Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Співробітництво з глобальними та регіональними мережами з повернення активів

 

Сьогодні національні агентства країн світу з питань повернення та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, співпрацюють між собою в рамках універсальних та регіональних мереж/ініціатив.

АРМА є партнером Ініціативи з повернення вкрадених активів (StAR) та активно співпрацює з мережею в частині обміну інформацією та досвідом, проведення спільних заходів, у тому числі навчальних.
  

StAR

StAR – це партнерська ініціатива  Групи Світового банку та Управління Організації Об’єднаних Націй з наркотиків і злочинності, яка підтримує міжнародні зусилля, спрямовані на припинення практики приховування активів, отриманих від корупційних злочинів.

Ініціатива StAR:

  • працює з країнами, що розвиваються та фінансовими центрами з метою запобігання відмиванню доходів, отриманих від корупційних злочинів та своєчасного повернення викрадених активів;
  • надає допомогу країнам в розробці нормативно-правової бази, формуванні інституційних знань і навичок, необхідних для повернення активів та працює зі своїми партнерами по всьому світу у напрямку розробки ефективних інструментів, пов'язаних із запобіганням розкраданню активів;
  • співпрацюючи з усіма відповідними установами, в тому числі фінансовими центрами і антикорупційними агентствами, надає державам технічну і правову допомогу в напрямку виявлення, повернення та конфіскації активів, отриманих злочинним шляхом та сприяє посиленню міжнародної співпраці у цій сфері;

•           вносить інновації в глобальну боротьбу з корупцією, розробляючи стратегію і методи виявлення активів, отриманих від корупційних злочинів, співпрацюючи з низкою міжнародних інституцій, зокрема, таких як: Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності, G8, G20, Організація економічного співробітництва і розвитку (OECD) і Цільова група з фінансових заходів (FATF).

САRIN

Одним з пріоритетних напрямків роботи АРМА є налагодження робочих контактів та дієвих механізмів взаємодії Національного агентства з іноземними колегами в рамках діяльності Камденської міжвідомчої мережі з питань повернення активів (CARIN). Відповідно до п.3 ст.16 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» АРМА забезпечує співробітництво з Камденською міжвідомчою мережею з питань повернення активів (САRIN), та представляє Україну в цій організації.

У 2017 році АРМА було авторизоване у CARIN. Представники АРМА на систематичній основі беруть участь у роботі САRIN, зокрема у щорічних загальних засіданнях.

Камденська міжвідомча мережа з питань повернення активів – це неформальна мережа представників правоохоронних органів і судових практиків, фахівців в сфері виявлення та розшуку активів, заморожування, арешту та їх конфіскації.

Метою створення CARIN є підвищення ефективності зусиль держав-членів у їхній діяльності, спрямованій на позбавлення злочинців незаконних доходів.

На сьогодні CARIN має 54 зареєстрованих держав-членів в іноземних юрисдикціях, у тому числі 28 держав-членів ЄС та дев'ять міжнародних організацій.

Ключові завдання:

  • створити мережу контактних пунктів;
  • стати центром кращих практик в усіх аспектах боротьби з доходами, отриманими злочинним шляхом;
  • сприяти обміну інформацією та передовим досвідом;
  • надавати поради органам, таким як Європейська Комісія та Рада Європейського Союзу щодо усіх аспектів боротьби з доходами, отриманими злочинним шляхом;
  • виступати в якості консультативної групи з іншими профільними органами;
  • сприяти організації навчань з питань боротьби з доходами, отриманими злочинним шляхом;
  • заохочувати членів мережі до створення національних установ з повернення активів.

 

Важливим напрямком міжнародного співробітництва у сфері виявлення і розшуку активів є співробітництво з регіональними мережами експертів-практиків у сфері виявлення та розшуку незаконних активів (за аналогією з САRIN), які працюють на взаємній основі не лише в рамках свого регіону, але також з іншими універсальними мережами з виявлення та повернення активів та третіми країнами через мережу CARIN.

Окремо варто відзначити, що 19-20 листопада 2019 року у м. Алмати (Республіка Казахстан) відбулось щорічне загальне засідання Міжвідомчої мережі з повернення активів Західної та Центральної Азії (ARIN-WCA), в ході якого АРМА набуло статусу спостерігача в ARIN-WCA.

