Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Кандидати для участі в конкурсі

ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР СУСПІЛЬНОЇ ІНІЦІАТИВИ УКРАЇНА-ЄВРОПА"
Автобіографія: біографія Кисіля
Мотиви участі: З серпня 2011 по лютий 2020 пропрацювавши в центральних органах виконавчої влади в галузі запобігання та виявлення корупції, де, у роботі головним пріоритетом і метою, було саме аналіз та контроль стану дотримання державними органами та підпорядкованими їм державними підприємствами, установами та організаціями, що належали до сфери їх управління у питаннях антикорупційного законодавства.

Основна мета та завдання ГО «Центр суспільної ініціативи Україна – Європа», яку я сьогодні представляю, є складною та непростою, і її досягнення можливе лише за умови об’єднання свідомих громадян, що прагнуть жити в демократичному, справедливому  громадянському суспільстві, яке можливо побудувати за рахунок чесного відношення до громадян України та до себе. Громадська Організація має намір отримати членство у Громадській Раді АРМА з метою сприяння врахування Національним агентством громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері діяльності Національного агентства. При виконанні своїх обов’язків у Громадської Ради зобов’язується:

  • здійснювати громадський контроль за врахуванням Національним агентством пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
  • проводити відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Національного агентства та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє Національне агентство та стосується його діяльності, а також іншу роботу відповідно до діючого законодавства України та Положення про Громадську раду при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
 
Дата отримання документів: 21.12.2021
 
 
ГО: ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНИЙ ЦЕНТР ІНІЦІАТИВА"
Автобіографія: біографія Кононенко
Мотиви участі: Мотиви бути обраним до Громадської ради при АРМА:
  1. реалізація свого конституційного права на участь в управлінні державними справами;
  2. прийняття участі у вирішенні питань, які мають важливе суспільне значення;
  3. сприяння взаємодії громадськості та Національного агентства.
Дата отримання документів: 21.12.2021
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ОБ'ЄДНАННЯ АДВОКАТІВ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ"
Автобіографія: біографія Чобітька
Мотиви участі: Мотиви бути обраним до Громадської ради:

- через механізми Громадської ради при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів здійснювати громадський контроль за дотриманням органами влади, державними органами, іншими суб’єктами владних  повноважень прав та свобод людини і громадянина, вимог чинного законодавства та міжнародних договорів (угод), ратифікованих Україною з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

- сприяти формуванню і вираженню свідомості громадян у правовій сфері з питань, пов’язаних з діяльністю Національного агентства при вирішенні завдань віднесених до його компетенції;

- приймати участь у порядку визначеному законодавством у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються питань діяльності Громадської ради при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

- сприяти розвитку міжнародної співпраці, європейської інтеграції у сфері права з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Я розумію всю необхідність функціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Я вважаю, що мій багаторічний досвід керівної роботи у сфері діяльності недержавних служб безпеки, з безпеки та правових питань на підприємстві державного сектору економіки, адвокатської діяльності та активної всебічної громадської діяльності, в тому числі і в складі Громадської ради при АРМА, буде корисним як в діяльності спеціального центрального органу виконавчої влади, що здійснює діяльність з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, так і для громадськості.

Дата отримання документів: 22.12.2021
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОЮЗ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ"
Мотиви участі: 1. Брати участь в управлінні державними справами та впливати на формування державної політики в межах повноважень Громадської ради у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
2. Здійснення громадського контролю за діяльністю Національного агентства, зокрема за витрачанням коштів Державного бюджету України, головним розпорядником яких є Національне агентство, за врахуванням пропозицій та зауважень громадськості, за доступом до публічної інформації, якою володіє Національне агентство, дотриманням законності тощо;
3. Подання висновків і пропозицій, а також аналітичних матеріалів щодо вирішення проблемних питань у сфері виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; участь у підготовці проєктів нормативно-правових актів, організації і проведенні науково-практичних конференцій, присвячених актуальним питанням діяльності Національного агентства, а також усіляке сприяння покращенню ефективності його роботи.
 
Дата отримання документів: 22.12.2021
 
 
ГО: Громадська організація "Центр боротьби з корупцією та тіньовою економікою"
Автобіографія: біографія Малахової
Мотиви участі: 1. Участь в управлінні державними справами та отримання можливості для вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, задля переконання у прозорості діяльності АРМА.
2. Можливість та безпосередньо забезпечення підвищення якості підготови рішень з питань діяльності зазначеного органу.
3. Сприяння врахуванню АРМА громадської думки під час реалізації своїх повноважень.
 
 
Дата отримання документів: 22.12.2021
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА ПАЛАТА"
Автобіографія: біографія Коніжая
Мотиви участі: Мотивами бути обраним до Громадської ради, є небайдужість до становлення принципу верховенства права. Маю прагнення до встановлення ефективної системи правопорядку в нашій країні, яка покладе край корупції та буде сприяти всебічному захисту прав та інтересів громадян.

Завдяки багаторічному правоохоронному, юридичному, викладацькому та науковому стажу роботи, мої професійні здібності, необхідні знання та міжнародний досвід, можуть стати в нагоді на шляху удосконалення форм та методів взаємодії державних органів влади у т.ч. і правоохоронних органів, обміну міжнародним досвідом у сфері інтересів АРМА, сприяння поглибленню участі інститутів громадянського суспільства у роботі органів державної влади, сприяння підвищенню професійного рівня працівників АРМА.

Дата отримання документів: 22.12.2021
 
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КОЦЮБИНЦІ"
Автобіографія: біографія Бугринця
Мотиви участі: Мотиви мають 2 складові: у зв’язку з професійною діяльністю та у зв’язку з громадською діяльністю.

Професійна діяльність дозволяє допомогти АРМА в частині діяльності розшуку активів. Розуміючи за останні роки кількість  прийнятих рішень щодо реформування правоохоронної сфери, кількість створення нових органів та розширення функціоналу, вдається розумним використати вже перевірені досвідом механізми, які треба імплементувати найкращим чином. І взагалі то не проблема АРМА що останні роки активи розшукані, заарештовані, передані в управління а вироків суду нема і не зрозуміло чи то повертати їх чи роками управляти.

Громадська діяльність виникла на тлі проблематики у Коцюбинському. Це місце, де багато років триває боротьба навколо Білічанського лісу. То арештують ділянки, то знімають арешти. Завдання локальне мати розуміння щодо управління саме такими активами як земельні ділянки, завдання глобальне – зберігати ще інтерес громади в рішеннях прийнятих навколо активів, які є частиною громади.

Дата отримання документів: 23.12.2021
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ІНЖЕНІРІНГУ "РОЗПІЗНАВАННЯ ТА АНАЛІЗ НЕСИСТЕМНИХ ДІЙ"
Автобіографія: біографія Громакова
Мотиви участі: Бажання стати членом Громадської ради (ГР) при АРМА продиктоване розумінням того, що активи повинні працювати на інтереси держави та її безпеку. Мій досвід роботи в Міжнародному центрі Протидії російській пропаганді та в Центрі соціального інжинірінгу «РАНД», показує занадто часте використання питань власності в російських інформаційних операціях.

Тому гадаю наш досвід в інформаційній боротьбі з агресором стане в нагоді співробітникам АРМА в умовах системного протистояння з агентами впливу та громадської думки міжнародного рівня на публічному рівні.

 

Дата отримання документів: 23.12.2021

 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "Рада Мирних ініціатив"
Автобіографія: біографія Трестер
Мотиви участі: На перший погляд виглядає дивним бажання стати членом Громадської ради при АРМА, бо здавалося б де питання розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а де питання прав дитини. За останні 10 років, коли я займаюся темою безпеки дитини, я остаточно зрозуміла інтереси дитини присутні скрізь, інше – що не завжди їх бачать чи хочуть бачити.

По-перше у всіх, чиє майно арештоване і передається в управління, або розшукується є діти і малолітні діти зокрема і треба розуміти чи враховані їх інтереси, бо діти не відповідають за рішення батьків, але зазвичай страждають від них. По-друге, протягом останніх років неодноразово підіймалося питання майбутнього комплексу Межигір’я. Є припущення, що з цього активу може вийти гарний дитячий центр. Досвід дозволяє розуміти і місце АРМА у системі органів державної влади і державні механізми, які працюють і законодавче поле, яке регулює діяльність АРМА.

 

Дата отримання документів: 23.12.2021
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПРАВОЗАХИСНИЙ РУХ "ЗАКОН І ПОРЯДОК"
Автобіографія: біографія Подолянка
Мотиви участі: Мотивами бути обраним до Громадської ради при АРМА, є насамперед моє бажання, та, на мою думку, суспільна необхідність, посилити громадський контроль за діяльністю означеного органу.
Водночас, розуміючи важливість роботи Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, докладу максимум зусиль для того щоб керівництво АРМА враховувало громадську думку під час реалізації своїх повноважень.
Також, маю намір здійснювати, у межах повноважень  члена Громадської Ради, все можливе для запобігання потенційним корупційним діянням з боку працівників АРМА.

 

Дата отримання документів: 24.12.2021
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СОРОРІТАС"
Автобіографія: біографія Гошоватюка
Мотиви участі: Моїм мотивом бути обраним до Громадської ради при АРМА є непохитна впевненість в тому, що право називатися громадянином України доповнюється і обов’язком всіляко сприяти розвитку та вдосконаленню своєї країни в цілому та окремих її владних інституцій зокрема, що є повним відповідником інституту відповідального громадянства у країнах розвинутих демократій. Вважаю правом та обов’язком кожного відповідального громадянина приділяти власний вільний час та зусилля задля розбудови дійсно демократичного цілісного та європейського суспільного устрою, де все діє за чіткими правилами та нормами, із збереженням загально гуманістичних цінностей та дотриманням здорового глузду.

 

Дата отримання документів: 28.12.2021
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КСЕНОС"
Автобіографія: біографія Ревенка
Мотиви участі: Моїм мотивом бути обраним до Громадської ради при АРМА є прагнення сталої євроінтеграції України, з відповідним розвитком інституцій та рівнем громадського контролю за ними. Такий громадський контроль можливий лише за наявності інституту громадських рад, який є дієвим елементом контролю будь-якої державної інституції. Через громадські ради громадяни можуть мати прямий вплив на рішення державних органів, а також отримувати та робити доступним громадськості деталі діяльності державних органів. Такий контроль є невід’ємною складовою європейського курсу України, проголошеного в преамбулі Конституції України.

 

Дата отримання документів: 28.12.2021
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АНТИКОРУПЦІЙНА СОКИРА"
Автобіографія: біографія Тристана
Мотиви участі: Мотивом бути обраним до Громадської ради при АРМА стало відчуття необхідності забезпечення незалежності Громадської ради при АРМА, що є інструментом українського суспільства для запобігання незаконного втручання в діяльність АРМА. В свою чергу, АРМА є невід’ємною складовою антикорупційної системи в Україні, що забезпечує виявлення, розшук та стягнення необґрунтованих активів, тож, зважаючи на особливості  діяльності АРМА, наявність при ньому неупередженої та незалежної Громадської ради є необхідною.

 

Дата отримання документів: 28.12.2021
 
 
 
ГО: громадська організація "Всеукраїнський центр протидії корупції та сприяння правоохоронним органам "Антикорупційна ініціатива"
Автобіографія: біографія Сенька
Мотиви участі: Основною метою діяльності ГО “ВЦПКСПО “Антикорупційна ініціатива”, яку на сьогодні я представляю, є реалізація законних інтересів її членів та зацікавлених у протидії корупції громадян України у розробці та впровадженні на державному рівні національної антикорупційної політики шляхом залучення громадськості до участі у законотворчому процесі, встановленні громадського контролю за дотриманням Конституції та законів України посадовими особами органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів та судами, а також сприянні їх діяльності в запобіганні та протидії корупційним правопорушенням; здійсненні незалежних наукових досліджень щодо природи й форм проявів корупції в Україні та вироблення на основі позитивного досвіду передових демократій світу пропозицій щодо створення дієвої системи запобігання і протидії корупції.

На сьогоднішній день наша організація, в рамках розбудови співробітництва з органами державної влади, має наміри отримати членство у складі Громадської Ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою забезпечення участі громадськості у реалізації державної політики з питань запобігання та протидії корупції, сприяння практичному здійсненню міжнародних, державних, регіональних та місцевих програм, спрямованих на профілактику корупції на всіх рівнях та у всіх сферах суспільного життя, а також налагодження ефективної взаємодії зазначеного органу з громадськістю.

