Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Кандидати для участі в конкурсі

Кандидати для участі в конкурсі з обрання нового члена Громадської ради (2018 р.):

ГО: 
Автобіографія: біографія Кухаренко
Мотиви участі: Повідомляю мотиви бути обраним до Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі — АРМА): — бажання взяти участь у реалізації завдань Коаліції «Стратегічна п’ятірка» Громадської ради при АРМА; — через механізми Громадської ради при АРМА сприяти реалізації права громадян на справедливий суд, заснований на принципах гласності та відкритості розгляду справи, на отримання інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; — бажання сприяння відновленню порушених прав громадян перед органами законодавчої, виконавчої, судової влади, органами місцевого самоврядування; — внесення до органів державної влади та місцевого самоврядування пропозицій стосовно зміни національного законодавства з метою захисту прав, свобод та інтересів громадян в частині забезпечення права на інформацію стосовно питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; — брати активну участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються питань діяльності Громадської ради при АРМА; — бути залученим до програм і проектів інших громадських організацій, які здійснюються в межах цілей та завдань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
 
Дата отримання документів: 04.01.2018
Інші документи: Заява 
Додатково надіслані документи (01.02.2018)Діяльність Лист Лист Статут
 
ГО: ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЧИСТА ХВИЛЯ"
Автобіографія: біографія Савицького
Мотиви участі: Враховуючи великий досвід роботи, знання економіки, розуміння принципів державотворення та впровадження державних реформ. Маючи досвід роботи в органах контролю, багаторічний державницький досвід та практичну плідну роботу у громадських радах, переконаний, що мої знання зроблять великий внесок та допоможуть підвищити ефективність роботи як Громадської ради, так і Національно агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Дата отримання документів: 15.01.2018
 
 
 
ГО: ЦЕНТР МЕДІАРОЗСЛІДУВАНЬ "БУЛАВА"
Автобіографія: біографія Вакал
Мотиви участі: Мотивами бути обраною до складу Громадської ради є: бажання через механізми Громадської ради при АРМА сприяти реалізації права громадян на справедливий суд, заснований на принципах гласності та відкритості розгляду справи, на отримання інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; використовувати власні знання, досвід, вміння та навички для ефективної реалізації та забезпечення здійснення громадського контролю за діяльністю АРМА щодо виконання покладених на нього завдань та функцій відповідно до вимог діючого законодавства.
Дата отримання документів: 23.01.2018
 
 
 
ГО: Всеукраїнська громадська організація "Асоціація правників України"
Автобіографія: біографія Дитинко
Мотиви участі: Власні мотиви бути обраною до Громадської ради: 1. Покращити ефективність громадського контролю за діяльністю Національного агентства з метою підвищення суспільної довіри до його діяльності. 2. Використовувати власні знання та досвід правника для здійснення професійного аналізу проектів законодавчих та інших актів, що стосуються діяльності Агентства. 3. Сприяти налагодженню міжнародної співпраці Агентства з організаціями, які мають значний досвід розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів. 4. Систематизувати пропозиції інститутів громадянського суспільства з метою врахування їх в діяльності Агентства. 5. Ефективно реагувати на можливі факти порушень прав людини з боку Агентства з метою сприяння прозорості в діяльності Агентства.
Дата отримання документів: 31.01.2018
 
 
 
ГО: ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ"
Автобіографія: біографія Власюка
Мотиви участі: Активна участь в роботі Ради задля виконання нею передбачених законодавством функцій. Сприяння, в усіх можливих формах, Агентству: наукові дослідження, комунікування, конструктивна критика тощо. Внесок як громадянина у справу пошуку й повернення вкрадених активів.
Дата отримання документів: 31.01.2018
 
 
 
ГО: ГО "Центральний антикорупційний комітет"
Автобіографія: біографія Журила
Мотиви участі: Сприяти реалізації прав громадян України, які здійснюють підприємницьку діяльність. Отриманні інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади, їх посадових і службових осіб з питань розшуку, виявлення та управління активами, одержаними злочинним шляхом. Сприяти відновленню порушених прав громадян України.
Дата отримання документів: 31.01.2018
 
