Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Організація проведення конкурсу з формування Громадської ради

Організація проведення конкурсу з обрання персонального складу Громадської ради при АРМА (2021-2022 рр.):

Протокол № 5 від 19.01.2022 засідання Конкурсної комісії для підготовки поведення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при АРМА оголошеного відповідно до наказу від 20.12.2021 № 506 "Про проведення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при АРМА" 

Протокол № 4 від 13.01.2022 засідання Конкурсної комісії для підготовки поведення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при АРМА оголошеного відповідно до наказу від 20.12.2021 № 506 "Про проведення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при АРМА" 

Звіт Конкурсної комісії за результатами аналізу поданих громадськими об'єднаннями документів щодо їх відповідності передбаченим вимогам від 11.01.2022

Протокол № 3 від 11.01.2022 засідання Конкурсної комісії для підготовки поведення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при АРМА оголошеного відповідно до наказу від 20.12.2021 № 506 "Про проведення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при АРМА" 

Наказ АРМА від 20.12.2021 № 506 "Про проведення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при АРМА"

Оголошення про проведення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при АРМА 

Регламент роботи комісії для проведення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при АРМА

 

 

Організація проведення конкурсу з обрання персонального складу Громадської ради при АРМА у 2019 році:  

Звіт Конкурсної комісії за результатами аналізу поданих громадськими об’єднаннями документів щодо їх відповідності передбаченим вимогам від 14.01.2020

Наказ АРМА від 29.11.2019 № 566 "Про продовження проведення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при АРМА"

Звіт Конкурсної комісії за результатами аналізу поданих громадськими об’єднаннями документів щодо їх відповідності передбаченим вимогам від 20.11.2019 

Наказ АРМА від 15.10.2019 № 489 "Про проведення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при АРМА"

Оголошення про проведення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при АРМА 

 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 р. № 86 "Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що додається.

2. Установити, що до створення офіційного веб-сайту Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, рішення Голови зазначеного Агентства про проведення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при згаданому Агентстві та оголошення про проведення конкурсу, передбачене пунктом 5 Порядку, затвердженого цією постановою, розміщуються на спеціальній сторінці Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 лютого 2017 р. № 86

ПОРЯДОК
організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

1. Цей Порядок визначає процедуру організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство).

2. Громадська рада при Національному агентстві (далі - Громадська рада) формується у складі дев’яти осіб на підставі результатів конкурсу.

Конкурс з формування персонального складу Громадської ради (далі - конкурс) проводиться шляхом відкритого рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України (далі - інтернет-голосування).

Конкурс з обрання нового члена Громадської ради замість того, повноваження якого припинено, проводиться за процедурою та на умовах, визначених цим Порядком.

3. До складу Громадської ради згідно із Законом України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” (далі - Закон) не може входити особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку за вчинення адміністративного правопорушення накладено стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

3) притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення умисного злочину;

4) протягом одного року до подання заяви про участь у конкурсі незалежно від строку входила до складу керівних органів політичної партії.

4. Голова Національного агентства приймає рішення про проведення конкурсу, яке повинно містити такі відомості:

1) адресу веб-сайту, на якому проводитиметься інтернет-голосування;

2) дату проведення інтернет-голосування, якою повинна бути визначена календарна дата, що настає щонайменше через 20 робочих днів з дня, що настає за днем прийняття рішення про проведення конкурсу, а також момент початку інтернет-голосування у часі в таку дату;

3) строк висування громадськими об’єднаннями кандидатів до складу Громадської ради, який не може бути менш як 10 робочих днів з дня, що настає за днем прийняття рішення про проведення конкурсу, а також адресу електронної пошти, на яку надсилаються передбачені цим Порядком документи;

4) склад конкурсної комісії для підготовки проведення конкурсу (далі - конкурсна комісія).

Рішення Голови Національного агентства про проведення конкурсу з обрання нового члена Громадської ради замість того, повноваження якого припинено, приймається не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів, що настають за днем припинення повноважень відповідного члена Громадської ради.