У разі включення мене до складу зазначеної Ради готовий одразу приступити до виконання обов’язків її члена.

 

Дата отримання документів: 29.12.2021
 
 
ГО: громадська організація "Інститут законотворчості та інформаційних технологій"
Автобіографія: біографія Шипіки
Мотиви участі: Мотивами бути обраним до Громадської ради, є бажання здійснювати контроль за дотриманням діючого законодавства України з боку співробітників Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та допомога в розшуку активів, одержаних від корупційних та інших злочинів.

Робота в правоохоронних та контролюючих органах дала великий досвід у боротьби з корупцією та проведення розшукових дій.

Моя мрія жити в країні в якій не буде потреби в існуванні Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а ми будемо жити в країні в якій усі громадянині дотримуються Законодавства України та міжнародних нор. А про термін злочин розповідали лише в школі на предметі історія, як про те що це було колись.

 

Дата отримання документів: 30.12.2021
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ АЛЬЯНС"
Автобіографія: біографія Зуйкова
Мотиви участі: 1. Сприяти формуванню і вираженню свідомості громадян у правовій сфері з питань, пов’язаних з діяльністю Національного агентства при вирішенні завдань віднесених до його компетенції;
2. Реалізація свого конституційного права на участь в управлінні державними справами;
3. Участь в управлінні державними справами та отримання можливості для вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, задля переконання у прозорості діяльності АРМА.
4. Сприяння врахуванню АРМА громадської думки під час реалізації своїх повноважень.
5. Здійснювати громадський контроль за врахуванням Національним агентством пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

 

Дата отримання документів: 05.01.2022
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АЛЬЯНС УКРАЇНСЬКОЇ ЄДНОСТІ"
Автобіографія: біографія Скрипки
Мотиви участі: 1. Мотивами бути обраним до Громадської ради при АРМА, є насамперед моє бажання, посилити громадський контроль за діяльністю означеного органу.Реалізація свого конституційного права на участь в управлінні державними справами;
2. Необхідність забезпечення незалежності Громадської ради при АРМА, що є інструментом українського суспільства для запобігання незаконного втручання в діяльність АРМА. Сприяння врахуванню АРМА громадської думки під час реалізації своїх повноважень.
3. Здійснювати громадський контроль за врахуванням Національним агентством пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

 

Дата отримання документів: 05.01.2022
 
 
ГО: громадська організація "Всеукраїнська Народна Рада "Громадський контроль"
Мотиви участі: Більше шести років я являюся керівником ГО «Всеукраїнська Народна Рада «Громадський контроль». Організації, яка успішно бореться проти корупційних злочинів, що відносяться до різних сфер життя – від малого бізнесу до охорони здоров’я населення. Вважаю, що я гідний кандидат на посаду члена Громадської ради при АРМА оскільки маю багаторічний досвід роботи як успішний продуктивний громадський діяч. Також варто враховувати співпрацю нашої організації з багатьма Благодійними фондами та Громадськими організаціями та об’єднаннями, яким ми надаємо юридичну допомогу в питаннях запобігання та протидії корупції, охорони прав та свобод громадян, громадського порядку та безпеки. Я маю необхідні професійні навики, високі моральні цінності, невід’ємні риси характеру  (чесність, совісність, справедливість), суспільний авторитет як громадський діяч та активіст, тому вважаю, що моя участь в Громадській раді при АРМА посилить ефективність та прозорість роботи Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

 

Дата отримання документів: 05.01.2022
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СТОП КОРУПЦІЇ"
Автобіографія: біографія Литвина
Мотиви участі: Вважаю, що я саме той кандидат, який достойний бути членом громадської ради, адже я маю досвід щодо ключових проблем, які сьогодні мають місце в нашій державі, зокрема, маю досвід у сфері виявлення та боротьби із тіньовими й протиправними схемами чиновників у різних сферах управління державою, зокрема під час держзакупівель, рейдерських захоплень бізнесу, протиправних дій правоохоронців у відношенні до підприємців, а тому можу поділитися напрацюваннями та знаннями щодо вирішення таких проблем.

Маючи досвід роботи в консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади маю розуміння щодо діяльності таких органів, їх необхідності, ефективності; розумію специфіку взаємодії громадськості та влади.

Готовий сприяти всіма можливими легальними та правовими способами для викорінення будь-яких, навіть найменших чи потенційних, проявів з метою розвитку та піднесення економіки нашої держави. Вважаю, що в демократичній та правовій державі громадськість має бути дійсно ключовим елементом, а органи влади зобов’язані враховувати інтереси громади.

 

Дата отримання документів: 05.01.2022
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАРОД ПРОТИ КОРУПЦІЇ"
Автобіографія: біографія Жарикова
Мотиви участі: Революція гідності показала мені наскільки дієвим та сильним є український народ, а влада в нашій державі має виходити від бажання більшості, як це відбувається і дійсно демократичних державах. Саме тоді я зрозумів, що не можу стояти осторонь свавілля чиновників та кричущого беззаконня. Я точно знаю, що громадськість – це головне джерело влади, і кожен чиновник, який приходить до влади має розуміти, що він підзвітний саме населенню, яке своїм коштом забезпечує його зарплатню.

Також, варто відмітити, що сам неодноразово стикався з нечесними на руку чиновниками, які користуючись своїм службовим становищем різними способами: бездіяльністю, лобіюванням інтересів третіх осіб чи своїх власних, перевищення службових обов’язків, нехтували інтересами громади чи правами та свободами людини й громадянина. Я вважаю, що саме існування такого органу як громадська рада може забезпечити громадський контроль за діяльністю чиновників, аби ті, не забували чиї інтереси варто ставити на перше місце. І саме громадська рада, яка складається з громадських активістів, які як ніхто інший турбуються за праве діло, обов’язково має складатися з активістів, котрі дійсно готові  боротися за світле майбутнє нашого регіону!

 

Дата отримання документів: 05.01.2022
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФОНД ЗАХИСТУ ПОТЕРПІЛИХ - ЗА ПРАВДУ"
Автобіографія: біографія Русакова
Мотиви участі: Моє бажання стати членом Ради зумовлено нетерпимістю до корупції та бажанням захистити антикорупційну політику держави. На моє переконання, АРМА – незалежний ефективний орган.

Разом з цим, все більше здійснюється атак і диверсій на антикорупційну інфраструктуру. Загальновідомі приклади сумнівних рішень національних судів, небезпечних ініціатив депутатського корпусу. Вибори Ради є дуже великим ризиком того, щоб недоброчесні агенти не здійснювали вплив на антикорупційний орган. І саме тому суспільство повинно здійснювати активний супротив будь-якому згубному зовнішньому впливу шляхом виборів гідних кандидатів.

 

Дата отримання документів: 05.01.2022
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС БІЙЦІВ ТА ВОЛОНТЕРІВ АТО"
Автобіографія: біографія Касьян
Мотиви участі: Я, Касьян Ольга Олександрівна з 2007 року беру активну участь у громадському житті українського суспільства та була учасницею багатьох проектів за кордоном та маю багато напрацювань, які будуть корисні у роботі під час співпраці Громадської ради при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та у управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з громадськими об’єднаннями.

Будучи за фахом політологом, а за другою освітою юристом-міжнародником, з 2015 року почала опікуватися питанням легалізації іноземних добровольців. Щороку спектр проблем, з якими стикаються громадяни інших країн, які захищали/захищають Україну на Сході, розширюється.

У 2017 році громадськість обурило цинічне розбазарювання коштів ветеранських організацій. Я не змогла спостерігати за перебігом цих подій осторонь, тому взяла активну участь у проведенні аудиту по витрачанню коштів державного бюджету на підтримку/фінансування ветеранських громадських організацій. З 2020 року я займаю посаду Голови Громадської Ради при АРМА, за цей час проведений на посаді Голови Громадської Ради при АРМА було запущено багато ініціатив, щодо змін до законодавства та в цілому по діяльності АРМА. Тож вважаю, що мій досвід на посаді Голови Громадської Ради при АРМА буде корисний під час роботи Громадської ради при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

 

Дата отримання документів: 05.01.2022
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЮРО З РОБОТИ ПРОТИДІЇ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ ТА КОРУПЦІЇ"
Автобіографія: біографія Горобця
Мотиви участі: - через Громадську раду при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів здійснювати громадський контроль за дотриманням суб’єктами владних повноважень вимог чинного законодавства та зпитань розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

- сприяти формуванню і вираженню свідомості громадян у правовій сфері з питань, пов’язаних з діяльністю Національного агентства при вирішенні завдань віднесених до його компетенції;

- сприяти відновлення довіри до виконавчої та судової влади в Україні та вкласти свій внесок для виправлення ситуації з середини та реформування систем з середини.

 

Дата отримання документів: 05.01.2022
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПЛАТФОРМА ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ"
Автобіографія: біографія Гришина
Мотиви участі: Моє бажання стати членом Ради зумовлено нетерпимістю до корупції та бажанням захистити антикорупційну політику держави. На моє переконання, АРМА – незалежний ефективний орган.

Разом з цим, все більше здійснюється атак і диверсій на антикорупційну інфраструктуру. Загальновідомі приклади сумнівних рішень національних судів, небезпечних ініціатив депутатського корпусу. Вибори Ради є дуже великим ризиком того, щоб недоброчесні агенти не здійснювали вплив на антикорупційний орган. Я бачу свою роль і місію як потенційного члена Ради в здійсненні неупередженого, об’єктивного моніторингу діяльності АРМА, сприяння взаємодії АРМА з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з питань, пов’язаних з діяльністю Бюро економічної безпеки; , а тому я готовий присвятити свій час, зусилля, компетенцію для суспільної користі.

 

Дата отримання документів: 05.01.2022
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НПУ "МЕЖИГІР'Я"
Автобіографія: біографія Нікогосяна
Мотиви участі: особистий досвід, як члена ГО «НПУ» Межигір’я», у збереженні резиденції «Межигір’я». Завдяки нашим зусиллям було не просто збережено та арештовано рухоме та нерухоме майно резиденції, але й створено парк, що став надбанням українського народу, гордістю нашої держави. Безпосередня участь у збереженні майна колишньої мисливської резиденції в с.Сухолуччя, що наразі є одним з кейсів АРМА. Небайдужість, високий рівень патріотизму, що доведений участю в активній фазі бойових дій в 2014-2016 роках, унікальний досвід у збереженні високовартісних активів, активна позиція щодо укріплення позицій держави на світовому рівні, бажання жити у сильній, вільній, процвітаючій Україні.

 

Дата отримання документів: 05.01.2022
Інші документи: Заява, ПротоколСтатут
 
 
ГО: громадська організація "Захист інвесторів"
Автобіографія: біографія Шинкаренка
Мотиви участі: Вважаю, що я саме той кандидат, який достойний бути членом громадської ради, адже я маю багаторічний досвід роботи з громадськими об’єднаннями. З початку 2019 року очолюю Громадську організацію «Захист інвесторів». Я, маючи високі організаторські здібності, постійно працюю над об’єднанням представників різних сфер малого бізнесу в єдину організацію задля реалізації спільних цілей. Одними з найголовніших завдань діяльності моєї організації є стимулювання легального бізнесу до прозорого його ведення й добровільної сплати податків; надання підтримки та захисту бізнесу в Україні, силами та ресурсами громадської організації; виявлення та попередження нелегального бізнесу, що працює з порушенням українського законодавства, боротьба з корупцією в органах державної влади, внаслідок існування якої створюються умови обмеження та утиску легального бізнесу в Україні.

За період моєї громадської діяльності, мною напрацьовані зв’язки з представниками різних сфер бізнесу не тільки в межах Києва, а й по всій Україні. Вважаю, що мій досвід та досвід членів ГО «Захист інвесторів» допоможуть в розв’язанні спірних питань, що виникатимуть під час діяльності громадської ради.

 

Дата отримання документів: 05.01.2022
 
 
ГО: громадська організація "ПРОГРЕСИВНІ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ"
Автобіографія: біографія Суркова
Мотиви участі: - бажання приймати активну участь при здійсненні громадського контролю за діяльністю Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

- наявність власного досвіду боротьбі з корупцією та бажання забезпечити відкриту та прозору діяльність Національного агентства;

- максимально використовуючи конституційне права громадян на участь в управлінні державними справами, забезпечувати подальший розвиток боротьби з корупцією при реалізації Національним агентством своїх функцій;

- в межах компетенції Громадської ради при Національному агентстві сприяти підбору кадрів при засіданнях конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців з метою формування апарату Національного агентства професійними та гідними кадрами;

- забезпечувати, враховуючи відповідні повноваження Громадської ради, подальший цивілізований, демократичний та законний шлях розвитку діяльності Національного агентства через чесні та прозорі процедури реалізації активів, публічне оприлюднення інформації щодо максимально ефективного продажу даних активів, сприяння врахуванню Національним агентством громадської думки під час формування та реалізації державної політики у його сфері.