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ І ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ "ГРОМАДСЬКА САМООБОРОНА"
Автобіографія: біографія Рустінова
Мотиви участі:Повідомляю мотиви бути обраним до Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА): - через механізми Громадської ради при АРМА сприяти реалізації права громадян на справедливий суд, заснований на принципах гласності та відкритості розгляду справи, на отримання інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; - бажання сприяння відновленню порушених прав громадян перед органами законодавчої, виконавчої, судової влади, органами місцевого самоврядування; - внесення до органів державної влади та місцевого самоврядування пропозицій стосовно зміни національного законодавства з метою захисту прав, свобод та інтересів громадян в частині забезпечення права на інформацію стосовно питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; - брати активну участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються питань діяльності Громадської ради при АРМА; бути залученим до програм і проектів інших громадських організацій, які здійснюються в межах цілей та завдань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Дата отримання документів: 01.02.2018
 
 
 
ГО: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнське об'єднання ветеранів Чорнобиля"
Автобіографія: 
Мотиви участі: Повідомляю мотиви бути обраним до Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі — АРМА): — бажання взяти участь у реалізації завдань Коаліції «Стратегічна п’ятірка» Громадської ради при АРМА; — за допомогою Громадської ради при АРМА сприяти реалізації права громадян на отримання інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; — брати активну участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються питань діяльності Громадської ради при АРМА.
Дата отримання документів: 01.02.2018
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кандидати для участі в конкурсі з формування персонального складу Громадської ради (2017 р.):

ГО: ЗАХИСТ ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ
Автобіографія: біографія Лашко
Мотиви участі: Донедавна корупція, крадіжки державного та громадського майна були способом існування влади. За світовим індексом сприйняття корупції Transparency International, Україна в 2013 році опинилася на 144-му місці у світі серед 178 держав. Під час Революції гідності численні високопосадовці, на чолі з колишнім президентом України Віктором Януковичем, залишили Україну, зберігши можливість розпорядження коштами в іноземних банках, а також власністю, як на території України так і у світі. Новостворене Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство) покликане навести лад у спробах України, як держави, повернути розпорядження цими активами громадянам. Переконаний, що досвід роботи в державних органах, а також у бізнесі та досвід громадської роботи буде корисним для Національного агентства. Як голова ГО "ІЦ "Захист права на інформацію", разом з іншими моїми колегами, вважаю за необхідне зосередитись на використанні потенціалу відкритих та публічних даних, що дасть змогу підсилити функції Національного агентства з питань:
- проведення аналізу статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації про виявлення, розшук та управління активами;
- підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань;
- формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні;
- здійснення співробітництва з органами іноземних держав, міжнародними організаціями;
- надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям в межах своєї компетенції.
Я впевнений, що в складі Громадської ради при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів мій досвід та професіоналізм дозволять реалізувати зазначені функції.
 
Дата отримання документів: 29.06.2017
Інші документи: Діяльність Заява Статут
Додатково надіслані документи (03.07.2017)статутпротоколдодаток до протоколу
ГО: АСОЦІАЦІЯ ЦИВІЛІСТІВ УКРАЇНИ
Автобіографія: біографія Хоменко
Мотиви участі: Одним з мотивів моєї участі в конкурсі з формування Громадської ради при Національному агентстві є бажання застосовувати власні професійні знання у діяльності даного органу громадського контролю – після закінчення навчання на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, я більше п’яти років працюю асистентом кафедри цивільного права даного університету. До кола моїх наукових інтересів належать проблеми участі органів державної влади та органів місцевого самоврядування у цивільно-правових відносинах, проблеми договірного права (в т.ч. і особливості управління майном). Дана обставина зумовлива наявність у мене значного інтересу до діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. У разі обрання мене членом Громадської ради маю намір зосередити увагу на питанні вдосконалення правового механізму забезпечення збереження активів (та їх економічної вартості), на які накладено арешт у кримінальному провадженні, або реалізації таких активів чи передачі їх в управління відповідно до чинного законодавства України, а також реалізації активів, конфіскованих у кримінальному провадженні. Окрім викладеного, маю на меті в межах повноважень наданих законом сприяти виконанню Національним агентством таких його функцій як підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань; організація здійснення заходів, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами; участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, одержаних від корупційних та інших злочинів; надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами. Вважаю за необхідне додати, що значна частина функцій та повноважень Національного агентства становлять предмет мого наукового інтересу. Зокрема, йдеться про можливість укладення Національним агентством цивільно-правових угод з юридичними та фізичними особами з питань, пов’язаних з проведенням оцінки та управлінням активами, а також щодо представництва інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, в Україну; можливість звернення до суду з позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених цим Законом вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів. На мою думку, Національне агентство є унікальним органом державної влади, що має як доволі значущі державно-владні повноваження, так і надзвичайно широкі можливості діяльності як суб’єкт приватно-правових відносин (наприклад, повноваження Національного агентства щодо прийняття активів в управління, управління грошовими коштами та банківськими металами, управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами, контроль за ефективністю управління активами, управління конфіскованими активами тощо). На мою думку, функції Громадської ради при Національному агентстві дозволяють здійснювати ефективний громадський контроль за діяльністю даного органу державної влади та усіляко сприяти досягненню поставлених перед ним завдань.
Дата отримання документів: 12.07.2017
Інші документи: Лист Заява Статут Протокол
 
