Ц
Ц
Ц
A
A
A+

начальник Управління правового забезпечення ЦА АРМА, що обіймає особа, з якою укладено контракт про проходження державної служби на період дії карантину

Ковбасюк Катерина Василівна, 044-290-08-60, Борисова Вікторія Костянтинівна, 044-290-08-61
k.kovbaciuk@arma.gov.ua, personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

 • Забезпечення розробки проєктів нормативно-правових актів з питань, що належить до компетенції АРМА, а також участь у розробленні іншими органами держаної влади проектів нормативно-правових актів, що належать до компетенції АРМА.
 • Організація та учать у забезпеченні формування і реалізації державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.
 • Підготовка проєктів цивільно-правових угод з юридичними та фізичними особами з питань, пов’язаних з проведенням оцінки та управління активами.
 • Забезпечення розробки проєктів наказів АРМА, доручень Голови АРМА, спільних наказів з іншими центральними органами виконавчої влади.
 • Інформування Голови АРМА про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;
 • проведення аналізу статистичних даних, результатів досліджень, іншої інформації про виявлення, розшук активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні та з управління активами, на які накладено арешт або конфісковано у кримінальному провадженні.
 • Організація виконання завдань, покладених на Управління, а також внесення пропозицій керівництву щодо вдосконалення роботи Управління та АРМА.
 • Участь у підготовці роз’яснень та надання методичної допомоги, консультативної допомоги слідчим, детективам, прокурорам і суддям з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, проведення оцінки та управління активами, в межах компетенції Управління.
 • Забезпечення представництва інтересів АРМА в судах України, а також інтересів держави в судах України у справах щодо виявлення, розшуку, управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
 • Здійснення правової оцінки проектів договорів, що стосуються сфери управління активами, договорів купівлі-продажу активів, трудових договорів, угод (меморандумів) про співпрацю та обмін інформацією, міжвідомчих міжнародних угод про співпрацю з органами іноземних держав, до компетенції яких належить питання щодо виявлення, розшуку, управління активами, одержаними від корупційний та інших злочинів, міжнародних угод щодо розподілу і повернення активів в Україну, цивільно-правових угод з юридичними та фізичними особами з питань, пов’язаних з проведенням оцінки та управлінням активів.
 • Забезпечення підготовки аналітичних, довідкових, інформаційних матеріалів для потреб керівництва, а також інших функцій відповідно до доручень.

Умови оплати праці

 • посадовий оклад – 18 918 грн, відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
 • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
 • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація приймається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua) до 17 год. 00 хв. 08 червня 2021 року

Додаткові (необов'язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

16 червня 2021 року початок о 10 год. 00 хв. Більш детальна інформація щодо проведення тестування  буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

 

Місце або спосіб проведення тестування

Електронне тестування за фізичної присутності за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Співбесіда за фізичної присутності за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

Більш детальна інформація щодо проведення співбесіди буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів).

Більш детальна інформація щодо проведення співбесіди буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

Вимоги до компетентності

 1

Лідерство

 • вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
 • сприяння всебічному розвитку особистості;
 • вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
 • здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби.

 2

 Ефективність координації з іншими
 • здатність налагоджувати зв'язки з іншими структурними підрозділами державного органу;
 • представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;
 • уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
 • здатність до об'єднання та систематизації спільних зусиль.

 3

 Обґрунтування власної позиції
 • здатність правильно розставляти акценти та аргументувати позицію;
 • вміння правильно формулювати тези;
 • вміння використовувати прийоми, методи порівняння і узагальнення, доведення аргументів прикладами.

 4

 Робота з великими масивами інформації
 • здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
 • вміння систематизувати великий масив інформації;
 • здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки.

 5

 Командна робота та взаємодія
 • розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);
 • орієнтація на командний результат;
 • готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;
 • відкритість в обміні інформацією.

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 1

 Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра за спеціальністю «Право» або «Міжнародне право»

 2

 Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

 3

Володіння державною мовою   Вільне володіння державною мовою.

 

 

Професійні знання

 1

 Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції» та інше законодавство

 2

Знання законодавства у сфері

Знання:

Кримінальний процесуальний кодекс України

Кодекс адміністративного судочинства України

Цивільний кодекс України 

Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Закону України «Про Кабінет Міністрів України»

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»

Закону України «Про державну таємницю»

Закону України  «Про інформацію»

Закону України  «Про міжнародні договори»

Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613, інші нормативно-правові акти, які регулюють питання функціональних повноважень АРМА (основні акти, що регулюють міжнародне співробітництво у сфері запобігання корупції, надання міжнародної правової допомоги та визнання/виконання іноземних рішень).

 3

Знання системи правового забезпечення

 • оперативний та ефективний аналіз та синтез інформації різного змісту з великої кількості джерел;
 • знання порядку підготовки та подання на розгляд органів державної влади проектів нормативно-правових актів;
 • знання техніки нормопроектування;
 • знання структури органів законодавчої та виконавчої влади та їх повноважень;
 • знання правил ділового етикету, протоколу, охорони праці та пожежної безпеки;
 • знання проведення переговорів із іноземними контрагентами та юридичними радниками;
 • знання виступу з доповідями, організації та проведення тематичних семінарів;
 • знання представництва в судових органах України всіх рівнів;
 • знання представництва в міжнародних юрисдикційних органах;
 • знання підготовки і допиту свідків, перехресного допиту, підготовки та використання презентацій та інших демонстративних матеріалів, навики судових промов;
 • знання роботи з письмовими доказами (аналіз, відбір, перевірка на наявність конференційної інформації та такої, що не підлягає передачі іншій стороні, тощо);
 • знання з підготовки юридичних висновків та меморандумів, юридичних резюме справ, процесуальних документів;
 • знання у сфері вирішення спорів у закордонних юрисдикційних органах та співпраці з іноземними юридичними радниками.

Знання у таких напрямах діяльності:

 • проведенні експертизи проєктів нормативно-правових актів на відповідність чинному законодавству;
 • підготовки проєктів нормативно-правових актів у галузях кримінального права і процесу, цивільного, господарського права, оцінки, аудиту та управління майном.