Рішення Голови Національного агентства про проведення конкурсу підлягає оприлюдненню в день його прийняття на веб-сайті, на якому проводитиметься інтернет-голосування.

5. Разом з рішенням Голови Національного агентства про проведення конкурсу на веб-сайті, на якому проводитиметься інтернет-голосування, оприлюднюється оголошення про проведення конкурсу, яке повинно містити такі відомості:

1) адресу веб-сайту, на якому проводитиметься інтернет-голосування;

2) дату проведення та момент початку інтернет-голосування у часі;

3) строк висування громадськими об’єднаннями кандидатів до складу Громадської ради, а також адресу електронної пошти, на яку ними надсилаються передбачені цим Порядком документи;

4) перелік документів, які надсилаються для участі у конкурсі.

6. Кандидати для участі в конкурсі з формування Громадської ради висуваються громадськими об’єднаннями, що діють відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання” не менш як два роки і статутна діяльність яких пов’язана із запобіганням, протидією корупції або охороною прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, навколишнього природного середовища, конституційного устрою України від злочинних посягань (далі - громадські об’єднання).

Відповідний досвід діяльності громадського об’єднання може бути підтверджений щорічними та іншими звітами громадського об’єднання, повідомленнями у засобах масової інформації, іншою інформацією про організовані громадським об’єднанням заходи у відповідних сферах тощо. Інформація про принаймні один з прикладів діяльності громадського об’єднання у відповідній сфері повинна бути поширена з метою її доведення до необмеженого кола осіб до дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Громадське об’єднання може висунути для участі в конкурсі не більше одного кандидата.

Кандидати, які висуваються для участі в конкурсі, повинні відповідати вимогам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку.

7. Громадське об’єднання висуває кандидата до складу Громадської ради шляхом надіслання на зазначену в оголошенні про проведення конкурсу адресу електронної пошти:

1) рішення керівного органу громадського об’єднання про висування кандидата для участі в конкурсі;

2) копії статуту громадського об’єднання;

3) інформацію про досвід діяльності громадського об`єднання відповідно до абзацу другого пункту 6 цього Порядку;

4) заяви кандидата про участь у конкурсі, яка також повинна містити повідомлення про:

відповідність кандидата вимогам Закону до члена Громадської ради;

згоду кандидата виконувати всі визначені Законом функції Громадської ради;

відсутність у кандидата реального чи потенційного конфлікту інтересів у розумінні Закону України “Про запобігання корупції”, виходячи з того, що функції члена Громадської ради у значенні цього Порядку є представницькими повноваженнями у розумінні Закону України “Про запобігання корупції”;

мотиви кандидата бути обраним до Громадської ради;

згоду кандидата на обробку персональних даних, а також на оприлюднення копій документів, зазначених у підпунктах 4-6 цього пункту, працівниками Національного агентства, а також працівниками державного органу, через веб-сайт якого проводиться інтернет-голосування, з метою дотримання вимог цього Порядку;

контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата;

5) копії документа, що посвідчує особу кандидата;

6) автобіографії кандидата, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, відомості про наявність чи відсутність судимості.

Відповідальними за достовірність поданих відомостей є громадське об’єднання і висунений ним кандидат.

8. Надіслані громадськими об’єднаннями документи (крім відомостей про контактні номери телефонів, адреси електронної пошти кандидатів та копій документів, що посвідчують їх особу) розміщуються на веб-сайті, на якому проводитиметься інтернет-голосування, протягом доби з часу їх надходження на зазначену в оголошенні про проведення конкурсу адресу електронної пошти.

9. Конкурсна комісія утворюється у складі трьох осіб. До складу конкурсної комісії можуть входити працівники Національного агентства, а також інші особи.