 
ГО: ПАЛАТА ПОДАТКОВИХ КОНСУЛЬТАНТІВ
Автобіографія: біографія Богданової
Мотиви участі: Я є активним учасником громадського життя країни і, на мою думку, корупція є однією з найбільших загроз для України, тому вважаю, що задача подолання корупції має найвищий пріоритет. Повернення активів, одержаних злочинним шляхом є важливим кроком у протидії наслідкам корупції, боротьбі з безкарністю, це зможе забезпечити сталий економічний розвиток нашої країни та відновити справедливість. Сьогодні – це є запитом суспільства! Останні роки я є членом Громадських рад при ДФСУ, Мінфіні, МЕРТ, Комітеті ВР з податкових та митних питань і активно приймаю участь у законотворчості (є співавтором Законопроекту №3357 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової лібералізації»), боротьбі із корупцією, у процесах відстоювання прав громадян і платників податків. Мої аналітичні/експертні висновки стали основою декількох заяв в НАБУ про порушення прав та інтересів платників податків в наслідок діяльності/бездіяльності посадових осіб Державної фіскальної служби України. Я є сертифікованим аудитором і маю досвід роботи, щодо антикорупційного корпоративного аудиту, фінансових розслідувань, аналізу трансфертного ціноутворення, фінансового аналізу, аудиту підприємств приватного та державного сектору, тощо. Я політично нейтральна. Впевнена, що громадськість – це основний рушій реформ. Тому вважаю своє перебування в складі Громадської Ради при Агентстві з розшуку та менеджменту активів ефективним та корисним та матиму за честь зробити свій внесок.
Дата отримання документів: 13.07.2017
Інші документи: Наказ Заява Статут Лист
 
 
 
ГО: ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
Автобіографія: біографія Бернацького
Мотиви участі: Маю намір використати набуті знання, досвід, вміння та навички для ефективної реалізації та забезпечення здійснення громадського контролю за діяльністю АРМА щодо виконання покладених на нього завдань та функцій відповідно до вимог діючого законодавства.
Дата отримання документів: 14.07.2017
Додатково надіслані документи (22.08.2017): Діяльність
 
 
ГО: СТОП КОРУПЦІЇ
Автобіографія: біографія Лилик
Мотиви участі: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є однією з найважливіших ланок у галузі протидії корупції та встановленню справедливості, тому сподіваюсь, що мої професійні і особисті якості та досвід роботи у державному і громадському секторах стануться у пригоді для того, аби у якості члена Громадської ради зробити свій внесок в ефективну і прозору роботу цього поважного органу. Вважаю, що корупція – це основна проблема, що перешкоджає реформуванню і розвитку України. Участь у роботі Громадської ради надасть мені, як професіоналу та громадянину, можливість бути корисним суспільству та своїй державі. Сильною стороною своєї кандидатури вважаю всебічний професійний досвід роботи, що безпосередньо стосується як державних органів так і громадського сектору. Добре розумію зсередини засади державної служби, а з іншого боку отримав ґрунтовний досвід і навички роботи у громадському секторі, зокрема у галузі протидії корупції. Адже громадський контроль за діяльністю державних закладів і установ будується на доброму розумінні міжсекторної взаємодії і професійної компетентності саме у цих галузях. Як кандидат, маю більше ніж 10-ти річний практичний досвід в проектах, що пов'язані з організацією та управлінням громадськими проектами (ГО «Стоп-корупції»), проектами у сфері реформування надання адміністративних послуг українським громадянам (наприклад, КП КОР «Готово»), у запровадженні реформ у будівельній сфері і організації роботи недержавного галузевого самоврядування (Конфедерація будівельників України). Завдяки таким особистим якостям, як комунікабельність, здатність працювати в команді, високій працездатності, швидко освоюю нові напрями роботи, легко встановлюю нові контакти та успішно організовую роботу на різних рівнях. Наразі я працюю головою правління громадської організації «Стоп корупції», що поєднує роботу журналістів-розслідувачів і громадських активістів-правозахисників.
Дата отримання документів: 14.07.2017
Інші документи: Діяльність Заява Статут
 
