Ц
Ц
Ц
A
A
A+

СПІВРОБІТНИЦТВО З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ, НАДАННЯ РОЗ’ЯСНЕНЬ, МЕТОДИЧНОЇ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ ПРАВООХОРОННИМ ОРГАНАМ

АРМА відповідно до звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури, судів вживає заходів щодо виявлення та розшуку активів, взаємодіє з цими органами з метою накладення арешту на такі активи та їх конфіскації чи їх стягнення в дохід держави внаслідок визнання необґрунтованими активів.

Взаємодія з правоохоронними органами з питань виявлення та розшуку активів, порядок розгляду їх звернень із зазначених питань визначено законодавством.

Правоохоронні органи та АРМА при складанні звернень щодо виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт, керуються відповідно:

 

 

Суб’єкти звернень у кримінальному провадженні

Суб’єктами звернень у кримінальному провадженні є слідчі, детективи, прокурори, які діють в межах своїх повноважень.

До АРМА із зверненням можуть також звертатися органи, що здійснюють досудове розслідування, та органи прокуратури в особі їх керівників.

Суб’єкти звернення є самостійними у складанні та направленні звернень до АРМА.

Звернення підписується особисто:

слідчим, або детективом, або прокурором - якщо суб’єктом звернення є відповідно слідчий, детектив, прокурор;

керівником органу досудового розслідування, керівником органу прокуратури - якщо суб’єктом звернення є відповідно орган досудового розслідування, орган прокуратури.

 

Розгляд звернень у кримінальному провадженні

На виконання АРМА приймаються звернення у конкретному кримінальному провадженні.

Повноваження слідчого, детектива, прокурора на звернення підтверджуються витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, який додається до звернення та засвідчує наявність зазначеного у зверненні кримінального провадження і статус у ньому суб’єкта звернення, якщо ним є слідчий, детектив чи прокурор.

Звертаємо увагу! 

  • Звернення має містити постановку завдання АРМА щодо виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані в кримінальному провадженні, та його взаємозв’язок з фактичними обставинами кримінального провадження, що можуть свідчити про вчинення злочину.
  • У разі необхідності вжиття АРМА заходів з виявлення та розшуку активів, які знаходяться (можуть знаходитися) за межами України, звернення додатково до основних відомостей, має містити фактичні обставини, що свідчать про правовий зв'язок вказаної у зверненні особи або майна з конкретно визначеною іноземною юрисдикцією (іноземними юрисдикціями).
  • У зверненні зазначається об’єктивно обґрунтований строк, впродовж якого АРМА має забезпечити виконання звернення та надати відповідь.

АРМА здійснює заходи з виявлення, розшуку активів, виходячи зі змісту звернення, в межах визначених Законом повноважень та з урахуванням ступеня фактичного доступу до джерел даних, що знаходяться у розпорядженні третіх осіб.

АРМА забезпечує виконання звернень у найкоротший можливий строк, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня його надходження, або в інший більш тривалий строк, зазначений у зверненні.

За потреби АРМА запитується додаткова інформація щодо предмета звернення з обґрунтуванням необхідності уточнення.

Розгляд, прийняття рішення за інформацією, викладеною у відповіді АРМА, здійснюються у визначеному законодавством України порядку суб'єктом, за зверненням якого складено таку відповідь.

 

Суб’єкти звернень у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави

Суб’єкти звернень у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави відповідно до повноважень, визначених Цивільним процесуальним кодексом України: 

  • прокурор Офісу Генерального прокурора,
  • прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури,
  • орган прокуратури в особі його керівника;
  • Директор ДБР (або особа, яка виконує його повноваження), його уповноважений заступник,
  • директори територіальних управлінь ДБР (або особи, що виконують їх повноваження) або їх уповноважені заступники.

Звернення складається у письмовій формі а також підписується особисто суб’єктом звернення.

 

Розгляд звернень у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави 

АРМА забезпечує виконання звернень у найкоротший можливий строк, але не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня його надходження, або в інший більш тривалий строк, зазначений у зверненні.

АРМА здійснює заходи з виявлення, розшуку активів, виходячи зі змісту звернення, у межах визначених Законом повноважень та з урахуванням ступеня фактичного доступу до джерел даних, що знаходяться у розпорядженні третіх осіб.

Розгляд, прийняття рішення за інформацією, викладеною у відповіді, здійснюються у визначеному законодавством України порядку суб'єктом, за зверненням якого складено таку відповідь

 

Типовий зразок звернення правоохоронних органів до АРМА

 

Використання носіїв інформації з грифом "для службового користування" під час розгляду клопотання про накладення арешту на активи у кримінальному провадженні