Конкурсна комісія:

забезпечує оприлюднення на визначених цим Порядком умовах: рішення Голови Національного агентства про проведення конкурсу, оголошення про проведення конкурсу, надісланих громадськими об’єднаннями документів з метою висування кандидатів до складу Громадської ради;

проводить протягом трьох робочих днів з дня, що настає за днем закінчення строку висування громадськими об’єднаннями кандидатів до складу Громадської ради, аналіз поданих громадськими об’єднаннями документів щодо їх відповідності передбаченим цим Порядком вимогам, складає та надає Голові Національного агентства звіт, який повинен містити:

перелік кандидатів до складу Громадської ради, висунутих громадськими об’єднаннями, які допускаються до участі в інтернет-голосуванні, з відповідним обґрунтуванням;

перелік кандидатів до складу Громадської ради, висунутих громадськими об’єднаннями, які не допускаються до участі в інтернет-голосуванні, з відповідним обґрунтуванням.

Засідання конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів.

Звіт конкурсної комісії підлягає оприлюдненню не пізніше ніж на наступний день за днем його складення на веб-сайті, на якому проводитиметься інтернет-голосування.

10. Якщо для участі у конкурсі з формування Громадської ради висунуто менш як дев’ять кандидатів, Голова Національного агентства повинен продовжити строк висування громадськими об’єднаннями кандидатів до складу Громадської ради не менш як на п’ять робочих днів та перенести дату та час проведення інтернет-голосування. Відповідне рішення та оголошення оприлюднюються на веб-сайті, на якому проводитиметься інтернет-голосування, в день прийняття зазначеного рішення.

11. Інтернет-голосування проводиться протягом дванадцяти годин з визначеного моменту початку інтернет-голосування у часі у календарну дату інтернет-голосування.

12. Інтернет-голосування проводиться через офіційний веб-сайт Національного агентства.

За відсутності технічної можливості проведення інтернет-голосування через офіційний веб-сайт Національного агентства інтернет-голосування за процедурою, визначеною цим Порядком, може проводитися через веб-сайт іншого державного органу, на якому раніше проводилось інтернет-голосування, зокрема веб-сайт Національного антикорупційного бюро, за згодою такого органу.

У разі проведення інтернет-голосування через веб-сайт іншого державного органу визначені у пунктах 4 і 5, 7-9 і 14 цього Порядку рішення, оголошення та відомості також розміщуються на веб-сайті такого органу державної влади. Зазначені у цьому абзаці відомості підлягають перенесенню на офіційний веб-сайт Національного агентства після завершення конкурсу.

13. Будь-який громадянин, який проживає на території України, може взяти участь в інтернет-голосуванні.

Під час участі в інтернет-голосуванні громадянин може проголосувати не більш як за дев’ять кандидатів, а у разі проведення інтернет-голосування для обрання члена Громадської ради замість того, повноваження якого припинені, - за одного кандидата.

Підрахунок голосів та формування рейтингу кандидатів здійснюються в автоматичному режимі.

Обраними до Громадської ради за результатами інтернет-голосування вважаються дев’ять кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів, а у разі проведення інтернет-голосування для обрання члена Громадської ради замість того, повноваження якого припинені, - кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.

14. Не пізніше ніж через три робочих дні після закінчення інтернет-голосування Голова Національного агентства затверджує склад Громадської ради або затверджує рішення про внесення змін до такого складу (у разі проведення конкурсу для обрання члена Громадської ради замість того, повноваження якого припинені).

Наказ про затвердження складу Громадської ради або затвердження рішення про внесення змін до такого складу разом з оголошенням про результати інтернет-голосування із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата, а у разі проведення конкурсу для обрання члена Громадської ради замість того, повноваження якого припинені, - із зазначенням обраного члена Громадської ради, оприлюднюються на веб-сайті, на якому проводилось інтернет-голосування, на наступний день після його видання.

 

 

Організація проведення конкурсу з обрання нового члена Громадської ради при Національному агентстві у 2018 році: 

Наказ від 29.12.2017 р. № 251 "Про проведення конкурсу з обрання нового члена Громадської ради"

Оголошення про проведення конкурсу з обрання нового члена Громадської ради при Національному агентстві

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з обрання нового члена Громадської ради при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

 

29 грудня 2017 року Головою Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство) прийнято рішення про проведення конкурсу з обрання нового члена Громадської ради при Національному агентстві (наказ від 29.12.2017 № 251).