 
ГО: ХАРКІВСЬКА ГРОМАДСЬКА ЛЮСТРАЦІЙНА ПАЛАТА
Автобіографія: біографія Білоус
Мотиви участі: Мотиви бути обраним до Громадської ради полягають у щирому прагненні безкорисливо присвятити розбудові України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної і правової держави здобуті багаторічною копіткою працею професійний і життєвий досвід, наукові знання і практичні навички у галузі криміналістики та професійної правничої допомоги.
Дата отримання документів: 14.07.2017
 
ГО: НАРОДНИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ НАГЛЯД
Автобіографія: біографія Кутного
Мотиви участі: Мої мотиви бути обраним до Громадської ради є: 1. Дія Закону і правовий порядок в Україні; 2. Контроль за дотриманням законодавства України, та виявлення корупції в Національному агенстві. 3. Висвітлення ознак правопорушення, віднесеного до повноважень Національного агентства.
Дата отримання документів: 14.07.2017
 
 
 
ГО: ОБЄ'ДНАННЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Мотиви участі: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів є однією з найважливіших ланок у галузі протидії корупції та встановленню справедливості, тому сподіваюсь, що мої професійні і особисті якості та досвід роботи у державному і громадському секторах стануться у пригоді для того, аби у якості члена Громадської ради зробити свій внесок в ефективну і прозору роботу цього поважного органу. Вважаю, що корупція – це основна проблема, що перешкоджає реформуванню і розвитку України. Ми усі створені рівними та вільними! Держава повинна захищати наші невід'ємні права, бо держава в першу чергу – це її громадяни, ми з вами. Але я на власному досвіді, неодноразово зіткнувшись з великою несправедливістю та беззаконням, переконався, що корупція – головна перешкода на шляху розвитку нашого суспільства, а ті державні установи, які повинні захищати закон, навпаки злісно і умисно попирають його. Саме тому я визначив свою долю у громадському русі і, починаючи з 2007 року, працюю у низці правозахисних організацій, найчисельніша з яких є ВГО «Об'єднання Богдана Хмельницького», де я обіймаю посаду Голови Правління. Ефективність нашої організації доведена фактами, серед яких запобігання незаконним діям правоохоронців, звільнення від відбування незаконно засуджених, закриття сфальсифікованих справ. Як кандидат, маю більше ніж 10-ти річний практичний досвід у громадських радах, утворених при центральних органах виконавчої влади (зокрема при МЗС України, МОЗ України, Міністерстві юстиції України, Державній екологічній інспекції України), та добре розумію як має відбуватися взаємодія державних органів влади із громадськістю. Сподіваюсь, що мої навички та досвід будуть корисні під час роботи у громадській раді при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Дата отримання документів: 14.07.2017
Інші документи:  Заява Статут
 
 
ГО: ВІДКРИТА УКРАЇНА
Автобіографія: біографія Тарасенко
Мотиви участі: Мотиви бути обраним до Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА):
- через механізми Громадської ради при АРМА сприяти реалізації права громадян на справедливий суд, заснований на принципах гласності та відкритості розгляду справи, на отримання інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- бажання сприяти відновленню порушених прав громадян перед органами законодавчої, виконавчої, судової влади, органами місцевого самоврядування;
- внесення до органів державної влади та місцевого самоврядування пропозицій стосовно зміни національного законодавства з метою захисту прав, свобод та інтересів громадян в частині забезпечення права на інформацію стосовно питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- брати активну участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються питань діяльності Громадської ради при АРМА;
- приймати участь (бути залученими) у програмах та проектах інших громадських організацій, які здійснюються в межах цілей та завдань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Дата отримання документів: 14.07.2017
 
 
 