 

Дата отримання документів: 05.01.2022
 
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СТОП КОРУПЦІЇ"
Автобіографія: біографія Соловйова
Мотиви участі: Я, як людина яка дійсно вірю в те, що можна змінити в Україні щось на краще, в те, що зміни в нашій державі можливі, маю бажання навчатися й підвищувати професійний рівень, людина яка має бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також досвід діяльності у сфері запобігання та/або протидії корупції вважаю, що моя участь у діяльності громадської ради при АРМА допоможе більш ефективній, законній, прозорій діяльності АРМА як представника громадськості.
 
Дата отримання документів: 24.10.2019
 
ГО: Громадська організація "Стоп нелегал"
Автобіографія: біографія Шинкаренка
Мотиви участі: Вважаю, що я саме той кандидат, який достойний бути членом громадської ради, адже я маю багаторічний досвід роботи з громадськими об’єднаннями. З початку 2017 року очолюю Громадську організацію «Стоп Нелегал», до числа членів якої входять більш ніж 3 тисячі громадян по всій Україні. Я, маючи високі організаторські здібності, постійно працюю над об’єднанням представників різних сфер малого бізнесу в єдину організацію задля реалізації спільних цілей. Одними з найголовніших завдань діяльності моєї організації є стимулювання легального бізнесу до прозорого його ведення й добровільної сплати податків; надання підтримки та захисту бізнесу в Україні, силами та ресурсами громадської організації; виявлення та попередження нелегального бізнесу, що працює з порушенням українського законодавства, боротьба з корупцією в органах державної влади, внаслідок існування якої створюються умови обмеження та утиску легального бізнесу в Україні.

За період моєї громадської діяльності, мною напрацьовані зв’язки з представниками різних сфер бізнесу не тільки в межах Києва, а й по всій Україні. Вважаю, що мій досвід та досвід членів ГО «Стоп Нелегал» допоможуть в розв’язанні спірних питань, що виникатимуть під час діяльності громадської ради.

Дата отримання документів: 25.10.2019
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГРОМАДЯНСЬКИЙ КОРПУС"
Автобіографія: біографія Солодкого
Мотиви участі: У ході здійснення підприємницької діяльності як представник малого бізнесу роздрібної торгівлі м. Києва я переконався, що права підприємницького середовища системно порушуються не лише через недолугу регуляторну політику держави, але й через приховані корупційні і квазі-корупційні схеми, що успадковуються представниками влади різних поколінь і часів. Тому ще у 2009 р. я заснував нині потужну і широко відому столичній підприємницькій громаді організацію «Громадянський Корпус», яка по досі стоїть на захисті прав підприємницької громади м. Києва. Дисциплінувати і згурувати актив цієї організації було нескладно, оскільки його склали, як і я, колишні випускники кадетських училищ України та вищих військово-командних закладів.

Будучи сповненим патріотичними почуттями, мені було вкрай прикро усвідомлювати існування в нашій державі системних проблем з корупцією, на яку і тоді, і зараз неодноразово вказують Україні її міжнародні партнери. Протягом 2014-2019 рр. за допомогою лояльних ЗМІ, партнерів та завдяки небайдужій громадськості, активістами нашої організації, разом із її широкою волонтерською і гуманітарною діяльністю, вдалося викрити і винести на суд громадськості окремих осіб, що було ймовірно задіяні у корупційних оборутках в м. Києві. Проте, цій діяльності бракувало комплексності та системності.

У цьому зв’язку мною було ініційовано та впроваджено громадську ініціативу «Народний контроль» у рамках проголошеного в квітні 2019 р. Громадського руху «Зелена хвиля» з втілення положень програми новообраного Президента України в м. Києві, за якою було передбачено регулярну звітність представників виконавчої і законодавчої гілок влади м. Києва перед громадою міста та викриття корупційних схем та корупціогенних загроз за участю столичних посадовців. Одночасно проведено моніторингову роботу в профільному комітеті Громадської ради при Київській міській державній адміністрації, до якої я вхожу, з проведення комплексного аудиту всіх сфер її діяльності протягом останніх років на предмет викриття можливих корупційних схем.

Одним з важливих аспектів моніторингової місії з протидії корупції я вбачаю системне простежування грошових потоків та їх кінцевих «бенефіциарів» у владних колах. Саме тому своє членство у Громадські раді при АРМА я вважаю слушною можливістю вдосконалення імплементації громадської ініціативи «Народний контроль» у м. Києві, покращення взаємодії зі слідчими органами та отримання досвіду громадської протидії корупційним проявам в інших містах та регіонах України.

Вважаю, що моя діяльність в складі Громадської ради буде корисною та ефективною.
 
Дата отримання документів: 29.10.2019
 
 
 
ГО: Громадська організація "Всеукраїнське об'єднання правників "Маємо право!"
Автобіографія: біографія Купрія
Мотиви участі: Майже 15 років свого життя я присвятив захисту прав людей, заснувавши ще у 2007 році громадську організацію «Дніпродзержинська Правозахисна Спілка», яка нині називається «Всеукраїнське об’єднання правників «Маємо Право!». На даний час до громадської організації долучилися юристи з 23-х областей України, які активно борються за верховенство права в країні та справедливість. Окрім безкоштовних юридичних консультацій населенню я, як громадський активіст та народний депутат України VIII скликання, впродовж останніх кількох років об’їхав всю Україну від Авдіївки на Донбасі до Хусту на Закарпатті для того, щоб поспілкуватися з людьми та активно сприяти у боротьбі за їх права. Я досконало знаю про наболілі проблеми громадян України, тому згідно зможу зайняти посаду члена Громадської ради при Агенції з розшуку та менеджменту активів.


 
Дата отримання документів: 01.11.2019
 
 
 
ГО: Громадська організація "Всеукраїнський центр протидії корупції та сприяння правоохоронним органам "Антикорупційна ініціатива"
Автобіографія: біографія Луценка
Мотиви участі: Основною метою діяльності ГО «ВЦПКСПО «Антикорупційна ініціатива», яку на сьогодні я представляю, є реалізація законних інтересів її членів та зацікавлених у протидії корупції громадян України у розробці та впровадженні на державному рівні національної антикорупційної політики шляхом залучення громадськості до участі у законотворчому процесі, встановленні громадського контролю за дотриманням Конституції та законів України посадовими особами органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів та судами, а також сприянні їх діяльності в запобіганні та протидії корупційним правопорушенням; здійсненні незалежних наукових досліджень щодо природи й форм проявів корупції в Україні та вироблення на основі позитивного досвіду передових демократій світу пропозицій щодо створення дієвої системи запобігання і протидії корупції.

На сьогоднішній день наша організація, в рамках розбудови співробітництва з органами державної влади, має наміри отримати членство у складі Громадської Ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою забезпечення участі громадськості у реалізації державної політики з питань запобігання та протидії корупції, сприяння практичному здійсненню міжнародних, державних, регіональних та місцевих програм, спрямованих та профілактику корупції на всіх рівнях та у всіх сферах суспільного життя, а також налагодження ефективної взаємодії зазначеного органу з громадськістю.

У разі включення мене до складу зазначеної Ради готовий одразу приступити до виконання обов’язків її члена. 
Дата отримання документів: 01.11.2019
Додатково надіслані документи (11.11.2019)Заява кандидата
 
 
 
ГО: Громадська організація "Всеукраїнська Народна Рада "Громадський контроль"
Мотиви участі: Більше чотирьох років я являюся керівником ГО «Всеукраїнська Народна Рада «Громадський контроль». Організації, яка успішно бореться проти корупційних злочинів, що відносяться до різних сфер життя – від малого бізнесу до охорони здоров’я населення. Вважаю, що я гідний кандидат на посаду члена Громадської ради при АРМА оскільки маю багаторічний досвід роботи як успішний і продуктивний громадський діяч. Також варто враховувати співпрацю нашої організації з багатьма Благодійними фондами та Громадськими організаціями та об’єднаннями, яким ми надаємо юридичну допомогу в питаннях запобігання та протидії корупції, охорони прав та свобод громадян, громадського порядку та безпеки. Я маю необхідні професійні навики, високі моральні цінності, невід’ємні риси характеру (чесність, совісність, справедливість), суспільний авторитет як громадський діяч та активів, тому вважаю, що моя участь в Громадській раді при АРМА посилить ефективність та прозорість роботи Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.


 
Дата отримання документів: 05.11.2019
 
 
 

       

ГО: Громадська організація "Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України"
Автобіографія: біографія Піти
Мотиви участі: Мій життєвий та професійний досвід може бути корисним для реалізації запланованої роботи Громадської ради. Я маю досвід в юридичній практиці та рієлторській діяльності, неодноразово приймав участь в діяльності робочих груп по підготовці проектів законів в різних сферах. Також я практикую у викладацькій діяльності та працюю старшим викладачем в Університеті «КРОК» та сертифікаційних курсах для рієлторів. Маю досвід роботи в Громадській раді при Мінрегіонбуді та практику взаємодії з державними органами влади.  

 
Дата отримання документів: 07.11.2019
Додатково надіслані документи (10.01.2020): Заява ГОСтатут  
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЗАХИСТ ЗВИЧАЙНИХ ЛЮДЕЙ"
Автобіографія: біографія Соловей
Мотиви участі: Революція гідності показала мені наскільки дієвим та сильним є український народ, а влада в нашій державі має виходити від бажання більшості, як це відбувається в дійсно демократичних державах. Саме тоді я зрозумів, що не можу стояти осторонь свавілля чиновників та кричущого беззаконня. Я точно знаю, що громадськість – це головне джерело влади, і кожен чиновник, який приходить до влади, і кожен чиновник, який приходить до влади має розуміти, що він підзвітний саме населенню, яке своїм коштом забезпечує його зарплатню.

Також, варто відмітити, що сам неодноразово стикався з нечесними на руку чиновниками, які користуючись своїм службовим становищем різними способами: бездіяльністю, лобіювання інтересів третіх осіб чи своїх власних, перевищення службових обов’язків, нехтували інтересами громади чи правами та свободами людини й громадянина. Я вважаю, що саме існування такого органу як громадська рада може забезпечити громадський контроль за діяльністю чиновників, аби ті, не забували чиї інтереси варто ставити на перше місце. І саме громадська рада, яка складається з громадських активістів, які як ніхто інший турбуються за праве діло, обов’язково має складатися з активістів, котрі дійсно готові боротися за світле майбутнє нашого регіону!

 

 
Дата отримання документів: 08.11.2019
Додатково надіслані документи (09.01.2020): Заява ГО, Автобіографія, Витяг з протоколу, ДіяльністьСтатут 
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ВЕНДІНГУ"
Автобіографія: біографія Фомічова
Мотиви участі: Починаючи з лав МВС України, а згодом і пробуючи свої можливості як керівник, в різних за своїми напрямками діяльності товариствах, я зрозумів та переконався, що державна політика і система влади є недосконалими у взаємодії між державними структурами влади у суспільством. Ця недосконалість полягає у наявності проблем у регуляторній політиці та так званих пробілах у законодавстві, чим саме користуються і чиновники і недобропорядні громадяни, створюючи корупційні схеми та крадучи мільйон із кишень своїх співвітчизників, які працюють як на державу так і на себе. Сьогодні, як представник малого бізнесу м. Києва я відчуваю, що права підприємницького середовища системно порушуються. Маючи юридичну освіту та будучи членом декількох громадських організацій, за час їхньої діяльності, отримав досвід громадської протидії корупційним проявам в столиці та інших містах та регіонах України.

Маю віру та надію в те, що в ході діяльності новообраної Громадської ради при АРМА, мені разом із членами ради, вдасться реалізувати поставлені задачі і досягти мети, а саме сприяння та участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики та громадського контролю за діяльністю Національного агентства. Сповнений патріотичним почуттям, докладу максимум своїх зусиль та здібностей, для плідної та суттєвої роботи цієї структури.    

