Ц
Ц
Ц
A
A
A+

головний спеціаліст відділу представництва в судах України Управління правового забезпечення ЦА АРМА, що обіймає особа, з якою укладено контракт про проходження державної служби на період дії карантину

Ковбасюк Катерина Василівна, 044-290-08-60, Борисова Вікторія Костянтинівна, 044-290-08-61
k.kovbaciuk@arma.gov.ua, personal@arma.gov.ua

GENERAL CONDITIONS

Посадові обов'язки

 • Здійснення процесуальних повноважень щодо представництва інтересів АРМА, його посадових осіб в судах України у справах щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
 • Участь у формуванні, погодженні правової позиції у справах щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з огляду на надані самостійними структурними підрозділами АРМА інформацію та документи, дії, рішення, бездіяльність та правочини яких оскаржуються.
 • Забезпечення, за наявності обґрунтованих на те підстав, своєчасного оскарження судових рішень у справах щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
 • Забезпечення реалізації у ході здійснення процесуальних повноважень та реалізації прав щодо представництва інтересів АРМА, його посадових осіб в судах України у справах щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, погодженої із безпосереднім керівником і керівником самостійного структурного підрозділу АРМА правової позиції АРМА у вказаних судових справах.
 • Здійснення заходів з питань забезпечення представництва інтересів АРМА, його посадових осіб в судах України у справах щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
 • Забезпечення узагальнення результатів представництва інтересів АРМА, його посадових осіб в судах України у справах щодо виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
 • Організація участі працівників у представництві інтересів України в закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів.

Умови оплати праці

 • посадовий оклад – 14714 грн, відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
 • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
 • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Info term appointment

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

  Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація приймається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua) до 17 год. 00 хв. 08 червня 2021 року

Additional (optional) documents

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Place, time and date of the test of proficiency level in foreign language, which is one of the official languages of the Council of Europe/ testing

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

16 червня 2021 року початок о 10 год. 00 хв. Більш детальна інформація щодо проведення тестування  буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

 

Місце або спосіб проведення тестування

Електронне тестування за фізичної присутності за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Співбесіда за фізичної присутності за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

Більш детальна інформація щодо проведення співбесіди буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів).

Більш детальна інформація щодо проведення співбесіди буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

Вимоги до компетентності

 1

Ефективність координації з іншими

 • здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;
 • уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
 • здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

 2

 Аналітичні здібності
 • здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;
 • вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
 • вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи;

 3

 Якісне виконання поставлених завдань
 • чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
 • комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
 • розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.

 4

 Уважність до деталей
 • здатний помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;
 • здатний враховувати деталі при прийнятті рішень.

 

 

Qualification requirements

 1

 Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю право.

 2

 Досвід роботи  Не потребує.

 3

Володіння державною мовою   Вільне володіння державною мовою.

 

 

Professional knowledge

 1

 Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції» та інше законодавство

 2

Знання законодавства у сфері

Знання:

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

Цивільний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України

Господарський кодекс України

Господарський процесуальний кодекс України

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Кримінальний кодекс України

Кримінальний процесуальний кодекс України

Кодекс адміністративного судочинства України

Кодекс законів про працю України

Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»

Закону України «Про судоустрій та статус суддів»

Закону України «Про Національну поліцію»

Закону України «Про прокуратуру»

Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду»

Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613

Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 719

Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затверджений наказом АРМА 15.02.2018 № 44

Положення про порядок винесення приписів, затверджене наказом АРМА 15.02.2018 № 43

 3

Знання системи представництва в судах України

 • знання щодо складання процесуальних документів чи проєктів за результатами розгляду справ в судах;
 • вміння ефективної взаємодії з державними органами та органами місцевого самоврядування;
 • знання техніки нормопроектування, прийоми та методи правового регулювання;
 • володіння знаннями щодо роз’яснення застосування норм законодавчих актів та застосовування їх вимог на практиці, а також знаннями інформаційно-аналітичної роботи;
 • знання супроводження справ в судах чи робота в правоохоронних органах та в юридичних підрозділах інших органів державної влади чи місцевого самоврядування на посадах із забезпечення представництва їх в судах.