Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Електронні консультації з громадськістю

Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації 

Демократична модель державного управління передбачає активну участь громадян та груп інтересів у процесі прийняття рішень. Це вимагає наявності відповідних правових механізмів та процедур, які, з одного боку, дозволяють громадянам справляти вплив на процес прийняття рішень, а з іншого дають можливість швидко й ефективно ухвалювати ці рішення.

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» громадяни можуть звертатись до органів державної влади з пропозиціями. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

- Постанова Кабінету Міністрів України № 996 від 03.11.2010 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»

- Постанова Кабінету Міністрів України № 976 від 05.11.2008 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи   діяльності органів виконавчої влади»

 

 

                                                                                                        ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту наказу АРМА «Про внесення змін  до Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності»

 

Проект наказу АРМА «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності» (далі – проект наказу) оприлюднено на офіційному вебсайті АРМА у мережі Інтернет.

Проект наказу АРМА підготовлено відповідно до частини другої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», підпункту 10-1 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613.

Основною метою розробки проекту наказу АРМА є удосконалення запровадженої процедури конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності для надання послуг з проведення оцінки активів (майна), забезпечення рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), а також виправлення виявлених під час практичного застосування невідповідностей та технічних помилок чинної редакції Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності,  затвердженого наказом АРМА від 23.03.2022 № 78, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.05.2022 за № 515/37851.

Пояснювальна записка до проекту наказу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності"

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності"

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності" (доопрацьований)

Порівняльна таблиця до проекту наказу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності"

Зауваження та пропозиції приймаються з 25 січня 2023 року до 24 лютого 2023 року у електронному вигляді на адресу info@arma.gov.ua.

Звіт Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за результатами оприлюднення проекту наказу АРМА "Про внесення змін до Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності" з метою одержання зауважень і пропозиції від фізичних, юридичних осіб, їх об'єднань

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - наказу АРМА від 23.03.2022 № 78 "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.05.2022 за № 515/37851 

 

Розроблений проект наказу АРМА "Про внесення змін до наказів АРМА від 15 лютого 2019 року № 38 і від 29 січня 2021 року № 41" і пояснювальна записка оприлюднюються відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації".  

 

                                                                                                                ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту наказу АРМА «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності»

 

Проект наказу АРМА «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності» (далі – проект наказу) оприлюднено на офіційному вебсайті АРМА у мережі Інтернет.

Проект наказу АРМА підготовлено відповідно до частини другої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», підпункту 10-1 пункту 4 Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 613.

Основною метою розробки проекту наказу АРМА є визначення чіткого переліку документів, які надаватимуться для участі у конкурсному відборі суб’єктів оціночної діяльності (далі – Конкурс), порядок подання таких документів, кваліфікаційні критерії претендентів, їх оцінки спеціально створеною комісією з питань проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, прийняття рішень, визначення переможця Конкурсу.

Пояснювальна записка до проекту наказу АРМА "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності"

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу АРМА "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності"

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу АРМА "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності" (доопрацьований)

Зауваження та пропозиції приймаються з 22 листопада 2021 року до 22 грудня 2021 року у електронному вигляді на адресу info@arma.gov.ua.

Звіт Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за результатами оприлюднення проекту наказу АРМА "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності"

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – наказу АРМА від 23.03.2022 № 78 «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.05.2022 за № 515/37851

 

 

                                                                                                                    ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо створення системного правового регулювання відносин передачі арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

 

Відповідно до пункту 17 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, АРМА повідомляє про оприлюднення на своєму офіційному  веб-сайті проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо створення системного правового регулювання відносин передачі арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – проект Закону) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Проект Закону розроблено з метою системного врегулювання відносин передачі арештованого майна в управління АРМА.

Після прийняття проекту Закону, останній поширюватиметься на власників активів, які є підозрюваними, обвинуваченими у вчиненні кримінального правопорушення, органи прокуратури, досудового розслідування, працівників АРМА.

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо створення системного правового регулювання відносин передачі арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» 

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо створення системного правового регулювання відносин передачі арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» 

Зауваження та пропозиції до проекту Закону просимо надсилати за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення), а також за адресою електронної пошти: v.kotcan@arma.gov.ua до 13 квітня 2021 року.

Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення: (044) 299-02-07.

Прізвище, ім’я відповідальної особи АРМА за розгляд зауважень і пропозицій до проекту Закону – Коцан Володимир.

Звіт за результатами громадського обговорення протягом 14 календарних днів буде опубліковано на офіційному веб-сайті АРМА, відповідно до вимог пункту 21 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996.

Звіт про результати громадського обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо створення системного правового регулювання відносин передачі арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» 

Інформаційна таблиця про результати громадського обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо створення системного правового регулювання відносин передачі арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» 

 

 

                                                                                                                         ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації принципу пріоритету кримінального арешту»

 

Відповідно до пункту 17 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, АРМА повідомляє про оприлюднення на своєму офіційному вебсайті проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації принципу пріоритету кримінального арешту» (далі – проект Закону) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Проект Закону розроблено з метою усунення у процесуальному законодавстві поточних недоліків та забезпечення законодавчої бази для використання потенціалу АРМА в частині дотримання і реалізації принципу пріоритету кримінального арешту.

Проектом Закону пропонується внести зміни до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо реалізації принципу пріоритету кримінального арешту та унеможливлення ситуації блокування виконання АРМА судових ухвал про передання йому в управління активів в кримінальному провадженні через застосування власниками таких активів або пов’язаними з ними третіми особами інструментів забезпечення позову в цивільному, господарському чи адміністративному процесах.

