Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Перелік питань на конкурс

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства та спеціального законодавства

 

Питання на перевірку знання Конституції України 

Питання на перевірку знання Закону України "Про державну службу" 

Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

Питання на перевірку знання спеціального законодавства (законів України "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади", "Про адміністративні послуги", "Про місцеві державні адміністрації", "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації", "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні", "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України