 
Дата отримання документів: 12.11.2019
 
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПАТРІОТИЧНИЙ РУХ УКРАЇНИ"
Автобіографія: біографія Германа
Мотиви участі: Основною метою діяльності ГО «Патріотичний рух України», яку на сьогодні я представляю, є консолідація суб’єктів права, свідомих громадян, що прагнуть жити в демократичному, справедливому громадянському суспільстві. Проведення загальноосвітніх заходів серед усіх верств громадян з метою розширення та активізації їх громадянської самосвідомості. Сприяння розвитку та втілення принципу верховенства права в державному, суспільному та громадському житті, розвитку правосвідомості суб’єктів права, задоволення та захист прав та законних інтересів членів організації. Сприяння в заходах щодо запобігання і протидії корупції, виявлення та припинення корупційних правопорушень, поновлення законних прав та інтересів фізичних та юридичних осіб, співробітництво з громадськими та державними діячами. Захист законних соціальних, економічних, творчих та інших інтересів своїх членів.

Наша організація має наміри отримати членство у складі Громадської Ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, з метою налагодження взаємодії громадськості з вищезазначеним органом, сприяння громадськості у реалізації державної політики щодо виявлення та припинення корупційних правопорушень, а також участі у заходах спрямованих на профілактику корупції у всіх сферах суспільного життя.

  
 
Дата отримання документів: 12.11.2019
Додатково надіслані документи (04.12.2019): Автобіографія, Заява кандидата, Діяльність, ПротоколСтатут
 
 
 
ГО: Всеукраїнська громадська організація "Асоціація правників України"
Автобіографія: біографія Нураліна
Мотиви участі: Я, адвокат, юрист з 10-річним досвідом, вважаю, що мій досвід може бути використаний під час виконання основних функцій Громадської ради, зокрема, проведення експертизи проектів нормативно-правових актів Національного агентства. Наразі, АРМА на порозі нового розвитку – запуск міжрегіональних управлінь, розробка та запуск реєстру арештованих активів, максимальна транспарентність. Але є і негативи – наприклад, зникнення масиву документів. Тому посилений громадський контроль та аудит діяльності АРМА є вкрай важливим. Вважаю, що мій досвід та можливість залучення більше 5000 колег з Асоціації правників України допоможуть ефективно виконувати функції члена Громадської ради.

  
 
Дата отримання документів: 13.11.2019
Додатково надіслані документи (04.12.2019): Заява кандидатаЛист АПУ
 
 
 
ГО:  ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВЕТЕРАНСЬКЕ БРАТЕРСТВО"
Автобіографія: біографія Забари
Мотиви участі: Мій життєвий та професійний досвід може бути корисним для реалізації запланованої роботи Громадської ради. Я маю досвід в юридичній практиці, неодноразово приймав участь в діяльності робочих груп по підготовці проектів законів в різних сферах. Також займаюсь юридичним супровідом Громадських Організацій та підприємств.

  
 
Дата отримання документів: 13.11.2019
 
 
 
ГО: Громадська спілка "Асоціація власників малого та середнього бізнесу"
Автобіографія: біографія Соболя
Мотиви участі: Громадська спілка «Асоціація власників малого та середнього бізнесу» була створена потужною бізнес спільнотою малого та середнього бізнесу, з метою створення сприятливих умов для провадження діяльності суб’єктами малого і середнього підприємництва, підтримки та розвитку такого підприємництва, а також удосконалення механізму взаємодії із органами державної влади. Для мене Громадська рада – це шанс якісно змінити систему державної влади та місцевого самоврядування. Саме у цьому і є призначення Громадської ради. Враховуючи досвід з даного питання, прошу Вас, включити мене, як представника Громадської спілки «Асоціація власників малого та середнього бізнесу», до складу вищезазначеної Ради, для надання конструктивних пропозицій, які будуть відображати інтереси як власників бізнесу так і органів місцевого самоврядування.

  
 
Дата отримання документів: 14.11.2019
 
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ ЛЮСТРАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ"
Автобіографія: біографія Козаченко
Мотиви участі: Національне агентство України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, по суті з виключними повноваженнями щодо реалізації державної політики, спрямованої на виявлення та розшук активів, що були одержані злочинним шляхом, їхнього управління, що також спрямоване на забезпечення досягнення завдань кримінального провадження.

Невід’ємним елементом існування правової системи однозначно є спроможність функціонування системи державних органів у відповідності до національного законодавства та найкращих європейських практик. Виявлення, розшук та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є особливим механізмом забезпечення належного захисту прав та свобод людей,  а також бізнесу. Досвід правозахисної та адвокатської діяльності, розуміння умов, проблем, процесів завдяки і всупереч яким функціонує система державних органів дає мотивацію долучитися до здійснення громадського контролю у Громадській раді з метою посилення інституційної спроможності АРМА.  
 
Дата отримання документів: 14.11.2019
Додатково надіслані документи (23.12.2019): АвтобіографіяЗаява кандидата, Протокол, ДіяльністьСтатут
 
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАРОДНИЙ ЛЮСТРАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"
Автобіографія: біографія Якимова
Мотиви участі: Громадська організація, членом якої я є, провела аналіз корупційних ризиків, які є загальними для всіх державних органів, та визначила заходи щодо їх усунення, а саме: внесення змін до власних нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що стосуються, зокрема, питань, спрощення надання адміністративних послуг; прийняття рішень щодо проведення усіх публічних закупівель виключно через електронну систему (незалежно від суми закупівлі); удосконалення процедур управління фінансовими і матеріальними ресурсами; управління персоналом (введення автоматизованих систем обробки інформації, розробка внутрішніх документів з цих питань); залучення громадськості, експертів до роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади державної служби; обмеження переліку осіб, які уповноважені представляти інтереси органу влади в суді, наділених правом визнавати позов або відмовитися від нього; запровадження періодичного (наприклад, щоквартального) моніторингу за виконанням структурними підрозділами тих чи інших функцій (наприклад, проведення спеціальної перевірки, розгляд звернень громадян та запитів на публічну інформацію тощо); проведення роз’яснень вимог чинного законодавства серед публічних посадовців, проведення відповідних перевірок, з метою здійснення контролю за дотриманням посадовими особами вимог Закону України «Про запобігання корупції»; запровадження заходів зовнішнього контролю за конкурсним відбором на вакантні посади державної служби; запровадження додаткових засобів зв’язку для взаємодії з уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції; обов’язкове документальне оформлення результатів внутрішнього аудиту та забезпечення доступу громадськості до його результатів шляхом висвітлення їх на офіційних сайтах державних органів та органів місцевого самоврядування; забезпечення належного фінансового обліку процедури закупівель шляхом проведення внутрішнього аудиту; запровадження процедур внутрішнього та зовнішнього контролю під час закупівельних процедур, оприлюднення на веб-порталах інформації про укладені договори, проведення аналізу цінових пропозицій у допорогових закупівлях; створення на офіційних веб-сайтах державних органів та органів місцевого самоврядування постійно обновлюваних систематизованих рубрик, розміщення інформації, яка забезпечує відкритість влади та її прозорість; створення механізмів (спеціальних телефонних ліній, засобів електронного зв’язку) для внесення громадянами повідомлень про корупцію, із збереженням анонімності заявника.

Маючи чітке розуміння корупційних ризиків та маючи досвід боротьби з корупційними проявами маю намір імплементувати ці знання та навички в Громадській раді.  
  
 
Дата отримання документів: 14.11.2019
 
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "БІЗНЕС-ВАРТА"
Автобіографія: біографія Матвіївої
Мотиви участі:   Громадська організація «Бізнес-Варта» (далі – ГО «Бізнес Варта»), створена з метою захисту бізнесу та власності в Україні від неправомірних та незаконних поглинань приватних юридичних осіб, від посягань та тиску з боку державних контролюючих органів, незаконного корупційного тиску та зловживань з боку державних чиновників та правоохоронців щодо бізнесу та підприємців, протидії «рейдерству» у всіх його проявах, боротьбі з незаконними діями державних реєстраторів та посадовців, протидії перешкоджанню веденню господарської діяльності та заволодінню власністю.

З початку заснування організації я її директором та кожноденно маю зустрічі із бізнесом т власниками майна та активів, які постраждали від незаконних дій.

Наша організація протягом тривалого часу вивчає та систематизує усі випадки, з якими до нас звертаються постраждалі від дій зловмисників по заволодінню власністю та незаконною діяльністю/бездіяльністю відповідних державних органів. На основі аналізу попереднього досвіду, юристами ГО «Бізнес-Варта» та бізнес-омбудсменами було розроблено низку дієвих пропозицій щодо змін до законодавства України.

Окрім того, на підтримку нашої діяльності по захисту власності в Україні та для створення сприятливих умов для розвитку інституту власності та бізнесу в Україні, у Верховній раді України було створено міжфракційне об’єднання «Бізнес-Варта».

У своїй діяльності ГО «Бізнес-Варта» зіткнулися із діяльністю АРМА, значним прогалинами в роботі АРМА та законодавстві, що регулює діяльність АРМА та дії щодо управління активами та власністю, а особливо щодо власності, яка є речовим доказом у кримінальних провадженнях.

Ми чітко розуміємо яку роль та вагу має АРМА щодо власності та активів, які фігурують у кримінальних провадженнях, часто спостерігаю, як недобросовісні особи намагаються чинити тиск на АРМА та впливати на прийняття рішень АРМА щодо активів та власності. Бачу наскільки невідомою для громадськості, суспільства та власників майна і активів є робота АРМА та часто таку діяльність називають непрозорою.

З огляду на вищевказане я чітко усвідомлюємо всю необхідність своєї участі, як представника ГО «Бізнес-Варта» у Громадській раді при АРМА, зважаючи на значний досвід у захисті власності та активів від протиправних посягань та заволодінь, задля налагодження комунікації АРМА із громадськістю, власниками активів та майна, напрацювання змін та доповнень до законодавства, яке регулює діяльність у сфері управління майном та активами, що є предметом кримінальних проваджень, напрацювань змін до законодавства про АРМА, забезпечення ефективності комунікації та прозорості роботи органу.

Враховуючи вищевикладене та мій досвід у сфері захисту власності та активів, досвід у законотворчій діяльності, а також досвід практичної роботи у виявленні корупційних зв’язків посадовців державних органів, судів та правоохоронних органів, вважаю моя участь у Громадські раді при АРМА принесе позитивний, динамічний результат в роботу Громадської ради при АРМА та роботу АРМА загалом.

При позитивному результаті та рішенні щодо включення моєї кандидатури до складу Громадської ради при АРМА готова відразу приступити до виконання всіх визначених Законом функцій члена Громадської ради при АРМА.  
 
Дата отримання документів: 14.11.2019
Додатково надіслані документи (10.01.2020)Заява про внесення змін
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОЛОДІЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ"
Автобіографія: біографія Брусова
Мотиви участі:   Для мене участь у боротьбі з корупцією в Україні є пріоритетом та ефективним інструментом завдяки якому ми маємо змогу збудувати саме ту Україну майбутнього, яка стане зразком для усіх країн світу. На мою думку тільки так можна збудувати успішну європейську Україну. Переконаний, що зможу використати свої знання та вміння у роботі Громадської Ради. Для мене це велика відповідальність яку я готовий взяти на себе усвідомлюючи важливість Громадської Ради, як інструменту прямої демократії.


  
 
Дата отримання документів: 14.11.2019
Додатково надіслані документи (15.11.2019)Діяльність
Додатково надіслані документи (10.01.2020): Заява, Автобіографія, Виписка з ЄДР, Витяг з протоколу, ДіяльністьСтатут 
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС БІЙЦІВ ТА ВОЛОНТЕРІВ АТО"
Автобіографія: біографія Касьян
Мотиви участі:  Я, Касьян Ольга Олександрівна з 2007 року беру активну участь у громадському житті українського суспільства та була учасницею багатьох проектів за кордоном та маю багато напрацювань, які будуть корисні у роботі під час співпраці Громадської ради при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з громадськими об’єднаннями.

Будучи за фахом політологом, а за другою освітою юристом-міжнародником, з 2015 року почала опікуватися питанням легалізації іноземних добровольців. Щороку спектр проблем, з якими стикаються громадяни інших країн, які захищали/захищають Україну на Сході, розширюється.

У 2017 році громадськість обурило цинічне розбазарювання коштів ветеранських організацій. Я не змогла спостерігати за перебігом цих подій осторонь, тому взяла активну участь у проведенні аудиту по витрачанню коштів державного бюджету на підтримку/фінансування ветеранських громадських організацій. Тож вважаю, що мій досвід у проведенні моніторингу діяльності ветеранських організацій буде корисний під час роботи Громадської ради при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.