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон), пункту 2 Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 86 (далі – Порядок) конкурс з обрання нового члена Громадської ради замість того, повноваження якого припинено, проводиться за процедурою та на умовах, визначених цим Порядком.

Інтернет-голосування за кандидата до складу Громадської ради при Національному агентстві (далі – Громадська рада) відбудеться на офіційному веб-сайті Національного агентства (www.arma.gov.ua) 15 лютого 2018 року з 09.00 години до 21.00 години.

Строк висування громадськими об’єднаннями кандидата до складу Громадської ради та подання відповідних документів встановлено з 29 грудня 2017 року до 01 лютого 2018 року включно.

Адресою електронної пошти, на яку громадськими об’єднаннями надсилаються передбачені Порядком документи з метою висування кандидатів до складу Громадської ради, визначено: arma.rada@arma.gov.ua.

Для участі у конкурсі з обрання нового члена Громадської ради відповідним громадським об'єднанням необхідно надіслати на вказану адресу електронної пошти такі документи:

1) рішення керівного органу громадського об’єднання про висування кандидата для участі в конкурсі;

2) копію статуту громадського об’єднання;

3) інформацію про досвід діяльності громадського об`єднання відповідно до абзацу другого пункту 6 Порядку;

4) заяву кандидата про участь у конкурсі, яка повинна містити повідомлення про:

відповідність кандидата вимогам Закону до члена Громадської ради;

згоду кандидата виконувати всі визначені Законом функції Громадської ради;

відсутність у кандидата реального чи потенційного конфлікту інтересів, виходячи з того, що функції члена Громадської ради є представницькими повноваженнями у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»;

мотиви кандидата бути обраним до Громадської ради;

згоду кандидата на обробку персональних даних, а також на оприлюднення копій документів, зазначених у підпунктах 4-6 пункту 7 Порядку, працівниками Національного агентства;

контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата.

5) копію документа, що посвідчує особу кандидата;

6) автобіографію кандидата, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, відомості про наявність чи відсутність судимості.

Відповідальними за достовірність поданих відомостей є громадське об’єднання і висунений ним кандидат.

 

Методичні рекомендації учасникам конкурсу з обрання нового члена Громадської ради при Національному агентстві

Методичні рекомендації

учасникам конкурсу з обрання нового члена Громадської ради при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

 

Щодо подачі документів:

Відповідно до Порядку організації та проведення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство) подача документів кандидатами відбувається в електронній формі шляхом надіслання громадськими об’єднаннями (далі - ГО) пакету документів на електронну пошту зазначену в оголошенні про проведення конкурсу arma.rada@arma.gov.ua. При подачі документів рекомендуємо звернути увагу на наступне:

 • Кожне ГО має надіслати вичерпний пакет документів щодо кандидата якого висуває, в термін до 18:00 01.02.2018.
 • Часом подання документів буде вважатися час фактичного отримання листа, а не відправлення.

    Документи, отримані конкурсною комісією Національного агентства, після зазначеного терміну до розгляду не приймаються!

 • При надсиланні файлів пропонуємо використовувати референтні назви файлів, кожен документ оформлювати окремим файлом в форматі PDF, наприклад «заява ГО(назва).pdf», «статут ГО(назва).pdf» тощо. Розмір кожного окремого документа не повинен перевищувати 10 Мб. Розмір листа з пакетом документів, надісланий ГО, не повинен перевищувати 100 Мб.

          При доставці листа це дозволить забезпечити повноту (цілісність) документів, які необхідні для конкурсного відбору.

