Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Відкриті дані

Інформаційні довідки про результати проведеного трискладового тесту

Відповідно до наказу АРМА від 20.02.2024 року № 71 «Про організацію роботи щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, розпорядником якої є АРМА» відповідальними за завантаження наборів даних, розпорядником яких є АРМА, на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних визначено працівників Управління цифрової трансформації.

Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є АРМА, затверджено наказом АРМА  від 20.02.2024 року № 71 «Про організацію роботи щодо оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних, розпорядником якої є АРМА»:

 

Назва набору даних
 1. Довідник АРМА та його міжрегіональних територіальних управлінь, у тому числі їх ідентифікаційних кодів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, офіційних веб-сайті, адрес електронної пошти, номерів телефонів, місцезнаходження
 2. Інформація про структуру (організаційну структуру) АРМА
 3. Звіти про роботу зі зверненнями громадян
 4. Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію 
 5. Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації  
 6. Переліки нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийнятих АРМА протягом місяця
 7. Переліки проектів нормативно-правових актів
 8. Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про джерело їх оприлюднення  
 9. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проектів, дати їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на джерело оприлюднення
 10.  Інформація про нормативно-правові засади діяльності АРМА  
11. Паспорт бюджетної програми на відповідний рік  
 12.  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на відповідний рік  
13. Бюджетний запит на відповідні роки   
14. Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги  
 15.  Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, крім даних, визначених абзацом дев'ятим частини першої статті 25 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів"
16. Результати інформаційного аудиту
17. Інформація про систему обліку виду інформації, яка зберігається розпорядником інформації

 

Трискладовий тест.


Принципи формування та розмір оплати праці керівництва АРМА

Умови оплати праці Голови та Заступників Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА), визначені ст. 50 Закону України «Про державну службу», зокрема встановлено, що заробітна плата складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг державного службовця та премії (у разі встановлення).

Оклад  визначено відповідно до Схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням сімей і рівнів посад, юрисдикції та типів державних органів у 2024 році, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посаду у 2024 році».

Надбавки за ранг – відповідно Розміру надбавок до посадових окладів за ранги державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Надбавка за вислугу років –абзац другий пункту 12 Прикінцевих положень Закону України «Про державний бюджет України на 2024 рік».

Премії (у разі встановлення) – відповідно до Порядку преміювання державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» та Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженого наказом Мінсоцполітики від 13.06.2016 № 646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.2016 за
№ 903/29033.

Надбавка за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці – відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю», Положення про види, розміри і поряд надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.1994 № 414 «Про види, розміри, і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державої таємниці.