  
 
Дата отримання документів: 14.11.2019
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АНАЛІТИЧНА ГРУПА "ЛЕВІАФАН"
Автобіографія: біографія Назаренка
Мотиви участі:  Мої мотиви бути обраним у Громадську раду при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів полягають у тому, що я вважаю корупцію найголовнішою проблемою України, яка стосується питання національної безпеки держави. Зважаючи на багаторічну «історію» української корупції, та обсяги активів, які отримані корупційним шляхом, реалізація державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт та управління активами є ключовим фактором у боротьбі з корупцією та відновлення справедливості. Виходячи з важливості даного процесу вирішальною роллю у подоланні корупції становить роль Національного агентства. А зважаючи на корупційні ризики у роботі самого агентства тільки під ефективним громадським контролем можна досягти цілей і задач поставлених перед агентством. 

  
 
Дата отримання документів: 14.11.2019
 
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ОСВІТНЯ АСАМБЛЕЯ"
Автобіографія: біографія Карася
Мотиви участі: Я два роки являюсь членом Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України, а також членом Громадської ради при Міністерстві молоді та спорту України. Є засновником низки громадських організацій. Серед них ГО «С14-СІЧ» та «Освітня асамблея». Ці організації висвітлюють правопорушення та злочини корупціонерів та сприяють законному переслідуванні злочинців. Окрім того в рамках діяльності громадських організацій проходять навчання та тренінги для політично активних громадян щодо форм та методів захисту інтересів громади.

На поточному етапі розвитку держави бачимо критичне протиборство суспільства, держави та корумпованих квазі-еліт, які завдають надзвичайно великої шкоди в ході своєї злочинної діяльності для України. Більшість державних органів не мають достатньо сил та засобів, аби без громадської підтримки ефективно вистояти супроти злочинних груп. Наші громадські організації суттєво допомагають медійному висвітленню проблематики, а також уникнути ризиків втечі від відповідальності з боку злочинців в корумпованих судах України.

Агентство з розшуку матеріальних активів є однією з важливих ланок в системі боротьби з корупцією в державі. Маючи досвід роботи в РГК НАБУ та розуміючи проблеми нинішньої стану діяльності АРМА, я сприятиму підвищенню прозорості роботи агентства, а також зростання ефективності в цілому. Це буде непросто, але маючи за спиною багаторічний досвід політичних конфліктів, військових дій та організації громадянських кампаній, я переконаний, що зумію добитися значних результатів.

 

  
 
Дата отримання документів: 14.11.2019
 
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЗАХИСТ І РЕКОНСТРУКЦІЯ КРАЇНИ"
Автобіографія: біографія Макєєва
Мотиви участі: Я, Макєєв Нікіта Вікторович з 20.07.2014 року брав активну участь в антитерористичній операції на Сході України, зокрема, у складі окремого розвідувального взводу АЗОВ, далі у складі окремої розвідроти. АЗОВ спільно з контррозвідкою СБУ у контр-диверсійних заходах в оперативному тилу сектора «М», з рудня 2014 року у складі окремої розвідроти АЗОВ ВЧ 3057 НГУ – у розвідувальних, диверсійних, рейдових заходах на лінії розмежування від Миколаївки до Гнутове. Даля допомагав іноземним інструкторам проводити підготовку особового складу АЗОВ у секторі «МІ», а з лютого 2015 року брав активну участь в підготовці рекрутів на базі в м. Києві, маю нагороду МВС України «За оборону Маріуполя». Після звільнення, я почав брати активну участь в громадській діяльності, загострене відчуття справедливості змусило мене допомагати різним громадським організаціям з метою захисту прав та інтересів ветеранів, які як і я своїм життям ризикували захищаючи усіх нас від зовнішнього ворога.

Тож вважаю, що мій досвід буде корисний під час роботи Громадської ради при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

 

  
 
Дата отримання документів: 15.11.2019
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЧЕРНІГІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА СПІЛКА"
Автобіографія: біографія Клеща
Мотиви участі: Оскільки корупція міцно в’їлася в основи держави, я неодноразово стикався з проявами розкрадання державного та комунального майна чиновниками різних рівнів. Під час підприємницької діяльності мені доводилося боротися з корумпованими представниками правоохоронних органів. У своїй громадській діяльності, як заступник керівника правозахисної організації, я неодноразово отримував інформацію про можливі факти корупції на місцевому рівні, порушень інтересів держави та громади, бездіяльність правоохоронців. Усвідомлюючи, суспільну важливість вилучення отриманих злочинним шляхом коштів та майна маю бажання приймати участь у формуванні та реалізації державної політики та роботі Громадської ради при АРМА.

 

  
 
Дата отримання документів: 15.11.2019
Додатково надіслані документи (17.12.2019): Лист ГОДіяльність ГО
 
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "1991. ПОКОЛІННЯ НЕЗАЛЕЖНИХ"
Автобіографія: біографія Барсука
Мотиви участі: Практичний аналіз підготовки антикорупційних програм свідчить, що до процесів ідентифікації та оцінки корупційних ризиків залучаються лише представники того органу, в якому приймається відповідна антикорупційна програма. Саме в цьому проявляється слабка сторона такої антикорупційної програми, оскільки працівники органу можуть (або хочуть) не бачити реальні корупційні ризики у своїй діяльності.

Для того щоб усунути цей недолік, на різних етапах підготовки антикорупційної програми мають залучатися представники громадськості, експерти, які володіють знаннями про внутрішнє (організаційно-управлінські процеси в органі, спрямовані на забезпечення реалізації органом законодавчо закріплених функцій та завдань) і зовнішнє (наприклад, законодавчі чи інші нормативно-правові акти, окрім актів, прийнятих безпосередньо органом, природні явища тощо, які впливають на здійснення органом повноважень, тоді як такий орган не має прямого впливу на ці чинники) середовище органу та мають досвід роботи у сфері його діяльності.

Так, маючи значний досвід, необхідні професійні навики, високі моральні цінності, вважаю, що маю всі необхідні якості для того щоб стати членом Громадської ради при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. 

  
 
Дата отримання документів: 15.11.2019
 
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НАЦІОНАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ"
Автобіографія: біографія Рекуна
Мотиви участі: Робота у Громадській раді при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є відповідальною та вимагає від особи повної віддачі. Необхідно гідно продовжити напрацювання попередніх років та якісно організувати роботу як самої ради, так і її комітетів, тим самим тісно співпрацюючи із підрозділами Національного агентства. Громадська рада є своєрідним засобом співпраці представників громадської із державою, яка має допомогти збільшити довіру до представників Національного агентства, забезпечити вплив суспільства на прийняття суспільно-важливих рішень, сприяти у виявленні, розшуку та управлінні активами, розробленні проектів нормативно-правових актів та здійсненні заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням компетентних органів. 
Серед вимог, які висуваються до кандидатів Громадської ради, це - досвід, знання, незалежність та відсутність конфлікту інтересів. Вважаю, що мої знання та досвід, прагнення до постійного саморозвитку та самовдосконалення, а також якості як людини, зможуть принести високу користь у роботі Громадської ради. 


 

  
 
Дата отримання документів: 15.11.2019
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СПІЛКА КРИЗИС-МЕНЕДЖЕРІВ УКРАЇНИ"
Автобіографія: біографія Міхайліді
Мотиви участі: Відповідно до мого життєвого та професійного досвіду планую реалізувати себе у Громадській раді на благо суспільства та держави. Зокрема, досвід практикуючого юриста та експерта оцінювача, а також арбітражного керуючого має бути корисним під час роботи Громадської ради. Переконаний також, що мій 5-річний досвід організації роботи Громадської ради при Держпідприємництві та Громадської ради при Мінрегіоні, дворічний досвід у роботі Громадської ради при АРМА, взаємодії з державними органами влади буде корисний для ефективності роботи як Громадської ради, так і державного органу, при якому функціонує Громадська рада. 


 

  
 
Дата отримання документів: 15.11.2019
 
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "НОВА ПОЛТАВА"
Автобіографія: біографія Трофименка
Мотиви участі: Займаючись професійною громадською діяльністю з 2004 року, враховуючи, що громадською діяльністю антикорупційного характеру займаюсь відносно нещодавно, але чітко розумію, що форм конструктивної роботи громадських активістів з органами державної влади доволі мало. Одною з таких форм взаємодії інституції та суспільства є формат громадської ради – як дорадчо-консультативного органу, через який має бути змога доносити власну думку та думку представників громад та ОГС до центральних органів виконавчої влади в цілому, правоохоронних та спеціалізованих антикорупційних органів, зокрема, здійснювати ефективний цивільний контроль та нагляд за діяльністю владних структур у межах, визначених чинним законодавством України. Національне агентство України є центральним ораному виконавчої влади зі спеціальним статусом, з відповідними повноваженнями щодо реалізації державної політики, спрямованої на виявлення та розшук активів, що були одержані злочинним шляхом. Відповідно, мій досвід громадської діяльності може бути використаний на посилення інституційної спроможності АРМА та більш ефективної реалізації повноважень АРМА з врахуванням пропозицій Громадської ради. 

  
 
Дата отримання документів: 15.11.2019
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА СПІЛКА "СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ З РОСІЄЮ"
Автобіографія: біографія Медведька
Мотиви участі: Повернення вкрадених грошей в країну - ознака суттєвих реформ та державних зрушень в позитивний бік. 

А я дуже хочу жити в нормальній державі і не хочу нікуди звідси їхати.

Для того мені довелось пройти багато і мабуть ще доведеться. В АРМА я бачу той інститут, який дійсно може допомогти реформувати українське суспільство.

Маю великий досвід роботи в консультативно-дорадчих органах, в роботі громадського сектору і т.д. Тому сподіваюсь, що зможу допомогти АРМА в його місії.
 

  
 
Дата отримання документів: 15.11.2019
 
 
 
ГО: Громадська організація "Правова допомога 3222"
Автобіографія: біографія Котова
Мотиви участі: Якісне функціонування АРМА є важливим елементом реалізації державної політики з протидії корупції. Для ефективної роботи будь-якого державного органу як системи необхідний адекватний та компетентний зворотній зв'язок від суспільства. Оскільки останнім часом в громадян України виникає велика кількість питань щодо результативності функціонування антикорупційних органів загалом і національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів окремо вважаю, що саме діяльність громадської ради і має бути механізмом зворотного зв’язку, а також комунікації між органом державної влади та громадою. Вважаю свій досвід в достатнім для того, щоб виконувати функції члена Громадської ради. Розуміння суспільної необхідності в такій діяльності дає мені мотивацію взяти участь у конкурсі з формування персонального складу Громадської ради при АРМА. 

  
 
Дата отримання документів: 15.11.2019
Додатково надіслані документи (08.01.2020): Заява, Автобіографія, Діяльність, СтатутПротокол
 
 
 
ГО: Всеукраїнська громадська організація "Спілка громадських організацій України "Народна Рада"
Автобіографія: біографія Пічугіна
Мотиви участі: Мій життєвий досвід та професійна підготовка дає мені впевненість в тому, що я буду корисним в роботі Громадської ради при АРМА.

Являюсь членом ВГО «СГОУ «Народна Рада», основною метою якої являється консолідація зусиль громадських організацій для підвищення активності громади у політичному, економічному, державотворчому та громадському житті, формування середнього класу за участю творчої, освітньої, наукової, управлінської, медичної інтелігенції, представників малого і середнього бізнесу – як основи громадянського суспільства.

У складі ВГО «СГОУ «Народна Рада» діє 25 комітетів, зокрема Комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, Комітет захисту навколишнього природного середовища, Комітет «Народна люстрація», Комітет у справах захисту прав споживачів та інші.

З моменту утворення перебуваю на посаді Голови комітету у справах захисту прав споживачів ВО «СГОУ «Народна Рада» та співпрацюю з представниками організації по всій Україні (департаменти комітетів організації працюють в усіх обласних центрах), що дає змогу отримувати інформацію про реальну ситуацію у всіх куточках країни. Ми неодноразово виявляли факти порушення податкового законодавства представниками виконавчої влади, порушення антикорупційного законодавства чиновниками.

Перебуваючи на керівних посадах та співпрацюючи з громадськими організаціями неодноразово приймав участь в роботі експертних груп, колегій, був членом громадських рад.