 • Всі надіслані документи мають бути скановані або копійовані з оригіналу документу для забезпечення їх належної якості та можливості їх безперешкодної обробки для розміщення на офіційній веб-сторінці.
 • Через перевірку надісланих документів відповідним антивірусним програмним забезпеченням, може бути автоматично заблоковано можливість їх прийняття. У зв'язку з цим не рекомендуємо надсилати файли-архіви (ZIP, RAR, тощо) та посилатися на документи, що потребують завантаження з інших ресурсів (в тому числі Google Drive, Dropbox, тощо).
 • З метою спрощення процедури заповнення необхідних документів для участі в конкурсі пропонуємо зразок Заяви кандидата про участь у конкурсі.   

Щодо зворотного зв'язку:

 • ГО, яке висунуло кандидата для участі в конкурсі, отримає повідомлення з поштової скриньки arma.rada@arma.gov.ua про підтвердження отримання надісланого листа.
 • Відповідно до пункту 8 Порядку про проведення конкурсу, протягом доби з моменту підтвердження щодо отримання листа ГО та безпосередньо сам кандидат, висунутий для участі у конкурсі, мають можливість переглянути всі надіслані до конкурсної комісії документи, які розміщені на веб-сторінці Національного агентства www.arma.gov.ua в розділі «Громадська рада» та перевірити їх повноту. У разі виявлення дефектів, невідповідностей у документах, розміщених на веб-сайті, рекомендуємо повторно надіслати пакет документів в установленому порядку.

Доводимо до відома, що конкурсна комісія для підготовки проведення конкурсу створена та функціонує при Національному агентстві, що є органом державної влади, та має встановлений законодавством розпорядок роботи, а саме: понеділок - четвер з 09:00 до 18:00, п'ятниця – з 09:00 до 16:45. Для оперативного опрацювання документів, звернень та запитань просимо звертатися на електронну пошту: arma.rada@arma.gov.ua у робочий час.

 

 

Організація проведення конкурсу з обрання персонального складу Громадської ради при Національному агентстві у 2017 році: 

Наказ від 26.06.2017 р. № 59 "Про проведення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при Національному агентстві"

Оголошення про проведення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при Національному агентстві 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

26 червня 2017 року Головою Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство) прийнято рішення про проведення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при Національному агентстві (наказ від 26.06.2017 № 59).

Відповідно до частини другої статті 12 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі – Закон), склад Громадської ради при Національному агентстві затверджується Головою Національного агентства з дев'яти осіб на підставі результатів конкурсу, що  здійснюється шляхом відкритого рейтингового інтернет-голосування громадян, які проживають на території України (далі – інтернет-голосування).

Порядок організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 86 (далі – Порядок).

Інтернет-голосування за кандидатів до складу Громадської ради при Національному агентстві (далі – Громадська рада) відбудеться на офіційному веб-сайті Національного агентства (www.arma.gov.ua) 26 липня 2017 року з 09.00 години до 21.00 години.

Строк висування громадськими об’єднаннями кандидатів до складу Громадської ради та подання відповідних документів встановлено з 26 червня 2017 року до 14 липня 2017 року включно.

Адресою електронної пошти, на яку громадськими об’єднаннями надсилаються передбачені Порядом документи з метою висування кандидатів до складу Громадської ради, визначено: arma.rada@arma.gov.ua.

Для участі у конкурсі з формування персонального складу Громадської ради відповідним громадським об'єднанням необхідно надіслати на вказану адресу електронної пошти такі документи:

1) рішення керівного органу громадського об’єднання про висування кандидата для участі в конкурсі;

2) копію статуту громадського об’єднання;

3) інформацію про досвід діяльності громадського об`єднання відповідно до абзацу другого пункту 6 Порядку;

4) заяву кандидата про участь у конкурсі, яка повинна містити повідомлення про:

відповідність кандидата вимогам Закону до члена Громадської ради;

згоду кандидата виконувати всі визначені Законом функції Громадської ради;

відсутність у кандидата реального чи потенційного конфлікту інтересів, виходячи з того, що функції члена Громадської ради є представницькими повноваженнями у розумінні Закону України «Про запобігання корупції»;

мотиви кандидата бути обраним до Громадської ради;

згоду кандидата на обробку персональних даних, а також на оприлюднення копій документів, зазначених у підпунктах 4-6 пункту 7 Порядку, працівниками Національного агентства;

контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата.

