Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Співробітництво з глобальними та регіональними мережами з повернення активів

 

Сьогодні національні агентства країн світу з питань повернення та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, співпрацюють між собою в рамках універсальних та регіональних мереж/ініціатив.

АРМА є партнером Ініціативи з повернення вкрадених активів (StAR) та активно співпрацює з мережею в частині обміну інформацією та досвідом, проведення спільних заходів, у тому числі навчальних.
 

САRIN

     

Одним з пріоритетних напрямків роботи АРМА є налагодження робочих контактів та дієвих механізмів взаємодії Національного агентства з іноземними колегами в рамках діяльності Камденської міжвідомчої мережі з питань повернення активів (CARIN). Відповідно до п.3 ст.16 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» АРМА забезпечує співробітництво з Камденською міжвідомчою мережею з питань повернення активів (САRIN), та представляє Україну в цій організації.

У 2017 році АРМА було авторизоване у CARIN. Представники АРМА на систематичній основі беруть участь у роботі САRIN, зокрема у щорічних загальних засіданнях.

Камденська міжвідомча мережа з питань повернення активів – це неформальна мережа представників правоохоронних органів і судових практиків, фахівців в сфері виявлення та розшуку активів, заморожування, арешту та їх конфіскації.

Метою створення CARIN є підвищення ефективності зусиль держав-членів у їхній діяльності, спрямованій на позбавлення злочинців незаконних доходів.

На сьогодні CARIN має 54 зареєстрованих держав-членів в іноземних юрисдикціях, у тому числі 28 держав-членів ЄС та дев'ять міжнародних організацій.

Ключові завдання:

 • створити мережу контактних пунктів;
 • стати центром кращих практик в усіх аспектах боротьби з доходами, отриманими злочинним шляхом;
 • сприяти обміну інформацією та передовим досвідом;
 • надавати поради органам, таким як Європейська Комісія та Рада Європейського Союзу щодо усіх аспектів боротьби з доходами, отриманими злочинним шляхом;
 • виступати в якості консультативної групи з іншими профільними органами;
 • сприяти організації навчань з питань боротьби з доходами, отриманими злочинним шляхом;
 • заохочувати членів мережі до створення національних установ з повернення активів.

Важливим напрямком міжнародного співробітництва у сфері виявлення і розшуку активів є співробітництво з регіональними мережами експертів-практиків у сфері виявлення та розшуку незаконних активів (за аналогією з САRIN), які працюють на взаємній основі не лише в рамках свого регіону, але також з іншими універсальними мережами з виявлення та повернення активів та третіми країнами через мережу CARIN.

Регіональні мережі ARIN сприяють міжнародному співробітництву через неформальні канали комунікації (електронною поштою) між запитуючими і державами, що отримують запит.

Вони об'єднують відповідні компетентні органи та сприяють обміну інформацією та передовою практикою у галузі розшуку, виявлення та управління активами.

АРМА налагодило форми взаємодії із такими регіональними мережами, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами:

- Міжвідомча мережа з повернення активів Азійсько-Тихоокеанського регіону (Asset Recovery Interagency Network Asia Pacific - ARIN-AP), до якої входять 28 юрисдикції.

- Міжвідомча мережа з повернення активів Західної та Центральної Азії  (Asset Recovery Interagency Network West and Central Asia - ARIN-WCA), до якої входить 8 юрисдикцій;

- Міжвідомча мережа з повернення активів Південно-Африканського регіону (Asset Recovery inter-agency network for Southern Africa – ARINSA), до якої входять 24 юрисдикції;

- Міжвідомча мережа з повернення активів Східно-Африканського регіону (Asset Recovery Inter-Agency Network-East Africa - ARIN-EA), до якої входять 8 юрисдикцій;

- Міжвідомча мережа з повернення активів Західно-Африканського регіону (Asset Recovery Inter-Agency Network-West Africa - ARIN-WA), до якої входять 17 юрисдикцій,

- Міжвідомча мережа з повернення активів Карибського регіону (Asset Recovery Inter-Agency Network for the Carribbean region - ARIN-CARIB), до якої входять 34 юрисдикції.

Зазначені регіональні мережі утворюють стійку міжнародну мережу та діють як консультативна група для органів, які працюють у напрямку розшуку незаконних активів, сприяють обміну інформацією та найкращою практикою у галузі.

У 2019 році АРМА набуло статусу спостерігача в ARIN-WCA.

 

BAMIN

                                                    

11 грудня 2018 року АРМА набуло статусу спостерігача в Міжвідомчій мережі з управління активами Балканського регіону (BAMIN). Це неформальна мережа експертів та практиків у сфері управління активами, одержаними злочинним шляхом.

Співпраця із зазначеною мережею покращить транскордонне та міжвідомче співробітництво в частині обміну інформацією з управління незаконними активами між установами, подібними АРМА, як в Балканському регіоні, так і за його межами.

Наразі BAMIN включає 11 юрисдикцій. Статус спостерігача в зазначеній мережі також мають Бельгія, Ірландія та Великобританія (Wilsons Auctions).

Серед основних завдань BAMIN:

- посилення міжнародного співробітництва між установами з управління незаконними  активами, правоохоронними і судовими органами;

- систематизація, формування та поширення кращої світової практики управління активами здобутими незаконним шляхом;

- сприяння підвищенню ефективності управління, продажу та повернення активів здобутих злочинним шляхом у різних юрисдикціях;

- посилення співпраці  між державними органами та приватним сектором у цій сфері.

