Ц
Ц
Ц
A
A
A+

СПІВРОБІТНИЦТВО З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ, НАДАННЯ РОЗ’ЯСНЕНЬ, МЕТОДИЧНОЇ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ ПРАВООХОРОННИМ ОРГАНАМ

З метою забезпечення належної взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконання запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів, АРМА видано спільний наказ з НАБУ, ГПУ, СБУ, МВС та Мінфіном від 20.10.2017 року № 115/197-О/297/586/869/857 «Про затвердження Порядку взаємодії при розгляді звернень органів, що здійснюють досудове розслідування, прокуратури та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 02.11.2017 за № 1342/31210). 

Крім того, спільним наказом АРМА та ДБР від 26.04.2021 № 151/262 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.05.2021 за № 642/36264 та набрав чинності 28 травня 2021 року) затверджено порядок взаємодії АРМА та ДБР щодо виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. Набрання даним документом чинності дало змогу практично врегулювати взаємовідносини між АРМА та ДБР в процесі виконання відомствами своїх повноважень, що є важливою складовою формування державної політики у сфері виявлення та розшуку активів.

 

Посилення територіальної інституційної спроможності АРМА

Протягом 2020 року удосконалено напрям міжвідомчої та внутрішньовідомчої взаємодії в АРМА. В результаті відбулось посилення територіальної інституційної спроможності АРМА у сфері виявлення та розшуку активів шляхом реалізації таких форм взаємодії із територіальними підрозділами суб’єктів досудового розслідування: направлення листів роз'яснень; проведення робочих зустрічей; онлайн-конференцій; телефонних розмов; надання індивідуальних методичних рекомендацій та консультаційної підтримки.

З метою реалізації державної політики у сфері виявлення і розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів, їх стягнення в дохід держави, а також у сфері управління активами, на які накладено арешт або які підлягають стягненню в дохід держави в позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, АРМА здійснює моніторинг Єдиного державного реєстру судових рішень з метою ідентифікації кримінальних проваджень, у яких не здійснювалась співпраця між АРМА і відповідним правоохоронним органом в рамках виконання заходів з виявлення та розшуку активів, ідентифікації кримінальних проваджень, за якими можлива передача в управління АРМА арештованих активів.

За результатами моніторингу центральним апаратом АРМА направляються відповідні доручення до МТУ АРМА щодо забезпечення взаємодії з органами досудового розслідування та процесуальними керівниками у відповідних кримінальних провадженнях з метою залучення Національного агентства до виявлення, розшуку активів, а також збереження і збільшення вартості активів, на які накладено арешт ухвалою суду.

У свою чергу МТУ АРМА вживаються заходи, спрямовані на надання методичної та консультативної допомоги правоохоронним органам з питань, що стосуються виявлення, розшуку та передачі в управління АРМА активів.

Зокрема, протягом 2020 року МТУ АРМА надано 251 доручення щодо налагодження взаємодії з правоохоронними органами у рамках конкретних кримінальних проваджень.

Загалом протягом минулого року проведено 643 комунікативні заходи в усіх областях України.

Крім того, упродовж 2020 року МТУ АРМА надано 927 відповідних доручень щодо здійснення заходів з виявлення та розшуку активів в межах їх компетенції, що розширило джерела пошуку активів, які відсутні у загальнодержавних реєстрах, та базах даних. Для порівняння, протягом 2019 року до МТУ АРМА направлено 45 доручень щодо здійснення заходів з виявлення та розшуку активів.

Слід зазначити, що МТУ АРМА не виконують функцію з виявлення та розшуку активів самостійно. Зазначене можливе виключно на підставі доручення, що надається МТУ АРМА в рамках розгляду центральним апаратом АРМА звернень правоохоронних органів.

 

 

Типовий зразок звернення правоохоронних органів до АРМА

 

Використання носіїв інформації з грифом "для службового користування" під час розгляду клопотання про накладення арешту на активи у кримінальному провадженні