Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Особливості управління єдиними майновими комплексами

Задля збереження економічної вартості в управління АРМА передаються не тільки транспортні засоби, нерухоме майно, обладнання чи різна продукція, але й активи, котрі включають різні види майна та немайнових прав, - єдині майнові комплекси.

Згідно з українським законодавством, єдиний майновий комплекс є складною річчю, до складу якої входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права, вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення й інші права, якщо іншого не встановлено договором або законом.

Наразі до Реєстру арештованих активів внесено відомості про 16 єдиних майнових комплексів, найвідомішими серед яких є Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ у Львівській області та Одеський нафтопереробний завод.

Сьогодні управління арештованими ЄМК можливе шляхом їх тимчасової передачі суб’єктам господарювання на основі договору. При цьому існує два механізми такої передачі: 1) передача в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам – підприємцям; 2) передача активу профільним державним компаніям за розпорядженням Кабміну, якщо йдеться про об’єкти критичної інфраструктури.

Водночас управління ЄМК має свою специфіку у порівнянні з управлінням будь-яким іншим окремо взятим типом активів.

Специфіка єдиного майнового комплексу полягає у множинності різних об’єктів, що входять до його складу. Наприклад, до складу ЄМК може входити рухоме майно, яке за своїми властивостями і характеристиками належить до видів майна, що потребує реалізації, скажімо, легковий автомобіль. Натомість як складова єдиного майнового комплексу, що забезпечує можливість використання та експлуатації ЄМК за призначенням, таким рухомим майном необхідно управляти не окремо від ЄМК, а як його складовою. Відтак, реалізувати зазначене авто на торгах або передати в управління за окремим договором недоцільно.

Як показує практика, працівники АРМА можуть з’ясувати, що до складу єдиного майнового комплексу можуть входити не вказані в судовій ухвалі активи.

Так, у процесі інвентаризації управителі та/або представники АРМА інколи виявляють додаткові активи, які є невід’ємною складовою ЄМК. У такому разі активи, що призначені для забезпечення функціонування ЄМК, необхідно передати в управління АРМА та оцінити, що, у свою чергу, включає потребу у зверненні до суду чи законного власника для отримання додаткового рішення про арешт і передачу в управління такого майна.

Крім того, у разі передачі в управління АРМА активу, що забезпечує тепло-, енерго-, електро-, водопостачання або постачання природного газу активів, а також активів, які є власністю підприємств оборонно-промислового комплексу та авіабудівельної галузі, Агентство виявляє потенційні ризики збоїв у його роботі, які можуть спричинити надзвичайні ситуації. Такі випадки управління вважаються винятковими.

Відповідно, у виняткових ситуаціях АРМА звертається до Кабміну з пропозицією передати актив в управління державному підприємству зі сфери відання профільного міністерства або господарському товариству, 50 і більше відсотків акцій якого належать державі.

Уряд у стислі строки доручає міністерствам визначити управителя, після чого спільно з АРМА готується проект рішення Кабміну про передачу активу в управління у зв’язку з винятковим випадком.

Застосування вказаного механізму управління арештованими активами містить ряд переваг, зокрема, оперативне визначення управителя, наявність в нього необхідного досвіду та ресурсів для збереження і забезпечення роботи активу, відповідальність держави за стратегічно важливі об’єкти та гарантії щодо належного управління ними.

У практиці АРМА є чимало прикладів управління ЄМК. Зокрема, майно Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ  ще у 2018 році арештовано в рамках кримінальної справи і передано в управління АРМА, втім, арешт було накладено не на все майно, що унеможливлювало функціонування ТЕЦ як єдиного майнового комплексу. Натомість завдяки урядовому рішенню управителю вдалося передати у тому числі мережі, які раніше за клопотанням НАБУ і САП додатково арештував Вищий антикорупційний суд.

Поряд з цим, єдиним майновим комплексом фактично є відоме «Межигір’я» − колишня резиденція Віктора Януковича. Проте в управління АРМА було передано лише частину арештованого майна комплексу, зокрема відому Хонку, земельну ділянку площею 1,7 га та ряд об’єктів рухомого майна. Без передачі в АРМА решти майна Межигір’я Агентство не зможе забезпечити відповідальність управителя за збереження всього комплексу. На даний момент представники АРМА спільно з правоохоронцями провели інвентаризацію активу, що дає можливість накласти арешт на весь комплекс та передати його Агентству як єдиний комплексний об’єкт. Лише після цього АРМА зможе забезпечити проведення повноцінного конкурсу з відбору управителя.