Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Співробітництво в рамках міжнародних та регіональних організацій

Відповідно до статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» до основних функцій АРМА віднесено, серед іншого, здійснення співробітництва з органами іноземних держав, до компетенції яких належать питання щодо виявлення, розшуку та управління активами, іншими компетентними органами іноземних держав, відповідними міжнародними організаціями.

Пункт 2 частини першої статті 16 Закону визначає, що АРМА здійснює міжнародне співробітництво з відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та інформацією з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком та управлінням активами.

Пунктом 3 частини першої статті 16 Закону закріплено, що АРМА забезпечує співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, мережами, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами, у тому числі з Камденською міжвідомчою мережею з питань повернення активів (САRIN), та представляє Україну в цій організації.

Таким чином, АРМА на рівні законодавства України уповноважене на забезпечення співробітництва з міжнародними, міжурядовими організаціями, мережами, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами,  а також з аналогічними агентствами країн світу

АРМА використовуються міжнародні майданчики для інформування міжнародних партнерів щодо досягнень України у сфері виявлення і розшуку злочинних активів, управління арештованим і конфіскованим майном, особливостей функціонування національної системи повернення активів, як складової системи протидії корупції.

В рамках міжнародної діяльності АРМА здійснюються заходи з аналізу прогалин в міжнародних актах, сучасних викликів та тенденцій в сфері розшуку злочинних активів та управління арештованим майном, досліджень, аналітичних наукових праць міжнародних інституцій та експертів, коментарів та пропозицій, які порушуються іноземними партнерами на міжнародних платформах, і за результатами такого аналізу розробляються стратегічні документи у сфері розшуку злочинних активів та управління арештованим майном, повернення злочинних активів з іноземних юрисдикцій в Україну.

 

Співробітництво в рамках ООН

В рамках співробітництва з ООН, АРМА бере активну участь в засіданнях міжурядової робочої групи відкритого складу з питань повернення активів, робочої групи з питань огляду виконання положень Конвенції ООН проти корупції та міжурядової зустрічі експертів з питань міжнародного співробітництва.

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 року №1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна», згідно з якою АРМА є співвідповідальним за співробітництво з Конференцією держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції (далі – Конференція), представники АРМА брали участь в складі делегацій України у 7-й сесії Конференції (6-10 листопада 2017 року, м.Відень, Республіка Австрія) та 8-й сесії Конференції (16 - 20 грудня 2019 року, м. Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати).

У 2017 році в рамках участі у 7-й сесії Конференції було анонсовано виконання Україною пункту 3 статті 31 Конвенції ООН проти корупції (заходи щодо управління замороженим, арештованим або конфіскованим майном) шляхом створення АРМА та поінформовано учасників заходу про перші досягнення України у цій сфері.

Вже у 2019 році під час 8-й сесії Конференції АРМА запропонувала для розгляду держав-учасниць Конвенції ООН проти корупції (далі – Конвенція) власний проєкт резолюції Конференції «Посилення міжнародного співробітництва в сфері повернення активів та управління замороженими, арештованими і конфіскованими активами».

За результатами 6 раундів консультацій з експертами держав-учасниць Конвенції та плідної роботи представників АРМА в останній день роботи 8-ї сесії Конференції консенсусним рішенням прийнято розроблену АРМА Резолюцію.

Резолюція містить низку стратегічних рекомендацій із вдосконалення механізмів розшуку незаконних активів, а також щодо управління арештованим майном.

Організація економічного співробітництва та розвитку

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР, Organisation for Economic Co-operation and Development) об’єднує 36 країн-членів і надає урядам цих країн рекомендації по вивченню, розробці та покращанню соціально-економічної політики. Рекомендації включають в себе позитивний досвід, покликані знайти шляхи вирішення спільних проблем, скоординувати внутрішню та міжнародну політику. ОЕСР активно співпрацює з Україною у рамках спеціалізованих програм, міжнародних заходів тощо.

З 2003 року Україна є учасником Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії Організації економічного співробітництва та розвитку (OECР).

Зазначений План дій є міжнародною угодою, основними принципами якої є розвиток ефективної і прозорої системи державної служби, посилення боротьби з хабарництвом та забезпечення доброчесності в бізнесі, підтримка активної участі громадськості у реформах.

Під час чергового 20-го моніторингового засідання Стамбульського плану дій з боротьби проти корупції Антикорупційної мережі ОЕСР 20 – 22 березня 2019 року, експертами ОЕСР було відзначено стабільний прогрес в інституційному та функціон6альному становленні АРМА, що було відзначено в Звіті, затвердженому за  результатами виконання рекомендацій Антикорупційної мережі ОЕСР.

Імплементація акумульованих ОЕСР передових міжнародних практик у сфері протидії корупції є важливим індикатором оцінки України як надійного партнера.

АРМА неодноразово долучалось до роботи Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії Організації економічного співробітництва та розвитку (OECР).  Зазначений План дій є міжнародною угодою, основними принципами якої є розвиток ефективної і прозорої системи державної служби, посилення боротьби з хабарництвом та забезпечення доброчесності в бізнесі, підтримка активної участі громадськості у реформах.

У рамках участі України в Стамбульському плані дій по боротьбі з корупцією Антикорупційної мережі для Східної Європи та Центральної Азії Організації економічного співробітництва та розвитку Національним агентством забезпечується виконання рекомендації щодо покращення державної політики, зокрема, у сфері протидії корупції.

ОЕСР на своєму вебсайті 29.09.2020 опублікувано звіт «Боротьба проти корупції у Східній Європі та Центральній Азії, антикорупційні реформи в Східній Європі та Центральній Азії, прогрес та виклики у 2016 – 2019 роках», де відзначено прогрес АРМА за результатами четвертого раунду моніторингу Стамбульського плану дій проти корупції, що охопив дев'ять країн регіону: Вірменію, Азербайджан, Грузію, Казахстан, Киргизстан, Монголію, Таджикистан, Україну та Узбекистан.

Імплементація акумульованих ОЕСР передових міжнародних практик у сфері протидії корупції є важливим індикатором оцінки України як надійного партнера.