Регіональні мережі ARIN сприяють міжнародному співробітництву через неформальні канали комунікації (електронною поштою) між запитуючими і державами, що отримують запит.

Вони об'єднують відповідні компетентні органи та сприяють обміну інформацією та передовою практикою у галузі розшуку, виявлення та управління активами.

АРМА налагодило форми взаємодії із такими регіональними мережами, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами:

- Міжвідомча мережа з повернення активів Азійсько-Тихоокеанського регіону (Asset Recovery Interagency Network Asia Pacific - ARIN-AP), до якої входять 28 юрисдикції.

- Міжвідомча мережа з повернення активів Західної та Центральної Азії  (Asset Recovery Interagency Network West and Central Asia - ARIN-WCA), до якої входить 8 юрисдикцій;

- Міжвідомча мережа з повернення активів Південно-Африканського регіону (Asset Recovery inter-agency network for Southern Africa – ARINSA), до якої входять 24 юрисдикції;

- Міжвідомча мережа з повернення активів Східно-Африканського регіону (Asset Recovery Inter-Agency Network-East Africa - ARIN-EA), до якої входять 8 юрисдикцій;

- Міжвідомча мережа з повернення активів Західно-Африканського регіону (Asset Recovery Inter-Agency Network-West Africa - ARIN-WA), до якої входять 17 юрисдикцій,

- Міжвідомча мережа з повернення активів Карибського регіону (Asset Recovery Inter-Agency Network for the Carribbean region - ARIN-CARIB), до якої входять 34 юрисдикції.

Зазначені регіональні мережі утворюють стійку міжнародну мережу та діють як консультативна група для органів, які працюють у напрямку розшуку незаконних активів, сприяють обміну інформацією та найкращою практикою у галузі.

 


BAMIN

11 грудня 2018 року АРМА набуло статусу спостерігача в Міжвідомчій мережі з управління активами Балканського регіону (BAMIN). Це неформальна мережа експертів та практиків у сфері управління активами, одержаними злочинним шляхом.

Співпраця із зазначеною мережею покращить транскордонне та міжвідомче співробітництво в частині обміну інформацією з управління незаконними активами між установами, подібними АРМА, як в Балканському регіоні, так і за його межами.

Наразі BAMIN включає 11 юрисдикцій. Статус спостерігача в зазначеній мережі також мають Бельгія, Ірландія та Великобританія (Wilsons Auctions).

Серед основних завдань BAMIN:

- посилення міжнародного співробітництва між установами з управління незаконними  активами, правоохоронними і судовими органами;

- систематизація, формування та поширення кращої світової практики управління активами здобутими незаконним шляхом;

- сприяння підвищенню ефективності управління, продажу та повернення активів здобутих злочинним шляхом у різних юрисдикціях;

- посилення співпраці  між державними органами та приватним сектором у цій сфері.

«21.09.2023 АРМА отримало статус члена Наглядової ради BAMIN Міжвідомчої мережі з управління активами Балканського регіону (далі - BAMIN), що надає змогу брати участь у здійсненні нагляду за управлінням мережею; розгляді заявок на членство та представництві інтересів членів мережі під час управління мережею. Рішення про членство АРМА в Наглядовій раді було ухвалено під час Щорічного засідання BAMIN у м. Кишинів (Республіка Молдова).»

Інтерпол

У 2017 році АРМА авторизовано у Глобальній мережі контактних пунктів Інтерполу з розшуку активів, в якості контактного органу від України, а також отримало доступ до захищеної системи зв’язку Інтерполу для обміну інформацією  з розшуку активів (I-SECOM).

Глобальна ініціатива контактних пунктів Інтерполу (Interpol  Global Focal Point Network) – формує платформу для обміну інформацією в частині розшуку  та повернення незаконних  активів.

Безпосередньою стратегічною метою цієї ініціативи є обмін інформацією щодо  виявлення незаконних активів та сприяння їх поверненню до країн походження. Статус контактного пункту в цій ініціативі також дозволяє здійснювати безпосередній обмін інформацією щодо розшуку та виявлення активів з іншими її контактними пунктами.