Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Міжнародні проекти технічної допомоги

Міжнародні проекти технічної допомоги

Співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, мережами, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами в частині обміну досвідом та інформацією з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком та управлінням активами є одним з основних напрямків діяльності АРМА.

Сприяння у налагодженні такого співробітництва, а також безпосередня підтримка в інституційному становленні АРМА надається а рамках програм/проектів технічної допомоги, які діють в Україні, міжнародних та іноземних організацій, представництв іноземних держав та органів і установ ЄС.

Програма “Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні” 

       

ФАЗА І проекту EUACI (2017-2020 роки)

Відповідно до положень Угоди про фінансування заходу «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні», укладеної між Урядом України та Європейською комісією 24.11.2016, у червні 2017 року було розпочато реалізацію Програми «Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні» (далі –EUACI).

На початку 2018 року було погоджено План співробітництва АРМА з Програмою ЄС «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні» на 2018 рік (затверджено Наказом Національного агентства від 31.01.2019 № 19), який передбачав такі основні напрямки:

- заходи, спрямовані на інституційний розвиток Національного агентства;

- забезпечення Національному агентству доступу до джерел інформації, необхідних для виконання своїх функцій;

- удосконалення нормативно-правової бази виявлення, розшуку та управління активами;

- сприяння міжнародному співробітництву Національного агентства.

У 2019 році було погоджено План співробітництва АРМА з Програмою ЄС «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні» на 2019 рік (затверджено Наказом АРМА від 11.06.2019 № 227), що передбачає такі основні напрямки:

 • стратегічний розвиток АРМА;
 • допомога у сфері ІТ та матеріально-технічного забезпечення;
 • надання експертно-консультаційної допомоги щодо розробки нормативно-правових актів;
 • організація навчальних заходів, тренінгів.

 

ФАЗА ІІ проекту EUACI (2021-2024 роки)

8 липня 2019 року у м. Київ було підписано Угоду між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування заходу "Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні - фаза II".

Працівниками АРМА та EUACI напрацьовано робочий план співробітництва під час реалізації Фази ІІ на 2021-2022 роки (затверджено Наказом АРМА від 13.07.2019 № 254), який базується на таких напрямках:

 • Розробка стратегічних, аналітичних та нормативно-правових документів з удосконалення державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами (розробка та імплементація Плану стратегічного розвитку АРМА на 2023-2025 роки, експертна допомога щодо розробки регуляторних актів, проведення спеціалізованих тренінгів тощо);
 • Посилення потенціалу АРМА у сфері управління активами (технічна оцінка функції управління активами, експертна допомога щодо розробки нормативно-правових актів, проведення спеціалізованих тренінгів);
 • Посилення потенціалу АРМА у сфері виявлення та розшуку активів (технічна оцінка функції виявлення та розшуку активів проведення спеціалізованих тренінгів);
 • Посилення потенціалу АРМА у сфері ІТ (проведення ІТ аудиту АРМА, підготовка та імплементація Стратегії ІТ розвитку АРМА);
 • Посилення потенціалу АРМА у сфері комунікацій (підготовка нової комунікаційної стратегії АРМА, оновлення вебсайту АРМА, створення спеціального ресурсу для промоції активів, які передаються в управління, обрання членів Громадської ради при АРМА, спеціалізовані тренінги з комунікацій).

 

Консультаційна місія Європейського Союзу 

                                                      

Консультаційна місія ЄС надає підтримку державним органам України у послідовному реформуванні сектору цивільної безпеки шляхом стратегічних консультацій і практичної підтримки заходів з реформування згідно зі стандартами ЄС та міжнародними принципами належного врядування та дотримання прав людини. 

АРМА є бенефіціаром та реціпієнтом в рамках проекту технічної допомоги Європейського Союзу «Операційна підтримка у наданні стратегічних консультацій щодо реформування сектору цивільної безпеки України (2019-2021 рр.)».

Програма здійснюється на підставі Рамкової Угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств від 12 грудня 2006 року, Угоди між Україною та Європейським Союзом щодо статусу Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС в Україні).

В рамках реалізації зазначеного проекту АРМА у червні 2021 року отримала комп’ютерне обладнання та спеціалізоване програмне забезпечення з метою в проведення тренінгу/навчання щодо використання відкритих джерел інформації (OSINT).

Співробітництво здійснювалось за допомогою:

 • надання стратегічних консультацій щодо реформування сектору цивільної безпеки, розробки стратегій сектору цивільної безпеки; 
 • підтримки імплементації реформ шляхом надання практичних консультацій, тренінгів та впровадження проектів; 
 • співпраці та забезпечення координації заходів з реформування між українськими та міжнародними партнерами.

Розпочато новий етап співпраці в рамках проекту «Операційна підтримка у наданні стратегічних консультацій щодо реформування сектору цивільної безпеки України (2021-2024 рр.)». Реєстраційна картка проекту № 4827-08, видана Секретаріатом Кабінету Міністрів України від 04.08.2023.

04.01.2024 підписано Договір між КМЄС та АРМА щодо передачі програмних активів у межах міжнародної технічної допомоги.

 

 

Співробітництво із Турецьким агентством співробітництва та розвитку (TIKA)

У 2021 році розпочато співробітництво між АРМА та ТІКА в рамках міжнародної технічної допомоги.

Програма здійснюється на підставі Угоди про співробітництво у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Турецької Республіки (Угоду ратифіковано Законом України № 451-IX від 14.01.2020).

В рамках реалізації зазначеного проекту, АРМА у червні 2021 року отримало спеціалізоване комп`ютерне обладнання та спеціалізоване програмне забезпечення для роботи ІТ-лабораторії.

 

Проект USAID/Ukraine SACCI

АРМА долучилось до проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка організацій- лідерів у протидії корупції в Україні» («ВзаємоДія»).

Проект USAID/Ukraine SACCI – це п’ятирічна ініціатива із запобігання корупції, яку впроваджує Management Systems International (MSI), компанія Tetra Tech.

Проект здійснюється на підставі Угоди між Урядом Сполучених Штатів Америки та Урядом України про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 7 травня 1992 року. Метою проекту є зменшення рівня корупції та підвищення підзвітності та прозорості урядування в Україні, у тому числі під час війни та післявоєнної розбудови.