ГО: ГРОМАДА І ЗАКОН
Автобіографія: біографія Бернацського
Мотиви участі: Маю намір використати набуті знання, досвід, вміння та навички для ефективної реалізації та забезпечення здійснення громадського контролю за діяльністю АРМА щодо виконання покладених на нього завдань та функцій відповідно до вимог діючого законодавства.
Дата отримання документів: 14.07.2017
 
 
 
ГО: ЛАБОРАТОРІЯ ДЕМОКРАТІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
Автобіографія: біографія Слюсара
Мотиви участі: Я щиро бажаю докласти усіх зусиль для сприяння формуванню сучасного та ефективного держаного органу у сфері протидії корупції та іншим видам злочинів шляхом забезпечення належного та конструктивного громадського контролю за діяльністю Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Відновлення прав потерпілих, у тому числі належне відшкодування завданої злочинними діями шкоди, являється одним з основних завдань кримінального процесу. Тому ефективний орган розшуку та управління активами, здобутими в результаті злочинної діяльності, являється одним з ключових елементів правоохоронної системи держави. Утворення державного органу з таким об'ємом компетенції відбувається вперше в Україні, а тому використання ефективних інструментів громадського контролю має надзвичайно важливе значення саме на початковому етапі його роботи, у тому числі при формуванні штату, розробленні регламентних документів та запровадженні конкретних практик роботи.
Дата отримання документів: 14.07.2017
 
 
ГО: "ЦЕНТР ПОЛІТИЧНИХ СТУДІЙ ТА АНАЛІТИКИ "ЕЙДОС"
Автобіографія: біографія Канєвського
Мотиви участі: Протягом останніх 5 років системно займаюся протидією корупції в урядових структурах України. Пишу журналістські розслідування, а також оскаржую корупцію до правоохоронних органів.
Дата отримання документів: 17.07.2017
Додатково надіслані документи (20.09.2017): Наказ
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КЛУБ МОЛОДИХ ДИПЛОМАТІВ УКРАЇНИ"
Автобіографія: біографія Заводовського
Мотиви участі: Участь в конкурсі мотивую наявністю необхідного досвіду та відповідності цілей діяльності Організації що представляю та Агентства.
Дата отримання документів: 17.07.2017
Додатково надіслані документи (28.09.2017): Біографія Заводського
 
 
 
ГО: ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІГА ПРАВНИКІВ ПРОТИ КОРУПЦІЇ
Автобіографія: біографія Подільчак
Мотиви участі: Найважливіший безпосередній результат боротьби з корупцією – це вироки суду, обґрунтовані незаперечними доказами, зокрема, наявністю майна, набутого злочинним шляхом. Як фахівець з 18-річним досвідом у галузі кримінального судочинства, кандидат юридичних наук, доцент, я розумію важливість реалізації завдань Національного агентства, необхідність якісного забезпечення його роботи для здійснення заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням працівників правоохоронних органів.

Громадський контроль за витрачанням коштів Державного бюджету України, головним розпорядником яких є Національне агентство, якісна експертиза проектів нормативно-правових актів Національного агентства, участь у засіданнях міжвідомчої комісії з питань реалізації активів та конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних службовців у Національному агентстві – ось головні завдання громадської ради, які я зможу реалізувати, використовуючи набутий досвід та фахові знання.

Робота у Громадській раді – це шанс надати допомогу з вирішення кадрових й інших проблем, що притаманні антикорупційним органам України на сьогоднішній день, можливість залучення провідних фахівців у галузі права та досвідчених працівників антикорупційних організацій для допомоги в роботі Агенції, зменшення рівня корупції, подальшого реформування та наближення України до європейських стандартів.

Вважаю, що у роботі Громадської ради знадобиться мій досвід, набутий мною як члена ГО «Всеукраїнська ліга правників проти корупції». Я була співвиконавцем проектів організації, готувала проекти листів, скарг до правоохоронних органів, пропозиції щодо удосконалення окремих норм КК України, КПК України, інших законів.

