Ц
Ц
Ц
A
A
A+

ДЖЕРЕЛА ОДЕРЖАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ДО ЯКИХ МАЄ ДОСТУП АРМА З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗШУКУ АКТИВІВ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ

Перелік джерел одержання інформації, до яких має доступ АРМА з метою виконання своїх функцій у сфері виявлення та розшуку активів, визначено Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (набрав чинності 11.12.2015), Положенням про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613 (набрало чинності 31.08.2018), а саме:

  • інформація, документи, автоматизовані інформаційні і довідкові системи, реєстри та банки даних, що є у розпорядженні державних органів, органів місцевого самоврядування;
  • інформація щодо наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності, що є у розпорядженні банків;
  • інформація (у тому числі копії документів) стосовно фізичних та юридичних осіб, що є у розпорядженні органів іноземних держав, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, у тому числі банків, депозитарних та фінансових установ, приватних виконавців, аудиторів, нотаріусів, оцінювачів, а також експертів, арбітражних керуючих, членів ліквідаційних комісій, ліквідаторів, уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Інформацію із вищезазначених джерел АРМА отримує в автоматизованому режимі або шляхом отримання відповіді на письмові запити.

Крім доступу до вищезазначених інформаційних джерел даних, АРМА з метою отримання інформації про активи здійснює аналіз відкритих джерел даних (OSINT) як в Україні, так і за її межами, а також отримує доступи до платних баз даних, використовує інформацію з соціальних мереж, засобів масової інформації, журналістську інформацію та інші дані із відкритих джерел.  У рамках розбудови інституційної спроможності Національного агентства у 2020 році впроваджено новітні методи та способи пошуку й аналізу інформації про активи, які можуть бути арештовані та конфісковані у кримінальному процесі: розроблено макроси для масової обробки відомостей із низки державних реєстрів; оптимізовано роботу із добування Big Data шляхом написання програмного забезпечення; автоматизовано обробку банківської інформації, відомостей про рух цінних паперів, даних із податкових декларацій; розроблено механізм парсингу відкритих даних з вітчизняних і зарубіжних реєстрів тощо.

З метою підвищення ефективності процесів виявлення і розшуку активів та оперативного отримання необхідних відомостей АРМА постійно здійснює заходи, спрямовані на інформатизацію, автоматизацію та врегулювання процедур доступу до інформаційних джерел, зокрема, шляхом взаємодії із суб’єктами, що є розпорядниками такої інформації, у тому числі, здійснюючи укладення відповідних меморандумів, угод, протоколів, видання спільних наказів.

З огляду на вищенаведене, АРМА має широке коло інформаційних ресурсів, якими користується з метою виявлення та розшуку активів.

Так, задля досягнення вищезазначеної мети, у 2020 році Національним агентством:

  • забезпечено пролонгацію договору з Національним банком України, згідно з яким останній продовжує надавати АРМА інформаційні послуги щодо передавання інформації засобами електронної пошти з метою виявлення та розшуку активів у більш стислі строки;
  • отримано автоматизований доступ до інформаційних ресурсів Державної казначейської служби України, а саме до відомостей про транзакції на єдиному казначейському рахунку;
  • укладено меморандум для врегулювання процедури отримання доступу до інформаційних ресурсів Державного агентства рибного господарства України, зокрема, до інформації, що міститься в Державному реєстрі рибогосподарських водних об'єктів;
  • укладено меморандум для врегулювання процедури отримання доступу до інформаційних ресурсів Фонду державного майна України, а саме до єдиної бази даних звітів про оцінку;
  • запроваджено процес отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про доходи фізичних осіб в автоматизованому режимі на підставі раніше прийнятого нормативно-правового акта і протоколу, укладеного між Національним агентством та Державною фіскальною службою України;
  • отримано автоматизований доступ до аналітичної системи YouControl та організовано вебінар для співробітників Управління виявлення та розшуку активів центрального апарату АРМА на тему: «Аспекти роботи з відкритими даними в системі YouControl»;
  • отримано доступ до бази даних Інтерполу «Викрадені твори мистецтва (Stolen Works of Art Database).

За результатами автоматизації процесів отримання інформації, кількість письмових запитів АРМА щодо виявлення та розшуку активів, направлених у 2020 році до державних органів, порівнюючи із 2019 роком, скоротилась більше ніж на 30%.

 

Доступ до банківської таємниці

Взаємодія з банківськими установами є невід’ємним елементом ефективної розшукової діяльності Національного агентства.

У ході реалізації АРМА повноважень, визначених пунктом 10 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», налагоджено  інформаційний обмін з усіма діючими банківськими установами.

У 2020 році АРМА направлено 2 538 запитів до банківських установ, що на 1 363 перевищує показник 2019 року.

Результат досягнуто, зокрема, за рахунок спрощення процедури скерування запитів засобами електронної пошти Національного банку України.

 

Ініціативи

АРМА ініційовано винесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 452 Митного кодексу України» (реєстр. № 3962 від 06.08.2020), яким запропоновано визначити, що АРМА отримуватиме інформацію щодо експортно-імпортних операцій конкретних суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності шляхом доступу до відповідних автоматизованих інформаційних систем на підставі міжвідомчої угоди про обмін такою інформацією.

Доступ до бази експортно-імпортних операцій надасть АРМА можливість: аналізувати інформацію про компанії, пов’язані із сферою зовнішньо-економічної діяльності з усього світу; здійснювати оперативний пошук зв’язків резидентів та нерезидентів на предмет діяльності із активами у сфері ЗЕД; відслідковувати походження товарів, залучених до обігу у кримінальних схемах; знаходити приховані зв'язки між фігурантами кримінальних проваджень і суб’єктами господарської діяльності.