Ц
Ц
Ц
A
A
A+

завідувач Сектору виявлення та розшуку активів Північно-східного міжрегіонального територіального управління АРМА

м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)
(044) 290-08-60, контактна особа - Ковбасюк Катерина Василівна
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) здійснює керівництво роботою Сектору, організовує, координує, забезпечує та несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Сектор;

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить АРМА пропозиції щодо його вдосконалення;

3) проводить аналіз статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації про виявлення та розшук активів;

4) за дорученнями начальника Північно-східного міжрегіонального територіального управління АРМА, відповідно до наказів та розпоряджень  АРМА:

-  здійснює заходи з виявлення, розшуку активів за зверненнями слідчого, детектива, прокурора, суду, слідчого судді та взаємодіє із органами досудового розслідування, прокуратури, суду з метою накладення арешту на такі активи та їх конфіскації;

-  здійснює моніторинг результатів розгляду запитів слідчого, детектива, прокурора, органу досудового розслідування, органу прокуратури щодо виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та інформації АРМА про ознаки кримінальних правопорушень, які виявлені під час виконання визначених законом функцій та повноважень АРМА та не вказані у запиті;

- бере участь у забезпеченні формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у порядку, встановленому положенням про зазначений реєстр;

- здійснює інші повноваження, визначені законами України.

5) надає методичну та консультаційну допомогу слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з виявленням та розшуком активів у порядку, визначеному законодавством.

6) представляє Північно-східне міжрегіональне територіальне управління АРМА в установленому порядку з питань, що належать до компетенції Сектору, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

Умови оплати праці

  • посадовий оклад – 10515 грн., відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
  • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
  • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
  • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява написана власноручно або з використанням комп'ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за 2018 рік);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

8) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Документи приймаються до 16 год. 45 хв. 02 серпня 2019 року, за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення).

 

Додаткові (необов’язкові) документи:

- заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування на знання законодавства 08 серпня 2019 року о 10 год. 00 хв.,
за адресою: м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6.

 

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Особливості роботи

1) ведення ділових переговорів;

2) лідерські якості;

3) вміння вести перемовини;

4) організаторські здібності;

5) досягнення кінцевих результатів.

Ділові якості

1) організація і контроль роботи;

2) вміння працювати в команді та керувати командою;

3) мотивування;

4) оцінка і розвиток підлеглих;

5) вміння розв’язання конфліктів.

6) стресостійкість, вимогливість, оперативність.

Особистісні якості

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) інноваційність та креативність;

4) порядність;

5) дипломатичність та гнучкість;

6) ініціативність;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях;

8) контроль емоцій.

 Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача.

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища, не нижче ступеня магістра за спеціальністю правознавство.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння державною мовою.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Знання:

Конституція України; Закону України «Про державну службу», Закону України «Про запобігання корупції».

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Законів України:

«Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю;Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про банки та банківську діяльність», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613, Положення про міжрегіональні територіальні управління АРМА, затверджене наказом АРМА від 15.02.2019 № 38.

Практичні знання

- оперативний та ефективний аналіз та синтез інформації різного змісту з великої кількості джерел;

- фінансова грамотність;

- знання роботи з реєстрами, базами даних, в тому числі з відкритими джерелами інформації;

- знання підготовки процесуальних документів;

- знання підготовки юридичних висновків;

- знання підготовки відповідей органам державної влади;

Знання у таких напрямах діяльності:

- організації економічної безпеки;

- проведення фінансових розслідувань;

- аналіз великих масивів інформації;

- фінансовий моніторинг.