Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Роз’яснення щодо окремих аспектів передачі активів в управління АРМА

Моніторинг інформаційних ресурсів свідчить про певний інтерес до обговорення питань передачі арештованих активів в управління АРМА. Зокрема, звучить питання про відмінність реальної кількості переданих в управління АРМА арештованих активів з їх формальною кількістю, вказаною в ухвалах судів. Поряд із цим, новизна інституту управління арештованими активами разом із значним обсягом некоректних даних в інформаційному просторі часом призводять до хибних висновків у ЗМІ про те, як має відбуватись передача арештованих активів в управління і як вона відбувається насправді.

З цього приводу слід зазначити таке.

По-перше, АРМА послідовно позиціонує всі правоохоронні органи України як поважних партнерів у виконанні функцій та завдань АРМА. Реалізація функції з управління арештованим майном розпочалась зі співробітництва АРМА та Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України. Починаючи з жовтня 2017 року і дотепер це співробітництво дозволило сформувати позитивну практику управління арештованим майном, а також подолати чимало перешкод у виконанні цієї публічної функції.

Зокрема, після численних труднощів було досягнуто доходність управління арештованою комерційною нерухомістю в БЦ «Гуллівер» у м. Києві, реалізовано арештовані транспортні засоби за ринковими цінами, а на одержані від їх продажу кошти – забезпечено нарахування високих процентів річних протягом майже півтора року.

АРМА свідоме того, що ефективне управління арештованим майном залежить від злагодженості та синергії співпраці АРМА, органу досудового розслідування та органу прокуратури. Саме тому жодна офіційна позиція АРМА чи Голови АРМА не містить і не міститиме критики на користь представників правоохоронних органів.

По-друге, завданням арешту у кримінальному провадженні є запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, або підлягає спеціальній конфіскації, конфіскації. За таких обставин, арешт може бути накладено на майно, яке знаходиться у віданні правоохоронних органів, так і на майно, яке знаходиться у третіх осіб, в тому числі, невстановлених.

Інститут управління арештованим майном призначений для досягнення мети та завдань арешту у кримінальному провадженні. Таким чином, за правовою природою, управління арештованим майном є своєрідним інструментом забезпечення арешту, який є заходом забезпечення кримінального провадження. Відповідно, рішенням слідчого судді, суду в управління АРМА може бути передане арештоване майно, незалежно від того, чи знаходиться воно у віданні правоохоронного органу станом на момент винесення такого рішення. Зокрема, це обумовлено потребами процесуальної економії. При цьому, сам факт такої передачі вже посилює арешт у кримінальному провадженні, зокрема, у зв’язку з таким:

1) на підставі відповідного судового рішення у АРМА виникає комплекс прав з організації управління арештованим майном, які протягом дії арешту мають правовий пріоритет над правами будь-яких третіх осіб щодо такого майна, в тому числі, правами власника; відомості про виникнення таких прав підлягають внесенню до відповідних державних реєстрів та баз даних, що слугує додатковим запобіжником від спроб обходу арешту у кримінальному провадженні; у разі вчинення несанкціонованих дій з таким майном, АРМА уповноважене на захист прав управління, в тому числі, шляхом оскарження реєстраційних дій, подання позовів про визнання недійсними правочинів, тощо;

2) навіть без безпосереднього доступу до майна в управлінні, АРМА вправі здійснювати частину свого функціоналу з організації управління арештованим активом, зокрема, збирати про нього відомості, проводити аналіз, замовляти дослідження, проводити комунікації з правоохоронними органами, організовувати закупівлі товарів, робіт, послуг, необхідних для подальшого управління, тощо.

Відповідно, постановлення судового рішення про передачу арештованого активу в управління АРМА призводить до виникнення нового суб’єкта права щодо конкретного майна. Нехтування такими правами власником чи будь-якою третьою особою протиправно. У разі відповідного порушення, АРМА уповноважене застосувати засоби захисту прав управління, встановлені законом.

Відсутність повного доступу до активу, переданого судовим рішенням в управління АРМА, не дозволяє здійснити весь комплекс заходів з організації управління арештованим майном. Водночас, саме лише постановлення судового рішення про передачу арештованого активу в управління АРМА створює додаткові гарантії збереження арештованого майна у кримінальному провадженні.

Наразі портфель арештованих активів, щодо яких постановлені судові рішення про їх передачу в управління АРМА, становить біля 700 різноманітних позицій – в залежності від способу обліку. Статус управління ними динамічно змінюється. Більш детально з видами, описом та статусом управління такими активами можна буде ознайомитись у відповідному переліку, який буде оприлюднено незабаром. Слідкуйте за новинами АРМА.