Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Нормативна база функціонування Реєстру арештованих активів

Для забезпечення формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, АРМА було розроблено та введено в дію низку нормативних актів.

Так, Порядок електронної інформаційної взаємодії Державної судової адміністрації та АРМА, а також Порядок надання електронних примірників копій судових рішень усіх інстанцій та узгодженої інформації по кримінальних провадженнях з центральної бази даних автоматизованої системи документообігу суду для внесення до Реєстру регулюються спільними наказами АРМА та Державної судової адміністрації (ДСА).

Крім того, технічний регламент інформаційного обміну, яким визначений тип та структура електронних даних, процедури взаємодії інформаційних систем, формат і структура запитів та відповідей, критерії відбору та інші необхідні для взаємодії реквізити затверджено Протоколом про надання електронних примірників судових рішень з Єдиного державного реєстру судових рішень.

З метою виконання вимог постанов Кабміну щодо електронної взаємодії та щодо організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, а також у зв’язку зі зміною внутрішнього нормативного регулювання в ДСА та розширення обсягів даних, які можуть надаватись для внесення до Реєстру (рішення про передачу активів в управління АРМА, скасування рішень про передачу активів в управління АРМА) було підписано Договір про інформаційну взаємодію між Нацагентством та ДСА.

Водночас спільний наказ АРМА та Мін’юсту щодо Порядку взаємодії між відомствами визначає порядок надання інформації про результат виконання судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення активів в дохід держави в кримінальному провадженні для внесення до Реєстру. Відповідно, протокол до Порядку взаємодії між державними органами – визначає тип та структуру електронних даних, що передаються та приймаються, процедури взаємодії інформаційних систем.

Наразі здійснюються також заходи з розробки шляхів запровадження електронної інформаційної взаємодії між Реєстром АРМА та Інформаційної системи Офісу Генерального прокурора (далі ІС ОГП), оскільки інформація, яка оброблюється в ІС ОГП має статус «Для службового користування», крім того, Єдиний реєстр досудових розслідувань не передбачає надання інформації іншим стороннім системам.

Разом з тим, між АРМА та Державним агентством з питань електронного урядування України (Мінцифра) укладена Угода про підключення до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» (СЕВДЕІР). Засобами СЕВДЕІР заплановано здійснювати інформаційну взаємодію Реєстру арештованих активів з ДСА та Мін’юстом.

Окремо варто зазначити, що для врегулювання правових підстав формування та ведення Реєстру прийнятий наказ АРМА «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні», який для реєстрації в Міністерстві юстиції України було погоджено з дванадцятьма державними органами (Офісом Генерального прокурора, Службою безпеки України, Національною поліцією України, Національним антикорупційним бюро України, Державним бюро розслідувань, Державною фіскальною службою України, Міністерством юстиції України, Державною судовою адміністрацією України, Міністерством цифрової трансформації, Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Державною регуляторною службою України та Громадською радою при АРМА).

Затвердженим Положенням визначено, що Реєстр утворений та ведеться з метою:

1) систематизації відомостей про застосування арешту активів як заходу забезпечення кримінального провадження чи цивільного судочинства в єдиній електронній базі даних;

2) забезпечення органів прокуратури, досудового розслідування та АРМА актуальною інформацією про активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави;

3) прозорості діяльності з управління активами, переданими АРМА для здійснення визначених законодавством заходів з управління ними.

Також Положенням визначено перелік даних, що вносяться до Реєстру, та підстави для внесення таких даних.

Таким чином, діюча нормативна база функціонування Реєстру наразі дає можливість впровадити інформаційну систему у промислову експлуатацію.