Дата отримання документів: 17.07.2017
Інші документи: Заява Статут
Додатково надіслані документи (10.08.2017): діяльність, протокол
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПАЛАТА МІЖНАРОДНОГО ДІЛОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА"
Автобіографія: біографія Мужейдова
Мотиви участі: Мотивований та бажаю прикладати зусилля для боротьби з корупцією, допомоги громадськості у функціях Національного Агентства та подальшого розквіту України та протидії корупції, виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Дата отримання документів: 15.08.2017
 
 
 
ГО: Всеукраїнська організація інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій
Автобіографія: біографія Кухаренка
Мотиви участі: Мотиви бути обраним до Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА):
- через механізми Громадської ради при АРМА сприяти відновленню порушених прав громадян перед органами законодавчої, виконавчої, судової влади, органами місцевого самоврядування;
- внесення до органів державної влади та місцевого самоврядування пропозицій стосовно зміни національного законодавства з метою захисту прав, свобод та інтересів громадян в частині забезпечення права на інформацію стосовно питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- брати активну участь у порядку, визначеному законодавством, у розробці проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються питань діяльності АРМА;
- бути залученим до програм і проектів інших громадських організацій, які здійснюються в межах цілей та завдань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Дата отримання документів: 21.08.2017
 
 
 
ГО: Волинська обласна Громадська організація "ІНВАВОЛИНЬ-НОВА"
Автобіографія: біографія Татарин
Мотиви участі: Мотиви бути обраною до Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА):
- через механізми Громадської ради при АРМА сприяти реалізації прав громадян України з особливими потребами (інвалідів тощо), отриманні інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними у злочинний спосіб;
- сприяти відновленню порушених прав громадян України (у тому числі й осіб з особливими потребами);
-приймати активну участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються уповноваженими органами і стосуються питань діяльності Громадської ради при АРМА та АРМА;
- приймати участь у різнопланових програмах та проектах інших організацій, які здійснюються в межах цілей і завдань АРМА для більш повного поширення інформації про проблемні аспекти життя та діяльності малозахищеної категорій громадян України;
- інвалідів та для розроблення максимально ефективних способів поліпшення цієї ситуації в нашій державі.
Дата отримання документів: 22.08.2017
Додатково надіслані документи (18.09.2017): Заява ГО, Заява кандидатаДіяльність
 
 
ГО: Дубенське самоврядування підприємців
Автобіографія: біографія Панкевича
Мотиви участі: Повідомляю мотиви бути обраною до Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА):
- через механізми Громадської ради при АРМА сприяти реалізації прав громадян України, які здійснюють підприємницьку діяльність, отриманні інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними у злочинний спосіб;
- сприяти відновленню порушених прав громадян України (у тому числі й підприємців);
- приймати активну участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються уповноваженими органами і стосуються питань діяльності Громадської ради при АРМА та АРМА;
- приймати участь у різнопланових програмах та проектах інших організацій, які здійснюються в межах цілей і завдань АРМА.
Дата отримання документів: 22.08.2017
Додатково надіслані документи (29.09.2017): Додаткова заяваДіяльність
 
 
 
ГО: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ХАРКІВ З ТОБОЮ"
Автобіографія: біографія Свідра
Мотиви участі: Повідомляю мотиви бути обраним до Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА):
- забезпечити правам громадян на отримання інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- сприяти програмам та проектам інших громадських організацій, представлених у Громадській раді АРМА, які здійснюються в межах цілей та завдань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Дата отримання документів: 22.08.2017
 
 
 
ГО: ВО "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ "ПРОІНВЕСТ"
Автобіографія: біографія Харта
Мотиви участі: Переконаний, що мій досвід у сфері бізнесу, зокрема, у питаннях повернення викрадених активів, сприятиме розвитку та зміцненню впливу Національного агентства. З врахуванням того, що слідчий процес, є невід’ємною і досить вагомою складовою у поверненні втрачених активів в Україні та світі, вважаю за необхідне сприяти посиленню співробітництва між органами іноземних держав, а також реалізувати необхідність отримання належної освіти та підвищення кваліфікації для спеціалістів, що працюють у даному секторі.
Дата отримання документів: 22.08.2017
 
 
ГО: ВСЕУКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА "ВІЛЬНІ ЛЮДИ"
Мотиви участі: Повідомляю мотиви бути обраним до Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА):
- сприяти реалізації права громадян на отримання інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- приймати участь у програмах та проектах інших громадських організацій, представлених у Громадській раді АРМА, які здійснюються в межах цілей та завдань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Дата отримання документів: 22.08.2017
Додатково надіслані документи (29.09.2017): Заява ГО, ДокументДіяльність
 