Громадські ради – це дієвий механізм співпраці громадськості з діючими органами влади, що дає можливість залучати громадян, членів громадських організацій, до державотворення та формування громадянського суспільства, здійснювати контроль за  діяльністю органів виконавчої влади, протидіяти формуванню корупційних механізмів.


 

  
 
Дата отримання документів: 15.11.2019
 
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ФРОНТ"
Автобіографія: біографія Єгорова
Мотиви участі: з 2013 року я очолюю ГО «Антикорупційний підприємницький фронт». Під моїм керуванням організація реалізувала ряд знакових антикорупційних проектів. Серед яких: протидія намірам Міністерства інфраструктури України передати в концесію найбільш глибоководного порту в Україні ДП «Морський торговельний порт «Южний» (судові позови до ФДМУ, інформаційний супровід, публічні заходи). https://www.obozrevatel.com/finance/business-and-finance/32541-antikorruptsionnyij-komitet-proverit-mininfrastrukturyi-iz-za-porta-yuzhnyij.htm

Я перший привернув увагу представників НАТО на корупцію у Державному концерну «Укроборонпром», організувавши захід на якому співробітникам альянсу був представлений ряд доповідей про зловживання в Укроборонпромі. https://ukranews.com/news/460333-protyv--rukovodstva-ukroboronproma-nuzhno-otkryvat-ugolovnye-dela--ehksperty.

Зараз проходить становлення АРМА. Від ефективної діяльності якого залежить наповненість Державного бюджету України. На мою думку цей орган виконавчої влади на даному етапі потребує прискіпливого громадського контролю. Вважаю, що мій досвід у боротьбі з корупцією, та розуміння механізму роботи дорадчих структур при органах влади, буде корисний Громадській ради та посилить її спроможність.
 

  
 
Дата отримання документів: 10.12.2019
 
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ІНСТИТУТ АНАЛІТИКИ ТА АДВОКАЦІЇ"
Автобіографія: біографія Трофименка
Мотиви участі: Займаючись професійною громадською діяльністю з 2004 року, враховуючи, що громадською діяльністю антикорупційного характеру займаюсь відносно нещодавно, але чітко розумію, що форм конструктивної роботи громадських активістів з органами державної влади доволі мало. Одною з таких форм взаємодії інституції та суспільства є формат громадської ради - як дорадчо-консультативного органу, через який має бути змога доносити власну думку та думку представників громад та ОГС до центральних органів виконавчої влади в цілому, правоохоронних та спеціалізованих антикорупційних органів, зокрема, здійснювати ефективний цивільний контроль та нагляд за діяльністю владних структур у межах, визначених чинним законодавством України. Національне агентство України є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, з відповідними повноваженнями щодо реалізації державної політики, спрямованої на виявлення та розшук активів, що були одержані злочинним шляхом. Відповідно, мій досвід громадської діяльності може бути використаний на посилення інституційної спроможності АРМА та більш ефективної реалізації повноважень АРМА з врахуванням пропозицій Громадської ради. 


 

  
 
Дата отримання документів: 09.01.2020
 
 
 
ГО: Громадська організація "Альтернативний громадянський рух "Пропозиція"
Автобіографія: біографія Кретова
Мотиви участі: Головною метою участі у роботі Громадської ради вбачаю відстоювання інтересів громадської спільноти на шляху подолання корупції в нашій державі, в тому числі в період її реформування, наукового, підтвердженого доказами обгрунтування. Наразі процеси, висновки та рішення, котрі приймаються можуть грунтуватись досить часто на політично вмотивованих, особистих, чи не фахових впливах тих чи інших суб'єктів/особистостей. Моя діяльність у роботі Громадської ради буде націлена на підвищенні якості та актуальності даних які використовуються, щоб допомогти спільнотам громадян, державним службовцям приймати обгрунтовані та законні рішення. Зокрема, надання експертної підтримки в порівняльних дослідженнях різних методів управління активів з дослідженням досвіду Європейських країн. 


 

  
 
Дата отримання документів: 10.01.2020
 
 
 
ГО: 
Автобіографія: біографія Кухаренко
Мотиви участі: Повідомляю мотиви бути обраним до Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі — АРМА): — бажання взяти участь у реалізації завдань Коаліції «Стратегічна п’ятірка» Громадської ради при АРМА; — через механізми Громадської ради при АРМА сприяти реалізації права громадян на справедливий суд, заснований на принципах гласності та відкритості розгляду справи, на отримання інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; — бажання сприяння відновленню порушених прав громадян перед органами законодавчої, виконавчої, судової влади, органами місцевого самоврядування; — внесення до органів державної влади та місцевого самоврядування пропозицій стосовно зміни національного законодавства з метою захисту прав, свобод та інтересів громадян в частині забезпечення права на інформацію стосовно питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; — брати активну участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються питань діяльності Громадської ради при АРМА; — бути залученим до програм і проектів інших громадських організацій, які здійснюються в межах цілей та завдань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
 
Дата отримання документів: 04.01.2018
Інші документи: Заява 
Додатково надіслані документи (01.02.2018)Діяльність Лист Лист Статут
 
ГО: ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЧИСТА ХВИЛЯ"
Автобіографія: біографія Савицького
Мотиви участі: Враховуючи великий досвід роботи, знання економіки, розуміння принципів державотворення та впровадження державних реформ. Маючи досвід роботи в органах контролю, багаторічний державницький досвід та практичну плідну роботу у громадських радах, переконаний, що мої знання зроблять великий внесок та допоможуть підвищити ефективність роботи як Громадської ради, так і Національно агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Дата отримання документів: 15.01.2018
 
 
 
ГО: ЦЕНТР МЕДІАРОЗСЛІДУВАНЬ "БУЛАВА"
Автобіографія: біографія Вакал
Мотиви участі: Мотивами бути обраною до складу Громадської ради є: бажання через механізми Громадської ради при АРМА сприяти реалізації права громадян на справедливий суд, заснований на принципах гласності та відкритості розгляду справи, на отримання інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; використовувати власні знання, досвід, вміння та навички для ефективної реалізації та забезпечення здійснення громадського контролю за діяльністю АРМА щодо виконання покладених на нього завдань та функцій відповідно до вимог діючого законодавства.
Дата отримання документів: 23.01.2018
 
 
 
ГО: Всеукраїнська громадська організація "Асоціація правників України"
Автобіографія: біографія Дитинко
Мотиви участі: Власні мотиви бути обраною до Громадської ради: 1. Покращити ефективність громадського контролю за діяльністю Національного агентства з метою підвищення суспільної довіри до його діяльності. 2. Використовувати власні знання та досвід правника для здійснення професійного аналізу проектів законодавчих та інших актів, що стосуються діяльності Агентства. 3. Сприяти налагодженню міжнародної співпраці Агентства з організаціями, які мають значний досвід розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів. 4. Систематизувати пропозиції інститутів громадянського суспільства з метою врахування їх в діяльності Агентства. 5. Ефективно реагувати на можливі факти порушень прав людини з боку Агентства з метою сприяння прозорості в діяльності Агентства.
Дата отримання документів: 31.01.2018
Інші документи: Протокол Заява  Статут Діяльність 
 
 
 
ГО: ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ"
Автобіографія: біографія Власюка
Мотиви участі: Активна участь в роботі Ради задля виконання нею передбачених законодавством функцій. Сприяння, в усіх можливих формах, Агентству: наукові дослідження, комунікування, конструктивна критика тощо. Внесок як громадянина у справу пошуку й повернення вкрадених активів.
Дата отримання документів: 31.01.2018
 
 
 
ГО: ГО "Центральний антикорупційний комітет"
Автобіографія: біографія Журила
Мотиви участі: Сприяти реалізації прав громадян України, які здійснюють підприємницьку діяльність. Отриманні інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади, їх посадових і службових осіб з питань розшуку, виявлення та управління активами, одержаними злочинним шляхом. Сприяти відновленню порушених прав громадян України.
Дата отримання документів: 31.01.2018
 
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ "ГРОМАДСЬКА САМООБОРОНА"
Автобіографія: біографія Рустінова
Мотиви участі:Повідомляю мотиви бути обраним до Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА): - через механізми Громадської ради при АРМА сприяти реалізації права громадян на справедливий суд, заснований на принципах гласності та відкритості розгляду справи, на отримання інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; - бажання сприяння відновленню порушених прав громадян перед органами законодавчої, виконавчої, судової влади, органами місцевого самоврядування; - внесення до органів державної влади та місцевого самоврядування пропозицій стосовно зміни національного законодавства з метою захисту прав, свобод та інтересів громадян в частині забезпечення права на інформацію стосовно питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; - брати активну участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються питань діяльності Громадської ради при АРМА; бути залученим до програм і проектів інших громадських організацій, які здійснюються в межах цілей та завдань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Дата отримання документів: 01.02.2018
 
 
 
ГО: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнське об'єднання ветеранів Чорнобиля"
Автобіографія: 
Мотиви участі: Повідомляю мотиви бути обраним до Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі — АРМА): — бажання взяти участь у реалізації завдань Коаліції «Стратегічна п’ятірка» Громадської ради при АРМА; — за допомогою Громадської ради при АРМА сприяти реалізації права громадян на отримання інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; — брати активну участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються питань діяльності Громадської ради при АРМА.
Дата отримання документів: 01.02.2018
 
 
 
ГО: ЗАХИСТ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ
Автобіографія: біографія Лашко
Мотиви участі: Донедавна корупція, крадіжки державного та громадського майна були способом існування влади. За світовим індексом сприйняття корупції Transparency International, Україна в 2013 році опинилася на 144-му місці у світі серед 178 держав. Під час Революції гідності численні високопосадовці, на чолі з колишнім президентом України Віктором Януковичем, залишили Україну, зберігши можливість розпорядження коштами в іноземних банках, а також власністю, як на території України так і у світі. Новостворене Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство) покликане навести лад у спробах України, як держави, повернути розпорядження цими активами громадянам. Переконаний, що досвід роботи в державних органах, а також у бізнесі та досвід громадської роботи буде корисним для Національного агентства. Як голова ГО "ІЦ "Захист права на інформацію", разом з іншими моїми колегами, вважаю за необхідне зосередитись на використанні потенціалу відкритих та публічних даних, що дасть змогу підсилити функції Національного агентства з питань:
- проведення аналізу статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації про виявлення, розшук та управління активами;
- підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань;
- формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні;
- здійснення співробітництва з органами іноземних держав, міжнародними організаціями;
- надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям в межах своєї компетенції.
Я впевнений, що в складі Громадської ради при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів мій досвід та професіоналізм дозволять реалізувати зазначені функції.
 
Дата отримання документів: 29.06.2017
Інші документи: Діяльність Заява Статут
Додатково надіслані документи (03.07.2017)статутпротоколдодаток до протоколу
ГО: АСОЦІАЦІЯ ЦИВІЛІСТІВ УКРАЇНИ
Автобіографія: біографія Хоменко
Мотиви участі: Одним з мотивів моєї участі в конкурсі з формування Громадської ради при Національному агентстві є бажання застосовувати власні професійні знання у діяльності даного органу громадського контролю – після закінчення навчання на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, я більше п’яти років працюю асистентом кафедри цивільного права даного університету. До кола моїх наукових інтересів належать проблеми участі органів державної влади та органів місцевого самоврядування у цивільно-правових відносинах, проблеми договірного права (в т.ч. і особливості управління майном). Дана обставина зумовлива наявність у мене значного інтересу до діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. У разі обрання мене членом Громадської ради маю намір зосередити увагу на питанні вдосконалення правового механізму забезпечення збереження активів (та їх економічної вартості), на які накладено арешт у кримінальному провадженні, або реалізації таких активів чи передачі їх в управління відповідно до чинного законодавства України, а також реалізації активів, конфіскованих у кримінальному провадженні. Окрім викладеного, маю на меті в межах повноважень наданих законом сприяти виконанню Національним агентством таких його функцій як підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань; організація здійснення заходів, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами; участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів; надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами. Вважаю за необхідне додати, що значна частина функцій та повноважень Національного агентства становлять предмет мого наукового інтересу. Зокрема, йдеться про можливість укладення Національним агентством цивільно-правових угод з юридичними та фізичними особами з питань, пов’язаних з проведенням оцінки та управлінням активами, а також щодо представництва інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, в Україну; можливість звернення до суду з позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених цим Законом вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів. На мою думку, Національне агентство є унікальним органом державної влади, що має як доволі значущі державно-владні повноваження, так і надзвичайно широкі можливості діяльності як суб’єкт приватно-правових відносин (наприклад, повноваження Національного агентства щодо прийняття активів в управління, управління грошовими коштами та банківськими металами, управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами, контроль за ефективністю управління активами, управління конфіскованими активами тощо). На мою думку, функції Громадської ради при Національному агентстві дозволяють здійснювати ефективний громадський контроль за діяльністю даного органу державної влади та усіляко сприяти досягненню поставлених перед ним завдань.
Дата отримання документів: 12.07.2017
Інші документи: Лист Заява Статут Протокол
 
