Ц
Ц
Ц
A
A
A+

StAR

Ініціатива з повернення викрадених активів (Stolen Asset Recovery Initiative - StAR)

StAR – це партнерська ініціатива  Групи Світового банку та Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності, яка підтримує міжнародні зусилля, спрямовані на припинення практики приховування активів, отриманих від корупційних злочинів.

Ініціатива StAR:

  • працює з країнами, що розвиваються та фінансовими центрами з метою запобігання відмиванню доходів, отриманих від корупційних злочинів та  своєчасного повернення викрадених активів;
  • надає допомогу країнам в розробці нормативно-правової бази, формуванні інституційних знань і навичок, необхідних для повернення активів та працює зі своїми партнерами по всьому світу у напрямку розробки ефективних інструментів, пов'язаних із запобіганням розкраданню активів;
  • співпрацюючи з усіма відповідними установами, в тому числі фінансовими центрами і антикорупційними агентствами, надає державам технічну і правову допомогу в напрямку виявлення, повернення та конфіскації активів, отриманих злочинним шляхом та сприяє посиленню міжнародної співпраці у цій сфері;
  • вносить інновації в глобальну боротьбу з корупцією, розробляючи стратегію і методи виявлення активів, отриманих від корупційних злочинів, співпрацюючи з низкою міжнародних інституцій, зокрема, таких як: Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності, G8, G20, Організація економічного співробітництва і розвитку (OECD) і Цільова група з фінансових заходів (FATF).

Національне агентство є спеціально уповноваженим органом державної влади України на співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, мережами, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами, в тому числі з Ініціативою StAR (ст. 9-10, 16, 18 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»).

Національне агентство зацікавлене у побудові конструктивних партнерських відносин з Ініціативою StAR на засадах взаємності та відповідності високим вимогам до якості, оперативності та конфіденційності обміну інформацією.