Ц
Ц
Ц
A
A
A+

ДЖЕРЕЛА ОДЕРЖАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ДО ЯКИХ МАЄ ДОСТУП АРМА З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗШУКУ АКТИВІВ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ

Перелік джерел одержання інформації, до яких має доступ АРМА з метою виконання своїх функцій у сфері виявлення та розшуку активів, визначено Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Положенням про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613, а саме:

- інформація, документи, автоматизовані інформаційні і довідкові системи, реєстри та банки даних, що є у розпорядженні державних органів, органів місцевого самоврядування;

- інформація щодо наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності, що є у розпорядженні банків;

- інформація щодо наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності, що є у розпорядженні професійних учасників ринків капіталів, організованих товарних ринків;

- інформація (у тому числі копії документів) стосовно фізичних та юридичних осіб, що є у розпорядженні органів іноземних держав, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, у тому числі банків, депозитарних та фінансових установ, приватних виконавців, аудиторів, нотаріусів, оцінювачів, а також експертів, арбітражних керуючих, членів ліквідаційних комісій, ліквідаторів, уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Інформацію із вищезазначених джерел АРМА отримує в автоматизованому дистанційному режимі або шляхом отримання відповіді на письмові запити.

Крім доступу до вищезазначених інформаційних джерел даних, АРМА з метою отримання інформації про активи здійснює аналіз відкритих джерел даних (OSINT) як в Україні, так і за її межами, а також отримує доступи до платних баз даних, використовує інформацію з соціальних мереж, засобів масової інформації, журналістську інформацію та інші дані із відкритих джерел. 

В АРМА впроваджуються новітні методи та способи пошуку й аналізу інформації про активи: розроблено макроси для масової обробки відомостей із низки державних реєстрів; оптимізовано роботу із добування Big Data шляхом написання програмного забезпечення; автоматизовано обробку банківської інформації, відомостей про рух цінних паперів, даних із податкових декларацій; розроблено механізм парсингу відкритих даних з вітчизняних і зарубіжних реєстрів тощо.

З метою підвищення ефективності процесів виявлення і розшуку активів та оперативного отримання необхідних відомостей АРМА постійно здійснює заходи, спрямовані на інформатизацію, автоматизацію, оптимізацію та врегулювання процедур доступу до інформаційних джерел, зокрема, шляхом взаємодії із суб’єктами, що є розпорядниками такої інформації, у тому числі, здійснюючи укладення відповідних меморандумів, угод, протоколів, видання спільних наказів.

Протягом останнього часу, в результаті взаємодії з державними органами та підприємствами АРМА отримало доступ до Спадкового реєстру, Єдиної інформаційної бази даних внутрішньо переміщених осіб, Єдиного державного реєстру отримувачів житлових субсидій, ІС «Єдиний державний реєстру тварин», Єдиного державного реєстру ветеринарних документів, інформації, що є у розпорядженні податкових органів, автоматизувало процеси отримання інформації з реєстрів, що є у розпорядженні Мін’юсту.

Налагоджено міжвідомчу взаємодію з Державною митною службою України, в частині отримання структурованої інформації щодо експортно-імпортних операцій (інформації стосовно митного оформлення імпорту та експорту товарів).

Налагоджено міжвідомчу взаємодію з Антимонопольним комітетом України, в частині отримання відомостей про активи, яка може міститись в матеріалах справ про: надання дозволу на концентрацію, узгоджені дії суб’єктів господарювання, та/або концентрацію, та/або порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

З метою забезпечення отримання інформації для оперативного виявлення та розшуку віртуальних активів організовано взаємодію з постачальниками послуг, пов’язаними з обігом криптовалют.

Зважаючи на актуальні тенденції, розпочато співпрацю з найбільшими криптовалютними біржами світу щодо обміну інформацією, яка може використовуватися під час виявлення та розшуку активів.

Крім того, АРМА налагоджено співпрацю з провідними українськими та міжнародними ресурсами, що надають послуги у сфері збору інформації про корпоративну структуру, майновий стан юридичних та фізичних осіб, визначення місцезнаходження активів (геолокації) та інші необхідні відомості.

До таких ресурсів належать: YouControl, RuAssets, Orbis, Sayari, Maltego, Hunchly, ArcGis.

З огляду на вищенаведене, АРМА має широке коло інформаційних ресурсів, якими користується з метою виявлення та розшуку активів.