 
ГО: ПАЛАТА ПОДАТКОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ
Автобіографія: біографія Богданової
Мотиви участі: Я є активним учасником громадського життя країни і, на мою думку, корупція є однією з найбільших загроз для України, тому вважаю, що задача подолання корупції має найвищий пріоритет. Повернення активів, одержаних злочинним шляхом є важливим кроком у протидії наслідкам корупції, боротьбі з безкарністю, це зможе забезпечити сталий економічний розвиток нашої країни та відновити справедливість. Сьогодні – це є запитом суспільства! Останні роки я є членом Громадських рад при ДФСУ, Мінфіні, МЕРТ, Комітеті ВР з податкових та митних питань і активно приймаю участь у законотворчості (є співавтором Законопроекту №3357 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації»), боротьбі із корупцією, у процесах відстоювання прав громадян і платників податків. Мої аналітичні/експертні висновки стали основою декількох заяв в НАБУ про порушення прав та інтересів платників податків в наслідок діяльності/бездіяльності посадових осіб Державної фіскальної служби України. Я є сертифікованим аудитором і маю досвід роботи, щодо антикорупційного корпоративного аудиту, фінансових розслідувань, аналізу трансфертного ціноутворення, фінансового аналізу, аудиту підприємств приватного та державного сектору, тощо. Я політично нейтральна. Впевнена, що громадськість – це основний рушій реформ. Тому вважаю своє перебування в складі Громадської Ради при Агентстві з розшуку та менеджменту активів ефективним та корисним та матиму за честь зробити свій внесок.
Дата отримання документів: 13.07.2017
Інші документи: Наказ Заява Статут Лист
 
 
 
ГО: ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
Автобіографія: біографія Бернацького
Мотиви участі: Маю намір використати набуті знання, досвід, вміння та навички для ефективної реалізації та забезпечення здійснення громадського контролю за діяльністю АРМА щодо виконання покладених на нього завдань та функцій відповідно до вимог діючого законодавства.
Дата отримання документів: 14.07.2017
Додатково надіслані документи (22.08.2017): Діяльність
 
 
ГО: СТОП КОРУПЦІЇ
Автобіографія: біографія Лилик
Мотиви участі: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є однією з найважливіших ланок у галузі протидії корупції та встановленню справедливості, тому сподіваюсь, що мої професійні і особисті якості та досвід роботи у державному і громадському секторах стануться у пригоді для того, аби у якості члена Громадської ради зробити свій внесок в ефективну і прозору роботу цього поважного органу. Вважаю, що корупція – це основна проблема, що перешкоджає реформуванню і розвитку України. Участь у роботі Громадської ради надасть мені, як професіоналу та громадянину, можливість бути корисним суспільству та своїй державі. Сильною стороною своєї кандидатури вважаю всебічний професійний досвід роботи, що безпосередньо стосується як державних органів так і громадського сектору. Добре розумію зсередини засади державної служби, а з іншого боку отримав ґрунтовний досвід і навички роботи у громадському секторі, зокрема у галузі протидії корупції. Адже громадський контроль за діяльністю державних закладів і установ будується на доброму розумінні міжсекторної взаємодії і професійної компетентності саме у цих галузях. Як кандидат, маю більше ніж 10-ти річний практичний досвід в проектах, що пов'язані з організацією та управлінням громадськими проектами (ГО «Стоп-корупції»), проектами у сфері реформування надання адміністративних послуг українським громадянам (наприклад, КП КОР «Готово»), у запровадженні реформ у будівельній сфері і організації роботи недержавного галузевого самоврядування (Конфедерація будівельників України). Завдяки таким особистим якостям, як комунікабельність, здатність працювати в команді, високій працездатності, швидко освоюю нові напрями роботи, легко встановлюю нові контакти та успішно організовую роботу на різних рівнях. Наразі я працюю головою правління громадської організації «Стоп корупції», що поєднує роботу журналістів-розслідувачів і громадських активістів-правозахисників.
Дата отримання документів: 14.07.2017
Інші документи: Діяльність Заява Статут
 
 
ГО: ХАРКІВСЬКА ГРОМАДСЬКА ЛЮСТРАЦІЙНА ПАЛАТА
Автобіографія: біографія Білоус
Мотиви участі: Мотиви бути обраним до Громадської ради полягають у щирому прагненні безкорисливо присвятити розбудові України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної і правової держави здобуті багаторічною копіткою працею професійний і життєвий досвід, наукові знання і практичні навички у галузі криміналістики та професійної правничої допомоги.
Дата отримання документів: 14.07.2017
 
ГО: НАРОДНИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ НАГЛЯД
Автобіографія: біографія Кутного
Мотиви участі: Мої мотиви бути обраним до Громадської ради є: 1. Дія Закону і правовий порядок в Україні; 2. Контроль за дотриманням законодавства України, та виявлення корупції в Національному агенстві. 3. Висвітлення ознак правопорушення, віднесеного до повноважень Національного агентства.
Дата отримання документів: 14.07.2017
 
 
 
ГО: ОБЄ'ДНАННЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Мотиви участі: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є однією з найважливіших ланок у галузі протидії корупції та встановленню справедливості, тому сподіваюсь, що мої професійні і особисті якості та досвід роботи у державному і громадському секторах стануться у пригоді для того, аби у якості члена Громадської ради зробити свій внесок в ефективну і прозору роботу цього поважного органу. Вважаю, що корупція – це основна проблема, що перешкоджає реформуванню і розвитку України. Ми усі створені рівними та вільними! Держава повинна захищати наші невід'ємні права, бо держава в першу чергу – це її громадяни, ми з вами. Але я на власному досвіді, неодноразово зіткнувшись з великою несправедливістю та беззаконням, переконався, що корупція – головна перешкода на шляху розвитку нашого суспільства, а ті державні установи, які повинні захищати закон, навпаки злісно і умисно попирають його. Саме тому я визначив свою долю у громадському русі і, починаючи з 2007 року, працюю у низці правозахисних організацій, найчисельніша з яких є ВГО «Об'єднання Богдана Хмельницького», де я обіймаю посаду Голови Правління. Ефективність нашої організації доведена фактами, серед яких запобігання незаконним діям правоохоронців, звільнення від відбування незаконно засуджених, закриття сфальсифікованих справ. Як кандидат, маю більше ніж 10-ти річний практичний досвід у громадських радах, утворених при центральних органах виконавчої влади (зокрема при МЗС України, МОЗ України, Міністерстві юстиції України, Державній екологічній інспекції України), та добре розумію як має відбуватися взаємодія державних органів влади із громадськістю. Сподіваюсь, що мої навички та досвід будуть корисні під час роботи у громадській раді при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Дата отримання документів: 14.07.2017
Інші документи:  Заява Статут
 
 
ГО: ВІДКРИТА УКРАЇНА
Автобіографія: біографія Тарасенко
Мотиви участі: Мотиви бути обраним до Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА):
- через механізми Громадської ради при АРМА сприяти реалізації права громадян на справедливий суд, заснований на принципах гласності та відкритості розгляду справи, на отримання інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- бажання сприяти відновленню порушених прав громадян перед органами законодавчої, виконавчої, судової влади, органами місцевого самоврядування;
- внесення до органів державної влади та місцевого самоврядування пропозицій стосовно зміни національного законодавства з метою захисту прав, свобод та інтересів громадян в частині забезпечення права на інформацію стосовно питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- брати активну участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються питань діяльності Громадської ради при АРМА;
- приймати участь (бути залученими) у програмах та проектах інших громадських організацій, які здійснюються в межах цілей та завдань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Дата отримання документів: 14.07.2017
 
 
 
ГО: ГРОМАДА І ЗАКОН
Автобіографія: біографія Бернацського
Мотиви участі: Маю намір використати набуті знання, досвід, вміння та навички для ефективної реалізації та забезпечення здійснення громадського контролю за діяльністю АРМА щодо виконання покладених на нього завдань та функцій відповідно до вимог діючого законодавства.
Дата отримання документів: 14.07.2017
 
 
 
ГО: ЛАБОРАТОРІЯ ДЕМОКРАТІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Автобіографія: біографія Слюсара
Мотиви участі: Я щиро бажаю докласти усіх зусиль для сприяння формуванню сучасного та ефективного держаного органу у сфері протидії корупції та іншим видам злочинів шляхом забезпечення належного та конструктивного громадського контролю за діяльністю Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Відновлення прав потерпілих, у тому числі належне відшкодування завданої злочинними діями шкоди, являється одним з основних завдань кримінального процесу. Тому ефективний орган розшуку та управління активами, здобутими в результаті злочинної діяльності, являється одним з ключових елементів правоохоронної системи держави. Утворення державного органу з таким об'ємом компетенції відбувається вперше в Україні, а тому використання ефективних інструментів громадського контролю має надзвичайно важливе значення саме на початковому етапі його роботи, у тому числі при формуванні штату, розробленні регламентних документів та запровадженні конкретних практик роботи.
Дата отримання документів: 14.07.2017
 
 
ГО: "ЦЕНТР ПОЛІТИЧНИХ СТУДІЙ ТА АНАЛІТИКИ "ЕЙДОС"
Автобіографія: біографія Канєвського
Мотиви участі: Протягом останніх 5 років системно займаюся протидією корупції в урядових структурах України. Пишу журналістські розслідування, а також оскаржую корупцію до правоохоронних органів.
Дата отримання документів: 17.07.2017
Додатково надіслані документи (20.09.2017): Наказ
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КЛУБ МОЛОДИХ ДИПЛОМАТІВ УКРАЇНИ"
Автобіографія: біографія Заводовського
Мотиви участі: Участь в конкурсі мотивую наявністю необхідного досвіду та відповідності цілей діяльності Організації що представляю та Агентства.
Дата отримання документів: 17.07.2017
Додатково надіслані документи (28.09.2017): Біографія Заводського
 
 
 
ГО: ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІГА ПРАВНИКІВ ПРОТИ КОРУПЦІЇ
Автобіографія: біографія Подільчак
Мотиви участі: Найважливіший безпосередній результат боротьби з корупцією – це вироки суду, обґрунтовані незаперечними доказами, зокрема, наявністю майна, набутого злочинним шляхом. Як фахівець з 18-річним досвідом у галузі кримінального судочинства, кандидат юридичних наук, доцент, я розумію важливість реалізації завдань Національного агентства, необхідність якісного забезпечення його роботи для здійснення заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням працівників правоохоронних органів.

Громадський контроль за витрачанням коштів Державного бюджету України, головним розпорядником яких є Національне агентство, якісна експертиза проектів нормативно-правових актів Національного агентства, участь у засіданнях міжвідомчої комісії з питань реалізації активів та конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців у Національному агентстві – ось головні завдання громадської ради, які я зможу реалізувати, використовуючи набутий досвід та фахові знання.

Робота у Громадській раді – це шанс надати допомогу з вирішення кадрових й інших проблем, що притаманні антикорупційним органам України на сьогоднішній день, можливість залучення провідних фахівців у галузі права та досвідчених працівників антикорупційних організацій для допомоги в роботі Агенції, зменшення рівня корупції, подальшого реформування та наближення України до європейських стандартів.

Вважаю, що у роботі Громадської ради знадобиться мій досвід, набутий мною як члена ГО «Всеукраїнська ліга правників проти корупції». Я була співвиконавцем проектів організації, готувала проекти листів, скарг до правоохоронних органів, пропозиції щодо удосконалення окремих норм КК України, КПК України, інших законів.