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації принципу пріоритету кримінального арешту»

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації принципу пріоритету кримінального арешту»

Зауваження та пропозиції до проекту Закону просимо надсилати за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення), а також на електронну пошту: h.pavliuk@arma.gov.ua до 09 квітня 2021 року.

Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення: (044) 290-28-66.

Прізвище, ім’я відповідальної особи АРМА за розгляд зауважень і пропозицій до проекту Закону – Галина Павлюк.

Звіт за результатами громадського обговорення протягом 14 календарних днів буде опубліковано на офіційному вебсайті АРМА, відповідно до вимог пункту 21 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996.

Звіт про результати громадського обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації принципу пріоритету кримінального арешту"

Інформаційна таблиця про результати громадського обговорення проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації принципу пріоритету кримінального арешту"

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту наказу АРМА «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності»

 

Проект наказу АРМА оприлюднено на офіційному вебсайті АРМА у мережі Інтернет.

Проект наказу АРМА підготовлено відповідно до частини другої  статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», підпункту 101 пункту 4 Положення Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 613.

Основною метою розробки проекту наказу АРМА є визначення чіткого переліку документів, які надаватимуться для участі у конкурсному відборі суб’єктів оціночної діяльності (далі – Конкурс), порядок подання таких документів, кваліфікаційні критерії претендентів, їх оцінки спеціально створеною комісією або Тендерним комітетом АРМА з питань управління активами, прийняття рішень, визначення переможця Конкурсу.

Пояснювальна записка до проекту наказу АРМА "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності"

Аналіз регуляторного впливу проекту наказу АРМА "Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності"

Зауваження та пропозиції приймаються до 12 листопада 2020 року у письмовому вигляді на адресу: вул. Бориса Грінченка 1, м. Київ, 01001, та/або електронному (info@arma.gov.ua).

Звіт Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за результатами оприлюднення проекту наказу АРМА «Про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб, їх об’єднань   

 

  

 

                                                                                                                  Повідомлення про оприлюднення

проекту наказу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів «Про затвердження Положення про міжрегіональні територіальні управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та внесення змін до деяких наказів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» 

Відповідно до пункту 17 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті АРМА проекту наказу Агентства з розшуку та менеджменту активів «Про затвердження Положення про міжрегіональні територіальні управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та внесення змін до деяких наказів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – проект наказу) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Проект наказу розроблено з метою нормативно-правового забезпечення діяльності міжрегіональних територіальних управлінь АРМА.

Пояснювальна записка до проекту наказу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів «Про затвердження Положення про міжрегіональні територіальні управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та внесення змін до деяких наказів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Порівняльна таблиця до проекту наказу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів «Про затвердження Положення про міжрегіональні територіальні управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та внесення змін до деяких наказів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Зауваження та пропозиції до проекту наказу просимо надсилати за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення), а також за адресою електронної пошти: v.kotcan@arma.gov.ua до 29 січня 2019 року.

Звіт за результатами громадського обговорення протягом 14 календарних днів після прийняття рішень за результатами обговорення буде опубліковано на офіційному веб-сайті АРМА, відповідно до вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996.

Звіт Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за результатами проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проекту наказу Агентства з розшуку та менеджменту активів «Про затвердження Положення про міжрегіональні територіальні управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та внесення змін до деяких наказів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

                                 

                       

                                                                                                               Повідомлення про оприлюднення

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання діяльності у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» 

Відповідно до пункту 17 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, повідомляє про оприлюднення на офіційному веб-сайті АРМА проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання діяльності у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Законопроект) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Законопроект розроблено з метою удосконалення нормативно-правового регулювання питань виявлення, розшуку та управління активами; імплементація в законодавство України кращих практик ЄС щодо повернення та управління активами; вирішення практичних проблем, що виникають у діяльності АРМА в сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, управління активами, які передано в управління АРМА, а також реалізації пункту 2 розділу V Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» в частині приведення у відповідність із цим Законом законодавчих актів, які регулюють суспільні відносини з питань діяльності АРМА.

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання діяльності у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання діяльності у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Зауваження та пропозиції до Законопроекту просимо надсилати за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення), а також за адресою електронної пошти: y.tolkachova@arma.gov.ua до 09 жовтня 2018 року.

Звіт за результатами громадського обговорення протягом 14 календарних днів буде опубліковано на офіційному веб-сайті АРМА, відповідно до вимог Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996.

Звіт Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів за результатами публічного громадського обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання діяльності у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

 

Повідомлення

про оприлюднення проекту наказу Національного агентства

«Про затвердження форм документів, що складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління»

 

Проект наказу Національного агентства «Про затвердження форм документів, що складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління» підготовлено відповідно статті 22 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Порядку здійснення контролю за ефективністю управління активами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 351.

Основною метою розробки проекту наказу є упорядкування форм документів, які складаються під час здійснення Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, контролю за ефективністю управління активами.

Пояснювальна записка до проекту наказу Національного агентства «Про затвердження форм документів, що складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління».

Аналіз регуляторного впливу  до проекту наказу Національного агентства «Про затвердження форм документів, що складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління».

Зауваження та пропозиції приймаються до 02 серпня 2018 року за адресою: 01001, Київ, вул. Бориса Грінченка 1, email: info@arma.gov.ua.

 

 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» 10 листопада 2015 р. № 772-VIII АРМА затверджує Положення про Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, порядок його формування та ведення.

Розроблений проєкт наказу АРМА «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні» оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 р. № 939-VI.