Ц
Ц
Ц
A
A
A+

головний спеціаліст відділу захисту інформації Управління інформаційних технологій центрального апарату АРМА

м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)
(044) 290-08-60, контактна особа - Ковбасюк Катерина Василівна
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи у сфері захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах АРМА;

2) забезпечує застосування електронного цифрового підпису в АРМА, надає допомогу під час генерації їх особистих та відкритих ключів, здійснює ведення обліку засобів електронного цифрового підпису, що використовуються в установі;

3) бере участь у впровадженні та забезпеченні ефективного використання в АРМА сучасних інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних технологій в частині контролю захисту інформації;

4) забезпечує технічну та/або технологічну підтримку засобів телекомунікаційної, електронно-обчислювальної та копіювально-розмножувальної техніки в структурних підрозділах АРМА де використовуються комплекси захисту інформації;

5) збирає та аналізує інформацію щодо надійності роботи засобів телекомунікаційної, електронно-обчислювальної та копіювально-розмножувальної техніки в структурних підрозділах АРМА де використовуються комплекси захисту інформації;

6) надає методичну допомогу та технічну підтримку структурним підрозділам АРМА з питань ведення інформації з обмеженим доступом;

7) аналізує стан захищеності інформації в АРМА, здійснює моніторинг вразливості і загроз у сфері захисту інформації, обґрунтовує вибір та впровадження заходів захисту інформації;

8) розробляє нормативну документацію та планування діяльності щодо захисту відомостей економічного, технологічного й організаційного характеру, а також інформації, що відносяться до комерційної, фінансової, адміністративної, кадрової і господарської діяльності АРМА, які довірені або стали відомі працівникам у зв'язку з виконанням посадових обов'язків;

9) розробляє та реалізує заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом;

10) організовує та контролює процес надання прав доступу користувачів до інформаційних ресурсів, режиму використання робочих місць з обробки інформації з обмеженим доступом. Контролює виконання працівниками правил захисту інформації, використання інформаційних ресурсів АРМА;

11) здійснює роз’яснювальну роботу та інструктажі працівників АРМА з питань захисту інформації.

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 12334 грн., відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;

- надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;

- надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява написана власноручно або з використанням комп'ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за 2018 рік);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 11 вересня 2019 року, за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення).

Додаткові (необов'язкові) документи

- заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування 24 вересня 2019 року о 11 год. 00 хв.,

за адресою: м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Особливості роботи

самостійність в роботі;

системність;

креативність та ініціативність;

орієнтація на саморозвиток;

командна робота на кінцевий результат.

Необхідні ділові якості

Здатність концентруватись на деталях;

Оперативність;

Вміння визначати пріоритети;

Вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

Уміння працювати в команді;

Уміння дотримуватися субординації.

Необхідні особистісні якості

1) відповідальність;

2) ініціативність;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) комунікабельність;

6) готовність допомогти;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет. А також знання поширених ОС (Windows NT, Linux, FreeBSD, Mac OS);служб каталогів Active Directory, Lotus Domino, LDAP;поширені СУБД, поштові, groupware, веб-сервери, CRM, ERP, CMS; знання протоколів шифрування і автентифікації та їх практичне застосування (VPN, RADIUS, SSL, IPsec, RAS);планування PKI; систем контролю доступу (брандмауери, проксі-сервера, смарт-карти, CheckPoint, SecurID); аналіз інцидентів; резервне копіювання.

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, за спеціальністю електроніка, телекомунікації та радіотехніка

Досвід роботи

Не вимагається

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Закони України: «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про захист інформації  інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в автоматизованих системах», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613.

Практичні знання

  • оперативний та ефективний аналіз та синтез інформації різного змісту з великої кількості джерел;
  • знання структури органів законодавчої та виконавчої влади та їх повноважень;
  • ефективна взаємодія з державними органами та органами місцевого самоврядування;
  • знання правил використання засобів комунікацій.