Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Співробітництво з Європейським Союзом

Створення Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА) було одним з основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.

В п’ятому моніторинговому звіті ЄС щодо виконання Україною Плану дій з лібералізації ЄЄ візового режиму для України (08.05.2015) в пункті 2.3.1.3. розділу «Попередження та боротьба з корупцією» було доручено Україні утворити Національне агентство з розшуку незаконних активів.  

У шостому моніторинговому звіті ЄС щодо виконання Україною Плану дій з лібералізації ЄЄ візового режиму для України (18.12.2015) в пункті 2.3.1.3. розділу «Попередження та боротьба з корупцією» доручено Україні забезпечити інституційну спроможність в частині виявлення, розшуку та управління незаконними активами, прийняти відповідне законодавство та забезпечити повну функціональність АРМА.

З метою пошуку оптимальної моделі створення органу з розшуку та управління активами, одержаними у незаконний спосіб, а також забезпечення ефективної співпраці з європейськими органами кримінальної юстиції Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» був прийнятий у повній відповідності до:

-           Рішення Ради Європейського Союзу  2007/845/JHA від 06 грудня 2007 року, за яким аналогічні установи з повернення та управління активами успішно функціонують у державах-членах ЄС;

-           Директиви ЄС 2014/42/EU «Про замороження і конфіскацію знарядь і доходів від злочинів у Європейському Союзі» від 3 квітня 2014 р., якою передбачено заходи із ефективного розпорядження активами, на які накладено арешт, а також створення спеціальних інституцій, відповідальних за менеджмент такими активами з метою їх збереження або збереження їх вартості.

Рішенням Ради Європейського Союзу 2007/845/JHA від 06.12.2007 р. щодо співпраці між офісами з повернення активів у сфері розшуку та виявлення доходів від злочинів або іншого майна, пов'язаного із злочинами, держави – члени ЄС зобов’язуються заснувати офіси з питань розшуку та повернення активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні (або надати аналогічні повноваження існуючим органам), а також забезпечити обмін інформацією щодо таких активів між державами членами ЄС.

В посланні Європейської Комісії керівним органам Європейського Союзу від 20.11.2008 р. щодо вдосконалення системи конфіскації та повернення злочинних доходів у ЄС відзначається, що офіси з повернення активів є важливим інструментом боротьби зі злочинністю.

Тому, з метою забезпечення імплементації Рішення Ради Європейського Союзу 2007/845/JHA від 06.12.2007 р. та враховуючи рекомендації Європейської комісії, у 2009 році було започатковано неформальну Платформу офісів з повернення активів ЄС. Платформа покликана сприяти діалогу держав-членів ЄС щодо практичних аспектів діяльності у сфері виявлення і розшуку незаконних активі, протидії відмиванню коштів, нових законодавчих ініціатив ЄС, вдосконалення системи обміну інформацією між офісами з повернення активів ЄС та третіх країн. Також в рамках платформи функціонують підгрупи з питань управління активами та підгрупа з питань віртуальних валют.

АРМА є партнером Платформи установ з повернення активів держав-членів Європейського Союзу, Підгрупи з питань управління активами в рамках Платформи та Підгрупи з питань віртуальних валют в рамках Платформи, що посилює можливості співпраці Агентства в рамках ЄС та його держав-членів.

Представники АРМА на постійній основі беруть участь у засіданнях Платформи та Підгруп, що дає можливість розвивати двостороннє та багатостороннє співробітництво з представниками як уповноважених на розшук та управління активів органів держав-членів ЄС, так і з представниками інституцій ЄС, які працюють у згаданому напрямку.

 

Європол (European Police Office)

У рамках реалізації функції виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, АРМА співпрацює з Європейським поліцейським офісом (Європол).

12 липня 2017 року Законом України № 2129-VIII було ратифіковано Угоду між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво.

Метою Угоди є встановлення відносин співробітництва між Україною та Європолом для підтримки України та держав-членів Європейського Союзу в запобіганні і боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та іншими формами міжнародної злочинності.

Після завершення внутрішньодержавних процедур та консультацій з Європолом, АРМА було включено до переліку компетентних органів України, які співпрацюють з Офісом.

Включення АРМА до переліку компетентних органів для  передачі інформації від Європолу до України і передачі інформації в Україні, суттєво розширює формат співпраці, сприяє обміну оперативною інформацією в рамках кримінальних проваджень та участі у спільних заходах з розслідування значно ширшого кола злочинів, забезпечує участь в аналізі оперативних даних.

«Працівниками АРМА завершено практичний курс з основ безпечного обміну інформацією на платформі SIENA. Повноцінно функціонал SIENA підключено 11.08.2023

SIENA запроваджено Європолом з метою поліцейської співпраці між державами-учасницями ЄС, третіми країнами, з якими Європол має меморандуми про співпрацю, у боротьбі з тероризмом, іншими транскордонними злочинами. Використання АРМА відповідного мережевого додатку найближчим часом також пришвидшить можливості отримання інформації з-за кордону та відповідно оперативність надання такої інформації АРМА правоохоронним органами в Україні.»

 

  

 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ

 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ДАЙДЖЕСТ