 
 
ГО: ОБ'ЄДНАННЯ АДВОКАТІВ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ
Автобіографія: біографія Чобітька
Мотиви участі: Мотиви бути обраним до Громадської ради:
- через механізми Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів здійснювати громадський контроль за дотриманням органами влади, державними органами, іншими суб’єктами владних повноважень прав та свобод людини і громадянина, вимог чинного законодавства та міжнародних договорів (угод), ратифікованих Україною з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- сприяти формуванню і вираженню свідомості громадян у правовій сфері з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- приймати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються питань діяльності Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- сприяти розвитку міжнародної співпраці, європейської інтеграції у сфері права з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Дата отримання документів: 14.09.2017
 
 
 
ГО: АВТОМОБІЛЬНИЙ КЛУБ ІНВАЛІДІВ "ПОРШЕНЬ ВОЛИНІ"
Автобіографія: біографія Татарин
Мотиви участі: Повідомляю мотиви бути обраною до Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА): - через механізми Громадської ради при АРМА сприяти реалізації прав громадян України з особливими потребами (інвалідів тощо), отриманні інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними у злочинний спосіб; - сприяти відновленню порушених прав громадян України (у тому числі й осіб з особливими потребами); - приймати активну участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються уповноваженими органами у стосуються питань діяльності Громадської ради при АРМА та АРМА; - приймати участь у різнопланових програмах та проектах інших організацій, які здійснюються в межах цілей і завдань АРМА для більш повного поширення інформації про проблемні аспекти життя та діяльності малозахищеної категорій громадян України – інвалідів та для розроблення максимально ефективних способів поліпшення цієї ситуації в нашій державі.
Дата отримання документів: 15.09.2017
 
 
 
ГО: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР КОМЕРЦІЙНОГО ПРАВА"
Автобіографія: біографія Ніколаєва
Мотиви участі: Мотивами моєї участі в роботі Громадської ради є забезпечення дотримання вимог чинного законодавства та верховенства права в Україні; забезпечення дотримання права власності та інших прав; покращення інвестиційного клімату; запобігання корупційним проявам.
Дата отримання документів: 18.09.2017
 
 
 
ГО: Всеукраїнський центр протидії корупції та сприяння правоохоронним органам "Антикорупційна ініціатива"
Автобіографія: біографія Самойленка
Мотиви участі: Практичний досвід роботи у викриванні шахрайських та корупційних схем в корпоративному секторі. Активна громадська позиція щодо боротьби з корупцією в Україні. Член правління ГО "Антикорупційна ініціатива".
Дата отримання документів: 20.09.2017
 
 
ГО: ЦЕНТР ЛОКАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Мотиви участі: Я висуваю свою кандидатуру до Громадської ради при Національному агентстві, щоб забезпечити прозорість та підзвітність початкової роботи агентства, передусім на стадії виконання першочергових завдань і планів, та сприяти належному контролеві за відомством з боку суспільства.
Дата отримання документів: 26.09.2017
Додатково надіслані документи (28.09.2017): Діяльність
 
 
ГО:  ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ
Автобіографія: біографія Кузька
Мотиви участі: Мотивом мого бажання стати членом Громадської ради при Нацагентстві є сприяння його ефективній роботі.
Дата отримання документів: 26.09.2017
 
 
ГО:  Антикорупційний Штаб
Автобіографія: біографія Федорова
Мотиви участі: Повідомляю мотиви бути обраним до Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА):
- через механізми Громадської ради при АРМА сприяти реалізації права громадян на отримання інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- прийняття безпосередньої участі в розбудові та організації роботи системи органів державної влади в сфері боротьби з корупцією та виявлення, розшуку і управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- бажання сприяння відновленню порушених прав громадян перед органами законодавчої, виконавчої, судової влади, органами місцевого самоврядування;
- внесення до органів державної влади та місцевого самоврядування пропозицій стосовно зміни національного законодавства з метою захисту прав, свобод та інтересів громадян в частині забезпечення права на інформацію стосовно питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- брати активну участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, які стосуються питань діяльності Громадської ради при АРМА;
- приймати участь (бути залученими) у програмах та проектах інших громадських організацій, які здійснюються в межах цілей та завдань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Дата отримання документів: 28.09.2017
 
