Ц
Ц
Ц
A
A
A+

ДОСТУП ДО ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ АРМА У СФЕРІ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗШУКУ АКТИВІВ

 

 

 

Статтею 10 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» АРМА наділена повноваженнями щодо отримання доступу до всіх реєстрів та інформаційних банків даних, розпорядниками та/або володільцями яких є державні органи та органи місцевого самоврядування, а уповноважені особи АРМА мають право витребовувати в цих органів документи, які можуть сприяти процесу виявлення та розшуку активів.

АРМА має безоплатний доступ до інформації, що є у володінні державних органів, органів місцевого самоврядування. На сьогоднішній день на підставі укладених меморандумів та угод, прийнятих спільних рішень АРМА має доступ до 44 реєстрів та інформаційних баз даних з обмеженим доступом.

 

Доступ до банківської таємниці

У результаті взаємодії з Національним банком України запроваджено та успішно реалізується механізм отримання АРМА інформації щодо наявності, стану банківських рахунків, операцій за рахунками юридичної або фізичної особи, фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності.

У ході реалізації АРМА повноважень, визначених пунктом 10 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», налагоджено  взаємодію з 68 комерційними банками.

Крім того, АРМА налагоджено співпрацю щодо отримання відповідної інформації з уповноваженими особами Фонду гарантування вкладів та банками, які знаходяться у ліквідації.

У 2019 році АРМА направило 1175 запитів до банківських установ, що більше ніж в 4 рази перевищує показник 2018 року – 251 запит. Цей  результат досягнуто, в тому числі, за рахунок спрощення процедури скерування запитів засобами електронної пошти НБУ.

Співробітниками Управління виявлення та розшуку активів проводиться постійний аналіз якості надання інформації банківськими установами. Середній час відповіді від банку становить 5 робочих днів та постійно зменшується.

З метою підвищення ефективності міжвідомчого співробітництва вживаються координаційні заходи з представниками банківських установ щодо якості надання відповідних відомостей, мінімізації часу для обміну інформацією за допомогою використання ресурсів електронної пошти НБУ, а також стосовно кримінальної відповідальності співробітників банків за незаконне розголошення відомостей досудового розслідування.

За результатами отриманої інформації від банківських установ Управління виявлення та розшуку активів проводить аналіз руху коштів по рахункам юридичних та фізичних осіб щодо наявності фінансових операцій, що можуть свідчити про маскування або приховування активів, одержаних від корупційних чи інших злочинів.

Зокрема проводиться аналітична робота щодо виокремлення платника та отримувача коштів, а також відслідковування напряму подальшого руху відповідних сум з урахуванням залишків на рахунках та часу проведення операції. Відомості стосовно призначення платежу часто містять цікаву інформацію про контрагента та використовуються з метою виявлення та розшуку активів.

Після проведеного аналізу інформація щодо наявних рахунків та залишків грошових коштів на них,  а також про подальший напрям руху коштів, надається органам, що здійснюють досудове розслідування.

Як наслідок, Управлінням виявлення та розшуку активів за 2019 рік виявлено грошових коштів на загальну суму 876,78 млн гривень, 16,59 млн доларів, 7,7 млн євро.

За допомогою використання макросів у Microsoft Excel удосконалено роботу з великими масивами даних із банківських виписок. Застосування побудови робочих таблиць та запитів на фільтрування інформації Microsoft Access дозволяє співробітникам відшукати конкретні грошові кошти у великій кількості фінансових операцій.

Відомості щодо грошових коштів на банківських рахунках є важливими для правоохоронних органів у контексті накладення арешту у кримінальному провадженні.

З метою скорочення термінів виявлення грошових коштів на банківських рахунках заплановано запровадити практику надсилання масових запитів на банківські установи щодо наявності та стану рахунків.