Ц
Ц
Ц
A
A
A+

начальник Відділу моніторингу ефективності менеджменту активів центрального апарату АРМА

Ковбасюк Катерина Василівна, 044-290-08-60
k.kovbaciuk@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

Здійснює керівництво діяльністю Відділу і несе персональну відповідальність за організацію його роботи, виконання завдань, передбачених Положенням про Відділ;

Бере участь у розробці та опрацюванні проєктів нормативно-правових актів, рішень і документів у межах компетенції Відділу;

Візує проєкти нормативно-правових актів; наказів про здійснення контролю за ефективністю управління активами; наказів з питань управління персоналом; доручення та інші документи, відповідно до компетенції Відділу;

Погоджує (візує) проєкт договору управління активами (майном) або проєкт додаткового договору до такого договору в межах повноважень та компетенції Відділу;

Координує та безпосередньо бере участь у здійсненні заходів контролю за ефективністю управління активами на які накладено арешт у кримінальному провадженні та щодо яких укладено договір у формі камеральної та або виїзної перевірки;

Вносить пропозиції Голові АРМА щодо необхідності проведення заходів контролю та персонального складу комісії з контролю, очолює її та здійснює керівництво комісіє;

Організовує проведення камеральних та/або виїзних перевірок проведення комплексу заходів з управління активами, здійснених управителем щодо визначення ефективності управління активами;

Вносить пропозиції Голові АРМА щодо необхідності залучення працівників міжрегіональних територіальних управлінь АРМА для сприяння здійсненню контролю;

Ініціює вжиття заходів відповідно до чинного законодавства у разі встановлення фактів неналежного управління активами або спроб відчуження управителем активів;

Дотримується вимог щодо нерозголошення інформації та несе відповідальність за розголошення службової/конфіденційної інформації відповідно до чинного законодавства, тощо.

Умови оплати праці

 • посадовий оклад – 18918 грн., відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
 • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
 • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
 • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

 

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

4) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

 

Державні службовці державного органу, в якому проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

 

Інформація приймається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua) до 17 год. 00 хв. 07 жовтня 2021 року

Додаткові (необов'язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

13 жовтня 2021 року початок о 10 год. 00 хв.

 

Місце або спосіб проведення тестування

Електронне тестування дистанційно.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Cпівбесіда за фізичної присутності кандидатів за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

Більш детальна інформація щодо проведення співбесіди буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Cпівбесіда за фізичної присутності кандидатів за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

Більш детальна інформація щодо проведення співбесіди буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

Вимоги до компетентності

 1

Лідерство

 • вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
 • сприяння всебічному розвитку особистості;
 • вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
 • здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби.

 2

 Прийняття ефективних рішень
 • здатність приймати вчасні та виважені рішення;
 • аналіз альтернатив;
 • спроможність іти на виважений ризик;
 • автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

 3

 Досягнення результатів
 • здатність до чіткого бачення результату діяльності;
 • вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
 • вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.

 4

Комунікація та взаємодія
 • здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;
 • вміння публічно виступати перед аудиторією;
 • здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації.

 5

Доброчесність
 • здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;
 • здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;
 • усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій.

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 1

 Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра за спеціальністю право, економіка, міжнародна економіка, фінанси, банківська справа та страхування

 2

 Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

 3

Володіння державною мовою   Вільне володіння державною мовою.

 

 

Професійні знання

 1

 Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції» та інше законодавство

 2

Знання законодавства у сфері

Знання:

Кримінальний процесуальний кодекс України

Бюджетний кодекс України

Податковий кодекс України.

Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»

Закону України «Про звернення громадян»

Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Закону України «Про інформацію»

Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою КМУ від 11.07.2018 № 613

Порядок здійснення контролю за ефективністю управління активами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 351, наказ АРМА від 29.01.2021 № 41 «Про затвердження форм документів, що складаються під час здійснення контролю за ефективністю управління активами»

 3

Знання системи моніторингу ефективності менеджменту активів

 • знання щодо загального процесу проведення фінансового аналізу та аудиту;
 • знання здійснення перевірок суб’єктів господарювання та інших суб’єктів органами державної влади;
 • знання економічної теорії, інвестиційної діяльності, фінансового та податкового обліку; стандартів фінансового аналізу та оцінки вартості бізнесу;
 • знання речового права, договірного та зобов’язального права, міжнародного приватного права, цивільного, господарського, податкового, корпоративного та фінансового права;
 • знання методів аналізу ефективності бізнесу в різних секторах економіки України, зокрема: сільського господарства, комерційної та житлової нерухомості, автомобільної галузі, роздрібної торгівлі, харчової промисловості та енергетичного сектору;
 • знання взаємодії з органами досудового розслідування та прокуратури стосовно вирішення правових аспектів поводження із речовими доказами чи іншим арештованим майном.