Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію у Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів наказом Національного агентства від 29.12.2017 № 249 «Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 січня 2018 року за № 105/31557, зі змінами, внесеними згідно з наказом АРМА від 10.06.2020 № 266.

Відповіді на запити на інформацію надаються безкоштовно.

Відшкодування запитувачами інформації витрат на копіювання або друк документів здійснюється за потреби виготовлення більш як 10 сторінок запитуваних документів.

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів підлягає періодичному оновленню відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію». Інформація про оновлення розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів в установленому порядку розміщується на веб-сайті Національного агентства.

Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається Управлінням фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку на підставі отриманої заявки від самостійного структурного підрозділу Національного агентства, у володінні якого перебуває запитувана інформація.

Оплата рахунка запитувачами на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється в будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.

Самостійний структурний підрозділ Національного агентства за необхідності здійснення копіювання або друку копій документів за запитом на інформацію обсягом більше 10 сторінок протягом одного робочого дня з дати отримання запиту подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (додаток 4), до Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Національного агентства та Відділу діловодства.

На підставі отриманої заявки Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Національного агентства виписує рахунок (додаток 5) у трьох примірниках і протягом одного робочого дня передає його до Відділу діловодства для письмового повідомлення запитувача (поштою, електронною поштою).

Заявка на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, рахунок та розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, які надходять до Національного агентства (додаток 6), розміщуються на веб-сайті Національного агентства.

Після надходження коштів від запитувача інформації на рахунок Національного агентства Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку передає самостійному структурному підрозділу Національного агентства, у володінні якого перебуває запитувана інформація, та Відділу діловодства копії раніше виписаного рахунка з відміткою «Сплачено» за підписом відповідальної особи Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку.

Запитувана інформація надається протягом трьох робочих днів після отримання документів, що підтверджують повну оплату запитувачем витрат, пов’язаних із наданням відповіді.

Кошти, які надійшли від запитувача на рахунок Національного агентства як відшкодування витрат, перераховуються Управлінням фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку протягом п’яти робочих днів в дохід державного бюджету.

 

Заявка на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Розмір фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є АРМА, його територіальні управління