Ц
Ц
Ц
A
A
A+

провідний спеціаліст відділу захисту інформації Управління інформаційних технологій центрального апарату АРМА

(044) 290-08-60, контактна особа - Ковбасюк Катерина Василівна
personal@arma.gov.ua

GENERAL CONDITIONS

Посадові обов'язки

1) бере участь в проектуванні та розробці інформаційно-аналітичних систем, баз даних, зовнішніх та внутрішніх інтерфейсів та інтерфейсів користувачів;

2) забезпечує ефективне функціонування процесів завантаження, обробки, збереження, аналізу інформації, формування вітрин у сховищі даних;

3) бере участь у розробці та реалізації політик, процедур, механізмів, стандартів, архітектур для ефективного управління життєвим циклом даних;

4) бере участь у розробці, впровадженні та використанні способів, методів, інструментів збору даних;

5) взаємодіє зі структурними підрозділами АРМА щодо розробки проектів нормативно-правових актів, що стосуються процесів управління даними Єдиного державного реєстру активів;

6) бере участь у сфері захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах Національного агентства;

7) взаємодіє зі структурними підрозділами Національного агентства щодо розробки програм навчання співробітників Національного агентства;

8) внесить на розгляд керівництва Відділу пропозицій щодо вдосконалення роботи Відділу.

Умови оплати праці

 • посадовий оклад – 8810 грн., відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
 • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
 • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Info term appointment

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

 

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 11 січня 2020 року.

Additional (optional) documents

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Place, time and date of the test of proficiency level in foreign language, which is one of the official languages of the Council of Europe/ testing

Електронне тестування 23 січня 2020 року о 14 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 15, у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби Української школи урядування

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Особливості роботи

самостійність в роботі;

системність;

креативність та ініціативність;

орієнтація на саморозвиток;

командна робота на кінцевий результат.

Необхідні ділові якості

Здатність концентруватись на деталях;

Оперативність;

Вміння визначати пріоритети;

Вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

Уміння працювати в команді;

Уміння дотримуватися субординації.

Необхідні особистісні якості

1) відповідальність;

2) ініціативність;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) комунікабельність;

6) готовність допомогти;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

Qualification requirements

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, за спеціальністю інформаційні технології, електроніка, кібернетика, інформаційна безпека, прикладна математика.

Досвід роботи

Не вимагається.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Володіння іноземною мовою

Не потребує.

Professional knowledge

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Закони України: «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про захист інформації  інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в автоматизованих системах», Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613

Практичні знання

 • знання і розуміння роботи IT-інфраструктури та взаємодії систем;
 • володіння механізмами автоматизованої обробки інформації;
 • принципи та способи забезпечення безпеки інформації;
 • знання правил і навички ведення проектної документації;
 • знання етапів створення, життєвого циклу IT-продуктів;
 • створення технічної документації, що супроводжує процес розробки та впровадження аналітичних систем для організації.
 • знання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, користування СУБД, досвідчений користувач MS Word, MS Excel, MS Visio, MS PowerPoint;
 • знання технологій та процесів business intelligence;
 • упевнене володіння мовою запитів SQL, досвід написання процедур PL/SQL, досвід роботи із командним рядком та скриптами;
 • знання методів розробки і реалізації резервування баз даних;
 • навички адміністрування Oracle, СУБД MySQL, MS SQL;
 • досвід написання SQL запитів (MS SQL, Oracle database, MySQL);
 • навички управління даними, навички аудиту даних;
 • знання основ програмування, розуміння специфіки IT-продуктів, їх призначення.