Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Кваліфікаційні критерії відбору осіб, які можуть здiйснювати управління активами та суб'єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки

Кваліфікаційні критерії відбору осіб, які можуть здiйснювати управління активами

Перелік документів, порядок їх подання та кваліфікаційні критерії для участі у конкурсному відборі управителів арештованими активами, зразки Заяви про згоду на участь в конкурсі, Програми управління активами та Інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям розміщено у кожному оголошенні про проведення конкурсного відбору управителя активами, які оприлюднено на офіційному вебсайті АРМА у підрозділі «Конкурси для управителів та реалізаторів»

 

Кваліфікаційні критерії відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки

1) наявність в учасника Конкурсу спеціалізації суб'єкта оціночної діяльності, яка визначена у відповідному оголошенні про проведення Конкурсу;

2) наявність в учасника Конкурсу, оцінювачів із відповідною кваліфікацією за спеціалізацією, яка визначена у відповідному оголошенні про проведення Конкурсу, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» або виданими відповідно до Закону України «Про оцінку земель» (для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок), які мають досвід практичної діяльності з оцінки майна не менше одного року;

3) наявність в учасника Конкурсу практичного досвіду надання послуг з оцінки майна за спеціалізацією, яка визначена у відповідному оголошенні про проведення Конкурсу не менше одного року, та рецензій з висновками щодо відповідності таких звітів вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна та про можливість їх використання.

З більш повною та детальною інформацією з зазначеного питання можна ознайомитись за наступним посиланням: ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ СУБ'ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

ВАЖЛИВО!!! Зазначена інформація має загальний характер, оскільки вимоги для кожного з активів визначаються індивідуально, з урахуванням типу, виду та характеристики активів, і розміщено у кожному оголошенні про проведення конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності для надання послуг з оцінки, які оприлюдено на офіційному вебсайті АРМА у підрозділі  «Конкурси для оцінювачів»