Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Відбулася презентація концепції планування перед арештом активів

16-08-2019

На запит АРМА за підтримки EUACI експертом Андрієм Кухаруком підготовлено дослідження міжнародної практики застосування планування перед арештом «Планування перед арештом активів, одержаних злочинним шляхом або використаних для вчинення злочину».

Презентація та обговорення дослідження відбулись 14 серпня 2019 року за участі АРМА, ГПУ, НАБУ, САП та інших правоохоронних органів та відомств.

Дослідження включає аналіз рекомендацій міжнародних організацій та окремих закордонних практик планування перед арештом активів. Зокрема, наводиться досвід США, Канади, Колумбії, Франції та Австралії.

Крім того,  дослідження містить низку  рекомендацій щодо практичного впровадження механізму плануванням перед арештом в Україні та альтернативних шляхів його імплементації.

За словами Андрія Кухарука, належне планування перед арештом дасть можливість визначити доцільність арешту активу, встановити правильні часові рамки та допоможе зрозуміти  якими саме характеристиками повинен бути наділений майбутній управитель того чи іншого арештованого активу. Належне  планування перед арештом відіграє важливу роль у забезпеченні збереження як власне активу, так і його економічної вартості, а це, зрештою, головне завдання менеджменту активів.

Механізм планування перед арештом активів є передовою практикою, яка дозволяє належно організувати подальше управління арештованими активами та забезпечити раціональне використання ресурсів держави в процесі повернення отриманих у неправомірний спосіб активів.

Під час обговорення концепції планування перед арештом активів, одержаних злочинним шляхом або використаних для вчинення злочину та можливих механізмів імплементації національне правове поле, учасники дискусії  дійшли висновків, що інструмент планування перед арештом активів, потребує законодавчого закріплення,  злагоджених дій та довіри між органами досудового розслідування, прокурорами та АРМА.

Водночас, до запровадження чіткого законодавчого регулювання інструменту планування перед арештом активів, на сьогодні вже існує  можливість  його імплементації та застосування в рамках чинного законодавства.

Так, планування перед арештом активів, може здійснюватися у рамках функції АРМА з надання роз'яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов'язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами, а також функції із здійснення заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді).

Агентство з розшуку та менеджменту активів висловлює подяку Антикорупційній ініціативі Європейського Союзу в Україні за можливість імплементації закордонного досвіду планування перед арештом та експерту Андрію Кухаруку за дослідження та змістовні рекомендації.