21.09.2023 АРМА отримало статус члена Наглядової ради BAMIN Міжвідомчої мережі з управління активами Балканського регіону, що надає змогу брати участь у здійсненні нагляду за управлінням мережею; розгляді заявок на членство та представництві інтересів членів мережі під час управління мережею. Рішення про членство АРМА в Наглядовій раді було ухвалено під час Щорічного засідання BAMIN у м. Кишинів (Республіка Молдова). АРМА регулярно приймає участь у засіданнях Наглядової Ради BAMIN.

 

EPAC/EACN

Європейська мережа партнерів проти корупції (EPAC) та Європейська мережа контактних пунктів проти корупції (EACN) - мережі, які об'єднують понад сотню антикорупційних та поліцейських наглядових органів з 38 країн Європи.

EPAC є середовищем, де фахівці-практики можуть обмінюватися досвідом, вивчати можливості та співпрацювати за межами національних кордонів у розробці спільних стратегій та високих професійних стандартів. Щороку члени EPAC організовують професійну конференцію, спільно з EACN з 2008 року, і мають низку робочих груп, які працюють протягом року.

3 листопада 2023 року АРМА стало членом Європейської мережі партнерів проти корупції.

Рішення про включення Агентства було ухвалене одноголосно під час засідання 22-ї Щорічної професійної конференції EPAC/EACN у Дубліні (Ірландія).

Приєднання до EPAC/EACN відкриває нові можливості для Агентства. Членство посилить його інституційну спроможність у виявленні та розшуку активів, а також посприяє ефективній роботі відомства у боротьбі проти корупції.

 

Європол (European Police Office)

 

У рамках реалізації функції виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, АРМА співпрацює з Європейським поліцейським офісом (Європол).

12 липня 2017 року Законом України № 2129-VIII було ратифіковано Угоду між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво.

Метою Угоди є встановлення відносин співробітництва між Україною та Європолом для підтримки України та держав-членів Європейського Союзу в запобіганні і боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та іншими формами міжнародної злочинності.

Після завершення внутрішньодержавних процедур та консультацій з Європолом, АРМА було включено до переліку компетентних органів України, які співпрацюють з Офісом.

Включення АРМА до переліку компетентних органів для  передачі інформації від Європолу до України і передачі інформації в Україні, суттєво розширює формат співпраці, сприяє обміну оперативною інформацією в рамках кримінальних проваджень та участі у спільних заходах з розслідування значно ширшого кола злочинів, забезпечує участь в аналізі оперативних даних.

Працівниками АРМА завершено практичний курс з основ безпечного обміну інформацією на платформі SIENA. Повноцінно функціонал SIENA підключено 11.08.2023.

SIENA запроваджено Європолом з метою поліцейської співпраці між державами-учасницями ЄС, третіми країнами, з якими Європол має меморандуми про співпрацю, у боротьбі з тероризмом, іншими транскордонними злочинами.

В 2024 році представники АРМА взяли участь в засіданні робочої групи Європолу з питань проведення операції «Оскар» у штаб-квартирі Європолу.

 Операція «Оскар» — це операція, розпочата 11 квітня 2022 року Європолом спільно з державами-членами ЄС, Євроюстом і Frontex для підтримки фінансових розслідувань держав-членів ЄС щодо злочинних активів, що належать фізичним та юридичним особам, підданим санкціям у зв’язку з російським вторгненням в Україну. Операція «Оскар» також спрямована на підтримку кримінальних розслідувань державами-членами щодо обходу торгово-економічних санкцій ЄС.

 

Інтерпол

 

 

 

У 2017 році АРМА авторизовано у Глобальній мережі контактних пунктів Інтерполу з розшуку активів, в якості контактного органу від України, а також отримало доступ до захищеної системи зв’язку Інтерполу для обміну інформацією  з розшуку активів (I-SECOM).

Глобальна ініціатива контактних пунктів Інтерполу (Interpol  Global Focal Point Network) – формує платформу для обміну інформацією в частині розшуку  та повернення незаконних  активів.

Безпосередньою стратегічною метою цієї ініціативи є обмін інформацією щодо  виявлення незаконних активів та сприяння їх поверненню до країн походження. Статус контактного пункту в цій ініціативі також дозволяє здійснювати безпосередній обмін інформацією щодо розшуку та виявлення активів з іншими її контактними пунктами.

 

StAR

 

StAR – це партнерська ініціатива  Групи Світового банку та Управління Організації Об’єднаних Націй з наркотиків і злочинності, яка підтримує міжнародні зусилля, спрямовані на припинення практики приховування активів, отриманих від корупційних злочинів.

Ініціатива StAR:

 • працює з країнами, що розвиваються та фінансовими центрами з метою запобігання відмиванню доходів, отриманих від корупційних злочинів та своєчасного повернення викрадених активів;
 • надає допомогу країнам в розробці нормативно-правової бази, формуванні інституційних знань і навичок, необхідних для повернення активів та працює зі своїми партнерами по всьому світу у напрямку розробки ефективних інструментів, пов'язаних із запобіганням розкраданню активів;
 • співпрацюючи з усіма відповідними установами, в тому числі фінансовими центрами і антикорупційними агентствами, надає державам технічну і правову допомогу в напрямку виявлення, повернення та конфіскації активів, отриманих злочинним шляхом та сприяє посиленню міжнародної співпраці у цій сфері;
 • вносить інновації в глобальну боротьбу з корупцією, розробляючи стратегію і методи виявлення активів, отриманих від корупційних злочинів, співпрацюючи з низкою міжнародних інституцій, зокрема, таких як: Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності, G8, G20, Організація економічного співробітництва і розвитку (OECD) і Цільова група з фінансових заходів (FATF).