіб у порядку, визначеному міжнародними договорами та законодавством України.

Пунктом 2 частини першої статті 10 Закону визначено, що АРМА з метою виконання своїх функцій:

1) витребовує за рішенням Голови АРМА або його заступника та безоплатно одержує в установленому законом порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання обов'язків АРМА, а також інформацію, що становить банківську таємницю, в порядку та обсязі, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність»;

2) має доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань (в порядку та обсязі, визначених спільним наказом Офісу Генерального прокурора та Національного агентства), автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користується державними, у тому числі урядовими, засобами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

Обробка такої інформації здійснюється АРМА із дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних та забезпеченням таємниці, що охороняється законом.

Також, пунктом 6 Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 613, встановлено, що АРМА для виконання покладених на нього завдань має право:

1) витребовувати в установленому законом порядку та безоплатно отримувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані, а також інформацію, що становить банківську таємницю, в порядку та обсязі, що визначені Законом України «Про банки і банківську діяльність»;

2) безперешкодного доступу своїх уповноважених осіб за службовим посвідченням до приміщень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також безперешкодного доступу до документів та інших матеріалів, необхідних для здійснення наданих АРМА повноважень;

3) одержувати, обробляти необхідну для виконання повноважень АРМА інформацію стосовно фізичних та юридичних осіб та здійснювати обмін такою інформацією з органами іноземних держав, державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, у тому числі банками, депозитарними та фінансовими установами, приватними виконавцями, аудиторами, нотаріусами, оцінювачами, а також експертами, арбітражними керуючими, членами ліквідаційних комісій, ліквідаторами, уповноваженими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (у тому числі копії документів);

4) користуватися державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

Крім того, відповідно до статті 136 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» АРМА має доступ до професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках (інформації щодо рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь або за дорученням клієнта).