 
ГО:  ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФАХІВЦІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ "ПРОІНВЕСТ"
Автобіографія: біографія Кальченка
Мотиви участі: На мою думку, у чинному законодавстві, що регламентує питання пошуку та управління відповідними активами, існують системні недоліки. Тож вважаю, здобутий мною досвід законопроектної роботи та правозастосовної практики в якості адвоката, обізнаність з відповідною практикою Європейського суду з прав людини, вимогами відповідних міжнародних договорів, стороною яких є Україна, можуть бути корисними Національному агентству України при обговоренні та опрацювання необхідних змін до законодавства.
Дата отримання документів: 28.09.2017
 
 
ГО: СПІЛКА КРИЗИС-МЕНЕДЖЕРІВ УКРАЇНИ
Автобіографія: біографія Міхайліді
Мотиви участі: Відповідно до мого життєвого та професійного досвіду планую реалізувати себе у Громадській раді на благо суспільства та держави. Зокрема, досвід практикуючого юриста та експерта оцінювача, а також арбітражного керуючого має бути корисним під час роботи Громадської ради. Переконаний також, що мій 5-річний досвід організації роботи Громадської ради при Держпідприємництві та Громадської ради при Мінрегіоні, взаємодії з державними органами влади буде корисний для ефективності роботи як Громадської ради, так і державного органу, при якому свторюється Громадська рада.
Дата отримання документів: 28.09.2017
 
 
 
ГО: Чернівецьке громадське телебачення
Автобіографія: біографія Кузька
Мотиви участі: Мотивом мого бажання стати членом Громадської ради при Нацагентстві є сприяння його ефективній роботі.
Дата отримання документів: 28.09.2017
Інші документи: Діяльність Заява Наказ
Додатково надіслані документи (29.09.2017): Статут
 
 
ГО: ГРОМАДСЬКА САМООБОРОНА
Автобіографія: біографія Рустінова
Мотиви участі: Повідомляю мотиви бути обраним до Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА): - сприяти реалізації права громадян на отримання інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; - приймати участь у програмах та проектах інших громадських організацій, представлених у Громадській раді АРМА, які здійснюються в межах цілей та завдань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Дата отримання документів: 28.09.2017
Додатково надіслані документи (29.09.2017): Біографія
 
 
 
ГО: Центр підтримки і сприяння захисту прав людини
Автобіографія: біографія Хомічова
Мотиви участі: Мотиви бути обраним до Громадської ради: реальне впровадження ідеї громадянського суспільства; забезпечення контролю за належним виконанням агентством своїх поноважень у межах та у спосіб, визначених законом; попередження випадків порушення прав та законних інтересів громадян агентством.
Дата отримання документів: 28.09.2017
Додатково надіслані документи (29.09.2017): Витяг з Протоколу Свідоцтво
 
 
 
ГО:
Автобіографія: біографія Явдошенка
Мотиви участі:
Дата отримання документів: 28.09.2017
Інші документи:
Додатково надіслані документи (29.09.2017): Заява ГО Діяльність Документ
 
 
ГО: Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнське об'єднання ветеранів Чорнобиля"
Автобіографія: біографія Тарасенка
Мотиви участі: Повідомляю мотиви бути обраним до Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА):
- за допомогою Громадської ради при АРМА сприяти реалізації права громадян на отримання інформації про діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;
- брати активну участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються питань діяльності Громадської ради при АРМА.
Дата отримання документів: 28.09.2017
 
 
ГО: Фундація "Відкрите суспільство"
Автобіографія: біографія Шевченко
Мотиви участі: з 2015 року громадська організація, яку я очолюю здійснює громадський контроль за витрачанням коштів Державного бюджету України. З 2016 року я розпочала досліджувати тему політичної корупції в Україні та поняття "Pork-Barrel politics" і стала співавтором методики моніторингу, оцінювання та попередження політичної корупції пов'язаної із лобіюванням народними депутатами коштів із державного бюджету для вирішення проблем на рівні виборчого округу. Саме тому, я хочу контролювати за діями державних органів по подоланню наслідків політичної корупції. А також засвідчую свою готовність здійснювати громадський контроль за діяльністю Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також готовність контролювати втілення прозорих та ефективних механізмів управління арештованими активами.
Дата отримання документів: 28.09.2017
Додатково надіслані документи (29.09.2017): Біографія Шевченко Витяг із Статуту
Додатково надіслані документи (30.09.2017)Протокол