Дата отримання документів: 17.07.2017
Інші документи: Заява Статут
Додатково надіслані документи (10.08.2017): діяльність, протокол
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПАЛАТА МІЖНАРОДНОГО ДІЛОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА"
Автобіографія: біографія Мужейдова
Мотиви участі: Мотивований та бажаю прикладати зусилля для боротьби з корупцією, допомоги громадськості у функціях Національного Агентства та подальшого розквіту України та протидії корупції, виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Дата отримання документів: 15.08.2017
 
 
 
ГО: Всеукраїнська організація інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій
Автобіографія: біографія Кухаренка
Мотиви участі: Мотиви бути обраним до Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА):
- через механізми Громадської ради при АРМА сприяти відновленню порушених прав громадян перед органами законодавчої, виконавчої, судової влади, органами місцевого самоврядування;
- внесення до органів державної влади та місцевого самоврядування пропозицій стосовно зміни національного законодавства з метою захисту прав, свобод та інтересів громадян в частині забезпечення права на інформацію стосовно питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- брати активну участь у порядку, визначеному законодавством, у розробці проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються питань діяльності АРМА;
- бути залученим до програм і проектів інших громадських організацій, які здійснюються в межах цілей та завдань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Дата отримання документів: 21.08.2017
 
 
 
ГО: Волинська обласна Громадська організація "ІНВАВОЛИНЬ-НОВА"
Автобіографія: біографія Татарин
Мотиви участі: Мотиви бути обраною до Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА):
- через механізми Громадської ради при АРМА сприяти реалізації прав громадян України з особливими потребами (інвалідів тощо), отриманні інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними у злочинний спосіб;
- сприяти відновленню порушених прав громадян України (у тому числі й осіб з особливими потребами);
-приймати активну участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються уповноваженими органами і стосуються питань діяльності Громадської ради при АРМА та АРМА;
- приймати участь у різнопланових програмах та проектах інших організацій, які здійснюються в межах цілей і завдань АРМА для більш повного поширення інформації про проблемні аспекти життя та діяльності малозахищеної категорій громадян України;
- інвалідів та для розроблення максимально ефективних способів поліпшення цієї ситуації в нашій державі.
Дата отримання документів: 22.08.2017
Додатково надіслані документи (18.09.2017): Заява ГО, Заява кандидатаДіяльність
 
 
ГО: Дубенське самоврядування підприємців
Автобіографія: біографія Панкевича
Мотиви участі: Повідомляю мотиви бути обраною до Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА):
- через механізми Громадської ради при АРМА сприяти реалізації прав громадян України, які здійснюють підприємницьку діяльність, отриманні інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними у злочинний спосіб;
- сприяти відновленню порушених прав громадян України (у тому числі й підприємців);
- приймати активну участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються уповноваженими органами і стосуються питань діяльності Громадської ради при АРМА та АРМА;
- приймати участь у різнопланових програмах та проектах інших організацій, які здійснюються в межах цілей і завдань АРМА.
Дата отримання документів: 22.08.2017
Додатково надіслані документи (29.09.2017): Додаткова заяваДіяльність
 
 
 
ГО: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ХАРКІВ З ТОБОЮ"
Автобіографія: біографія Свідра
Мотиви участі: Повідомляю мотиви бути обраним до Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА):
- забезпечити правам громадян на отримання інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- сприяти програмам та проектам інших громадських організацій, представлених у Громадській раді АРМА, які здійснюються в межах цілей та завдань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Дата отримання документів: 22.08.2017
 
 
 
ГО: ВО "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ "ПРОІНВЕСТ"
Автобіографія: біографія Харта
Мотиви участі: Переконаний, що мій досвід у сфері бізнесу, зокрема, у питаннях повернення викрадених активів, сприятиме розвитку та зміцненню впливу Національного агентства. З врахуванням того, що слідчий процес, є невід’ємною і досить вагомою складовою у поверненні втрачених активів в Україні та світі, вважаю за необхідне сприяти посиленню співробітництва між органами іноземних держав, а також реалізувати необхідність отримання належної освіти та підвищення кваліфікації для спеціалістів, що працюють у даному секторі.
Дата отримання документів: 22.08.2017
 
 
ГО: ВСЕУКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА "ВІЛЬНІ ЛЮДИ"
Мотиви участі: Повідомляю мотиви бути обраним до Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА):
- сприяти реалізації права громадян на отримання інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- приймати участь у програмах та проектах інших громадських організацій, представлених у Громадській раді АРМА, які здійснюються в межах цілей та завдань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Дата отримання документів: 22.08.2017
Додатково надіслані документи (29.09.2017): Заява ГО, ДокументДіяльність
 
 
 
ГО: ОБ'ЄДНАННЯ АДВОКАТІВ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ
Автобіографія: біографія Чобітька
Мотиви участі: Мотиви бути обраним до Громадської ради:
- через механізми Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів здійснювати громадський контроль за дотриманням органами влади, державними органами, іншими суб’єктами владних повноважень прав та свобод людини і громадянина, вимог чинного законодавства та міжнародних договорів (угод), ратифікованих Україною з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- сприяти формуванню і вираженню свідомості громадян у правовій сфері з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- приймати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються питань діяльності Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- сприяти розвитку міжнародної співпраці, європейської інтеграції у сфері права з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Дата отримання документів: 14.09.2017
 
 
 
ГО: АВТОМОБІЛЬНИЙ КЛУБ ІНВАЛІДІВ "ПОРШЕНЬ ВОЛИНІ"
Автобіографія: біографія Татарин
Мотиви участі: Повідомляю мотиви бути обраною до Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА): - через механізми Громадської ради при АРМА сприяти реалізації прав громадян України з особливими потребами (інвалідів тощо), отриманні інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними у злочинний спосіб; - сприяти відновленню порушених прав громадян України (у тому числі й осіб з особливими потребами); - приймати активну участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються уповноваженими органами у стосуються питань діяльності Громадської ради при АРМА та АРМА; - приймати участь у різнопланових програмах та проектах інших організацій, які здійснюються в межах цілей і завдань АРМА для більш повного поширення інформації про проблемні аспекти життя та діяльності малозахищеної категорій громадян України – інвалідів та для розроблення максимально ефективних способів поліпшення цієї ситуації в нашій державі.
Дата отримання документів: 15.09.2017
 
 
 
ГО: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВА"
Автобіографія: біографія Ніколаєва
Мотиви участі: Мотивами моєї участі в роботі Громадської ради є забезпечення дотримання вимог чинного законодавства та верховенства права в Україні; забезпечення дотримання права власності та інших прав; покращення інвестиційного клімату; запобігання корупційним проявам.
Дата отримання документів: 18.09.2017
 
 
 
ГО: Всеукраїнський центр протидії корупції та сприяння правоохоронним органам "Антикорупційна ініціатива"
Автобіографія: біографія Самойленка
Мотиви участі: Практичний досвід роботи у викриванні шахрайських та корупційних схем в корпоративному секторі. Активна громадська позиція щодо боротьби з корупцією в Україні. Член правління ГО "Антикорупційна ініціатива".
Дата отримання документів: 20.09.2017
 
 
ГО: ЦЕНТР ЛОКАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Мотиви участі: Я висуваю свою кандидатуру до Громадської ради при Національному агентстві, щоб забезпечити прозорість та підзвітність початкової роботи агентства, передусім на стадії виконання першочергових завдань і планів, та сприяти належному контролеві за відомством з боку суспільства.
Дата отримання документів: 26.09.2017
Додатково надіслані документи (28.09.2017): Діяльність
 
 
ГО:  ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ
Автобіографія: біографія Кузька
Мотиви участі: Мотивом мого бажання стати членом Громадської ради при Нацагентстві є сприяння його ефективній роботі.
Дата отримання документів: 26.09.2017
 
 
ГО:  Антикорупційний Штаб
Автобіографія: біографія Федорова
Мотиви участі: Повідомляю мотиви бути обраним до Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА):
- через механізми Громадської ради при АРМА сприяти реалізації права громадян на отримання інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- прийняття безпосередньої участі в розбудові та організації роботи системи органів державної влади в сфері боротьби з корупцією та виявлення, розшуку і управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- бажання сприяння відновленню порушених прав громадян перед органами законодавчої, виконавчої, судової влади, органами місцевого самоврядування;
- внесення до органів державної влади та місцевого самоврядування пропозицій стосовно зміни національного законодавства з метою захисту прав, свобод та інтересів громадян в частині забезпечення права на інформацію стосовно питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- брати активну участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, які стосуються питань діяльності Громадської ради при АРМА;
- приймати участь (бути залученими) у програмах та проектах інших громадських організацій, які здійснюються в межах цілей та завдань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Дата отримання документів: 28.09.2017
 
 
ГО:  ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ "ПРОІНВЕСТ"
Автобіографія: біографія Кальченка
Мотиви участі: На мою думку, у чинному законодавстві, що регламентує питання пошуку та управління відповідними активами, існують системні недоліки. Тож вважаю, здобутий мною досвід законопроектної роботи та правозастосовної практики в якості адвоката, обізнаність з відповідною практикою Європейського суду з прав людини, вимогами відповідних міжнародних договорів, стороною яких є Україна, можуть бути корисними Національному агентству України при обговоренні та опрацювання необхідних змін до законодавства.
Дата отримання документів: 28.09.2017
 
 
ГО: СПІЛКА КРИЗИС-МЕНЕДЖЕРІВ УКРАЇНИ
Автобіографія: біографія Міхайліді
Мотиви участі: Відповідно до мого життєвого та професійного досвіду планую реалізувати себе у Громадській раді на благо суспільства та держави. Зокрема, досвід практикуючого юриста та експерта оцінювача, а також арбітражного керуючого має бути корисним під час роботи Громадської ради. Переконаний також, що мій 5-річний досвід організації роботи Громадської ради при Держпідприємництві та Громадської ради при Мінрегіоні, взаємодії з державними органами влади буде корисний для ефективності роботи як Громадської ради, так і державного органу, при якому свторюється Громадська рада.
Дата отримання документів: 28.09.2017
 
 
 
ГО: Чернівецьке громадське телебачення
Автобіографія: біографія Кузька
Мотиви участі: Мотивом мого бажання стати членом Громадської ради при Нацагентстві є сприяння його ефективній роботі.
Дата отримання документів: 28.09.2017
Інші документи: Діяльність Заява Наказ
Додатково надіслані документи (29.09.2017): Статут
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА САМООБОРОНА
Автобіографія: біографія Рустінова
Мотиви участі: Повідомляю мотиви бути обраним до Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА): - сприяти реалізації права громадян на отримання інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; - приймати участь у програмах та проектах інших громадських організацій, представлених у Громадській раді АРМА, які здійснюються в межах цілей та завдань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Дата отримання документів: 28.09.2017
Додатково надіслані документи (29.09.2017): Біографія
 
 
 
ГО: Центр підтримки і сприяння захисту прав людини
Автобіографія: біографія Хомічова
Мотиви участі: Мотиви бути обраним до Громадської ради: реальне впровадження ідеї громадянського суспільства; забезпечення контролю за належним виконанням агентством своїх поноважень у межах та у спосіб, визначених законом; попередження випадків порушення прав та законних інтересів громадян агентством.
Дата отримання документів: 28.09.2017
Додатково надіслані документи (29.09.2017): Витяг з Протоколу Свідоцтво
 
 
 
ГО:
Автобіографія: біографія Явдошенка
Мотиви участі:
Дата отримання документів: 28.09.2017
Інші документи:
Додатково надіслані документи (29.09.2017): Заява ГО Діяльність Документ
 
 
ГО: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнське об'єднання ветеранів Чорнобиля"
Автобіографія: біографія Тарасенка
Мотиви участі: Повідомляю мотиви бути обраним до Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА):
- за допомогою Громадської ради при АРМА сприяти реалізації права громадян на отримання інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- брати активну участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються питань діяльності Громадської ради при АРМА.
Дата отримання документів: 28.09.2017
 
 
ГО: Фундація "Відкрите суспільство"
Автобіографія: біографія Шевченко
Мотиви участі: з 2015 року громадська організація, яку я очолюю здійснює громадський контроль за витрачанням коштів Державного бюджету України. З 2016 року я розпочала досліджувати тему політичної корупції в Україні та поняття "Pork-Barrel politics" і стала співавтором методики моніторингу, оцінювання та попередження політичної корупції пов'язаної із лобіюванням народними депутатами коштів із державного бюджету для вирішення проблем на рівні виборчого округу. Саме тому, я хочу контролювати за діями державних органів по подоланню наслідків політичної корупції. А також засвідчую свою готовність здійснювати громадський контроль за діяльністю Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також готовність контролювати втілення прозорих та ефективних механізмів управління арештованими активами.
Дата отримання документів: 28.09.2017
Додатково надіслані документи (29.09.2017): Біографія Шевченко Витяг із Статуту
Додатково надіслані документи (30.09.2017)Протокол