Ц
Ц
Ц
A
A
A+

начальник Управління інформаційних технологій центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)
(044) 290-08-61, контактна особа - Задорожко Дарія Олександрівна
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) здійснює керівництво Управлінням і несе відповідальність за планування та організацію його роботи.

2) забезпечує ефективне використання в АРМА сучасних інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних технологій;

3) забезпечує організацію заходів щодо:

 • запровадження систем контролю якості АРМА;
 • запровадження стандартів ГОСТ, ДСТУ, ISO в царині ІТ-технологій керування проектами;
 • застосування методів та засобів захисту інформації в тому числі включаючи використання ЕЦП;
 • запровадження телекомунікаційних технологій;
 • розробку та впровадження ІТ-архітектури АРМА;
 • організацію та побудову ІТ-інфраструктури АРМА;
 • побудову централізованих ІТ-сервісів в умовах географічно розподіленої структури АРМА;
 • розробку, впровадження політик, єдиних стандартів ІТ та контроль їх дотримання;
 • управління ІТ-проектами з впровадження нових систем та сервісів;
 • розробку та впровадження політик та процедур резервного копіювання та їх перевірки;
 • впровадження автоматизованих систем взаємодії та зворотнього зв’язку з підприємствами, установами, організаціями (service desk, call-центр, інше);

4) забезпечує захист інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах АРМА, а також захист циркулюючої в них інформації;

5) забезпечує дотримання вимог законодавства з питань охорони комп’ютерних програм під час їх придбання, встановлення, використання, обліку та інвентаризації;

6) забезпечує супроводження процедур закупівель, товарів та послуг інформаційно-телекомунікаційних технологій;

7) здійснює заходи з організації функціонування Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні та доступу до баз даних;

8) забезпечує виконання роботи з адміністрування, моніторингу та резервного копіювання програмних комплексів та збереження баз даних Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні;

9) забезпечує організацію надання доступу користувачам до Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні;

10) здійснює організацію та координацію заходів, пов’язаних із захистом інформації автоматизованої системи та підтримки належного рівня захищеності інформації, ресурсів та технологій;

11) проводить дослідження технології обробки інформації автоматизованої системи в АРМА для виявлення ймовірних каналів витоку та інших загроз безпеці інформації, формування моделі загроз, розроблення політики безпеки інформації, визначення заходів, спрямованих на її реалізацію;

12) здійснює розроблення проектів нормативно-технічних і розпорядчих документів, згідно з якими має підтримуватись певний рівень захисту інформації автоматизованої системи в АРМА;

13) забезпечує організацію заходів із побудови та використання КСЗІ автоматизованої системи в АРМА;

14) забезпечує надання консультативної допомоги структурним підрозділам АРМА з питань, що входять до його компетенції.

Умови оплати праці

 • посадовий оклад – 15858 грн., відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
 • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
 • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява написана власноручно або з використанням комп'ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за 2018 рік);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

8) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

 

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 28 березня 2019 року, за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування 09 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 73.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Лідерство

1) ведення ділових переговорів;

2) лідерські якості;

3) вміння вести перемовини;

4) організаторські здібності;

5) досягнення кінцевих результатів.

Прийняття ефективних рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);

3) вміння працювати з великими масивами інформації;

4) здатність концентруватись на деталях.

Комунікації та взаємодія

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість.

Управління організацією роботи та персоналом

1) організація і контроль роботи;

2) вміння працювати в команді та керувати командою;

3) мотивування;

4) оцінка і розвиток підлеглих;

5) вміння розв’язання конфліктів.

6) стресостійкість, вимогливість, оперативність.

Особистісні компетенції

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) інноваційність та креативність;

4) порядність;

5) дипломатичність та гнучкість;

6) ініціативність;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях;

8) контроль емоцій.

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра, за спеціальністю комп’ютерні системи та мережі

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Досвід роботи у сфері інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних технологій не менше двох років.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до положення про структурний підрозділ

Закони України: «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,  затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613.

Практичні знання

 • знання поширених ОС (Windows NT, Linux, FreeBSD, Mac OS);
 • служб каталогів Active Directory, Lotus Domino, LDAP;
 • поширені СУБД, поштові, groupware, веб-сервери, CRM, ERP, CMS;
 • знання протоколів шифрування і автентифікації та їх практичне застосування (VPN, RADIUS, SSL, IPsec, RAS);
 • планування PKI;
 • систем контролю доступу (брандмауери, проксі-сервера, смарт-карти, CheckPoint, SecurID);
 • аналіз інцидентів;
 • резервне копіювання.