Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Міжнародні проекти технічної допомоги

Міжнародні проекти технічної допомоги

Співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, мережами, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами в частині обміну досвідом та інформацією з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком та управлінням активами є одним з основних напрямків діяльності АРМА.

Сприяння у налагодженні такого співробітництва, а також безпосередня підтримка в інституційному становленні АРМА надається а рамках програм/проектів технічної допомоги, які діють в Україні, міжнародних та іноземних організацій, представництв іноземних держав та органів і установ ЄС.

Консультаційна місія Європейського Союзу

Консультаційна місія ЄС надає підтримку державним органам України у послідовному реформуванні сектору цивільної безпеки шляхом стратегічних консультацій і практичної підтримки заходів з реформування згідно зі стандартами ЄС та міжнародними принципами належного врядування та дотримання прав людини. 

АРМА є бенефіціаром та реціпієнтом в рамках проекту технічної допомоги Європейського Союзу «Операційна підтримка у наданні стратегічних консультацій щодо реформування сектору цивільної безпеки України (2019-2021 рр.)».

Програма здійснюється на підставі Рамкової Угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств від 12 грудня 2006 року, Угоди між Україною та Європейським Союзом щодо статусу Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС в Україні).

В рамках реалізації зазначеного проекту АРМА у червні 2021 року отримала комп’ютерне обладнання та спеціалізоване програмне забезпечення з метою в проведення тренінгу/навчання щодо використання відкритих джерел інформації (OSINT).

Співробітництво здійснювалось за допомогою:

 • надання стратегічних консультацій щодо реформування сектору цивільної безпеки, розробки стратегій сектору цивільної безпеки; 
 • підтримки імплементації реформ шляхом надання практичних консультацій, тренінгів та впровадження проектів; 
 • співпраці та забезпечення координації заходів з реформування між українськими та міжнародними партнерами.

Розпочато новий етап співпраці в рамках проекту «Операційна підтримка у наданні стратегічних консультацій щодо реформування сектору цивільної безпеки України (2021-2024 рр.)». Реєстраційна картка проекту № 4827-08, видана Секретаріатом Кабінету Міністрів України від 04.08.2023.

04.01.2024 підписано Договір між КМЄС та АРМА щодо передачі програмних активів у межах міжнародної технічної допомоги.

 

АРМА звертається до проєктів міжнародної технічної допомоги з такими ініціативами:

 • Розробка стратегічних, аналітичних та нормативно-правових документів з удосконалення державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами (експертна допомога щодо розробки регуляторних актів, проведення спеціалізованих тренінгів тощо);
 • Посилення потенціалу АРМА у сфері управління активами (технічна оцінка функції управління активами, експертна допомога щодо розробки нормативно-правових актів, проведення спеціалізованих тренінгів);
 • Посилення потенціалу АРМА у сфері виявлення та розшуку активів (технічна оцінка функції виявлення та розшуку активів проведення спеціалізованих тренінгів);
 • Посилення потенціалу АРМА у сфері ІТ (побудови систем кіберзахисту і розподілених інформаційно-комунікаційних систем);
 • Посилення потенціалу АРМА у сфері комунікацій(підготовка нової комунікаційної стратегії АРМА, оновлення вебсайту АРМА, тощо);
 • Удосконалення реєстру арештованих активів (надання технічної та методологічної підтримки щодо удосконалення Реєстру арештованих активів);
 • Створення Офісу реформ при АРМА (серед основних завдань Офісу реформ при АРМА є: аудит стану справ, розробка рішень та стратегії впровадження змін; здійснення експертної підтримки операційних напрямків роботи АРМА, використовуючи галузеву експертизу та успішний міжнародний досвід; виявлення потреб, забезпечення діалогу, координація та моніторинг ефективності в процесі імплементації реформ з метою забезпечення повної відповідності Агентства європейським стандартам);
 • Створення мовного центру при АРМА (удосконалення рівня володіння англійською мовою серед співробітників АРМА).