Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Співробітництво з Європейським Союзом

Створення Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА) було одним з основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.

В п’ятому моніторинговому звіті ЄС щодо виконання Україною Плану дій з лібералізації ЄЄ візового режиму для України (08.05.2015) в пункті 2.3.1.3. розділу «Попередження та боротьба з корупцією» було доручено Україні утворити Національне агентство з розшуку незаконних активів.  

У шостому моніторинговому звіті ЄС щодо виконання Україною Плану дій з лібералізації ЄЄ візового режиму для України (18.12.2015) в пункті 2.3.1.3. розділу «Попередження та боротьба з корупцією» доручено Україні забезпечити інституційну спроможність в частині виявлення, розшуку та управління незаконними активами, прийняти відповідне законодавство та забезпечити повну функціональність АРМА.

З метою пошуку оптимальної моделі створення органу з розшуку та управління активами, одержаними у незаконний спосіб, а також забезпечення ефективної співпраці з європейськими органами кримінальної юстиції Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» був прийнятий у повній відповідності до:

-           Рішення Ради Європейського Союзу  2007/845/JHA від 06 грудня 2007 року, за яким аналогічні установи з повернення та управління активами успішно функціонують у державах-членах ЄС;

-           Директиви ЄС 2014/42/EU «Про замороження і конфіскацію знарядь і доходів від злочинів у Європейському Союзі» від 3 квітня 2014 р., якою передбачено заходи із ефективного розпорядження активами, на які накладено арешт, а також створення спеціальних інституцій, відповідальних за менеджмент такими активами з метою їх збереження або збереження їх вартості.

Рішенням Ради Європейського Союзу 2007/845/JHA від 06.12.2007 р. щодо співпраці між офісами з повернення активів у сфері розшуку та виявлення доходів від злочинів або іншого майна, пов'язаного із злочинами, держави – члени ЄС зобов’язуються заснувати офіси з питань розшуку та повернення активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні (або надати аналогічні повноваження існуючим органам), а також забезпечити обмін інформацією щодо таких активів між державами членами ЄС.

В посланні Європейської Комісії керівним органам Європейського Союзу від 20.11.2008 р. щодо вдосконалення системи конфіскації та повернення злочинних доходів у ЄС відзначається, що офіси з повернення активів є важливим інструментом боротьби зі злочинністю.

Тому, з метою забезпечення імплементації Рішення Ради Європейського Союзу 2007/845/JHA від 06.12.2007 р. та враховуючи рекомендації Європейської комісії, у 2009 році було започатковано неформальну Платформу офісів з повернення активів ЄС. Платформа покликана сприяти діалогу держав-членів ЄС щодо практичних аспектів діяльності у сфері виявлення і розшуку незаконних активі, протидії відмиванню коштів, нових законодавчих ініціатив ЄС, вдосконалення системи обміну інформацією між офісами з повернення активів ЄС та третіх країн. Також в рамках платформи функціонують підгрупи з питань управління активами та підгрупа з питань віртуальних валют.

На сьогодні, АРМА є партнером Платформи офісів з повернення активів держав-членів ЄС та підгрупи з питань управління активами, підгрупи з питань віртуальних валют в рамках Платформи, що дає можливість співпрацювати з аналогічними органами з розшуку активів держав-членів ЄС на принципі взаємності.

Представники АРМА на постійній основі беруть участь у засіданнях Платформи та Підгруп, що дає можливість розвивати двостороннє та багатостороннє співробітництво з представниками як уповноважених на розшук та управління активів органів держав-членів ЄС, так і з представниками інституцій ЄС, які працюють у згаданому напрямку.

Європол (European Police Office)

У рамках реалізації функції виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, АРМА співпрацює з Європейським поліцейським офісом (Європол).

12 липня 2017 року Законом України № 2129-VIII було ратифіковано Угоду між Україною та Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво.

Метою Угоди є встановлення відносин співробітництва між Україною та Європолом для підтримки України та держав-членів Європейського Союзу в запобіганні і боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та іншими формами міжнародної злочинності.

Після завершення внутрішньодержавних процедур та консультацій з Європолом, АРМА було включено до переліку компетентних органів України, які співпрацюють з Офісом.

Включення АРМА до переліку компетентних органів для  передачі інформації від Європолу до України і передачі інформації в Україні, суттєво розширює формат співпраці, сприяє обміну оперативною інформацією в рамках кримінальних проваджень та участі у спільних заходах з розслідування значно ширшого кола злочинів, забезпечує участь в аналізі оперативних даних.

 

 

Міжнародні проекти технічної допомоги

Співробітництво з міжнародними, міжурядовими організаціями, мережами, діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами в частині обміну досвідом та інформацією з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком та управлінням активами є одним з основних напрямків діяльності АРМА.

Сприяння у налагодженні такого співробітництва, а також безпосередня підтримка в інституційному становленні АРМА надається а рамках програм/проектів технічної допомоги, які діють в Україні, міжнародних та іноземних організацій, представництв іноземних держав та органів і установ ЄС.

Програма “Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні” 

       

Відповідно до положень Угоди про фінансування заходу «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні», укладеної між Урядом України та Європейською комісією 24.11.2016, у червні 2017 року було розпочато реалізацію Програми «Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні».

Програма ЄС «Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні» реалізується Міністерством закордонних справ Данії на період 2017-2019 років.

Програма спрямована на:

  • посилення можливостей органів державної влади, відповідальних за боротьбу з корупцією, а саме: Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також забезпечення доброчесності співробітників інших установ і органів юстиції;

поліпшення парламентського нагляду за процесом реалізації реформ і можливостей Верховної Ради України аналізувати і вдосконалювати стратегічну й нормативно-правову базу, зокрема шляхом створення міжнародної консультативної ради Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції.

Консультаційна місія Європейського Союзу 

                                                      

Консультаційна місія ЄС надає підтримку державним органам України у послідовному реформуванні сектору цивільної безпеки шляхом стратегічних консультацій і практичної підтримки заходів з реформування згідно зі стандартами ЄС та міжнародними принципами належного врядування та дотримання прав людини. 

Співробітництво здійснюється за допомогою:

  • надання стратегічних консультацій щодо реформування сектору цивільної безпеки, розробки стратегій сектору цивільної безпеки; 
  • підтримки імплементації реформ шляхом надання практичних консультацій, тренінгів та впровадження проектів; 
  • співпраці та забезпечення координації заходів з реформування між українськими та міжнародними партнерами.

Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».