5) копію документа, що посвідчує особу кандидата;

6) автобіографію кандидата, що містить: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, відомості про наявність чи відсутність судимості.

Відповідальними за достовірність поданих відомостей є громадське об’єднання і висунений ним кандидат.

Наказ від 26.06.2017 р. № 59 "Про проведення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при Національному агентстві"

Методичні рекомендації учасникам конкурсу з формування персонального складу Громадської ради (ОНОВЛЕНО 30.08.2017)   

Методичні рекомендації

учасникам конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

 

Щодо подачі документів:

Відповідно до Порядку організації та проведення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – Національне агентство) подача документів кандидатами відбувається в електронній формі шляхом надіслання Громадськими об’єднаннями (далі - ГО) пакету документів на електронну пошту зазначену в оголошенні про проведення конкурсу arma.rada@arma.gov.ua. При подачі документів рекомендуємо звернути увагу на наступне:

 • Кожне ГО має надіслати вичерпний пакет документів щодо кандидата якого висуває, в термін до 18:00 28.09.2017.
 • Часом подання документів буде вважатися час фактичного отримання листа, а не відправлення.

    Документи, отримані конкурсною комісією Національного агентства, після зазначеного терміну до розгляду не приймаються!

 • При надсиланні файлів пропонуємо використовувати референтні назви файлів, кожен документ оформлювати окремим файлом в форматі PDF, наприклад «заява ГО(назва).pdf», «статут ГО(назва).pdf» тощо. Розмір кожного окремого документа не повинен перевищувати 10 Мб. Розмір листа з пакетом документів, надісланий ГО, не повинен перевищувати 100 Мб.

          При доставці листа це дозволить забезпечити повноту (цілісність) документів, які необхідні для конкурсного відбору.

 • Всі надіслані документи мають бути скановані або копійовані з оригіналу документу для забезпечення їх належної якості та можливості їх безперешкодної обробки для розміщення на офіційній веб-сторінці.
 • Через перевірку надісланих документів відповідним антивірусним програмним забезпеченням, може бути автоматично заблоковано можливість їх прийняття. В зв'язку з цим не рекомендуємо надсилати файли-архіви (ZIP, RAR, тощо) та посилатися на документи, що потребують завантаження з інших ресурсів (в тому числі Google Drive, Dropbox, тощо).
 • З метою спрощення процедури заповнення необхідних документів для участі в конкурсі пропонуємо зразок Заяви кандидата про участь у конкурсі.

 

Щодо зворотного зв'язку:

 • ГО, яке висунуло кандидата для участі в конкурсі, отримає повідомлення з поштової скриньки arma.rada@arma.gov.ua про підтвердження отримання надісланого листа.
 • Відповідно до пункту 8 Порядку про проведення конкурсу, протягом доби з моменту підтвердження щодо отримання листа ГО та безпосередньо сам кандидат, висунутий для участі у конкурсі, мають можливість переглянути всі надіслані до конкурсної комісії документи, які розміщені на веб - сторінці Національного агентства www.arma.gov.ua в розділі «Громадська рада» та перевірити їх повноту. У разі виявлення дефектів, невідповідностей у документах, розміщених на веб – сайті, рекомендуємо повторно надіслати пакет документів в установленому порядку.

 

Доводимо до відома, що конкурсна комісія для підготовки проведення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради створена та функціонує при Національному агентстві, що є органом державної влади, та має встановлений законодавством розпорядок роботи, а саме: понеділок - четвер з 09:00 до 18:00, п'ятниця – з 09:00 до 16:45. Для оперативного опрацювання документів, звернень та запитань, просимо звертатися на електронну пошту:arma.rada@arma.gov.ua у робочий час.

 

Наказ від 20.07.2017 р. № 65 "Про продовження проведення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при Національному агентстві"

Наказ від 30.08.2017 р. № 88 "Про продовження проведення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при Національному агентстві"

Інфографіка щодо організації проведення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при Національному агентстві