Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Як розблокувати управління арештованими корпоративними правами?

Вже кілька років поспіль АРМА пропонує вирішити проблему управління корпоративними правами на законодавчому рівні. В умовах збройної агресії рф актуальність цієї теми суттєво зросла, оскільки у понад третині випадків передачі активів в управління АРМА йдеться саме про арештовані корпоративні права у вигляді часток у статутному (складеному) капіталі, акцій чи паїв.

Наприклад, АРМА передано в управління 100 % корпоративних прав у вигляді статутного капіталу ТОВ «Аерок», 100% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу ПрАТ «Вінницяпобутхім», корпоративні права іноземної компанії у вигляді 100% частки статутного капіталу юридичної особи, що спеціалізується на виробництві безалкогольних напоїв, виробництві мінеральних вод «Моршинська» та «Миргородська», які мають, з-поміж іншого, російських бенефіціарів. При цьому ситуація, за якої управитель під час війни з росією має запитувати російського власника згоди на управління активом на території України, – очевидно є нонсенсом.

Варто зауважити, що наразі в парламенті вже зареєстровано кілька законопроектів щодо підвищення ефективності управління частками у статутних капіталах чи акціями, паями.

Так, АРМА розроблено законопроект щодо внесення змін до Закону про АРМА, метою якого є розблокування можливості управління корпоративними правами. Зазначимо, що Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України вже розглянуло даний законопроект і у своєму висновку зазначило, що не заперечує щодо можливості його прийняття.

Водночас, народними депутатами України також запропоновано шляхи вдосконалення законодавства, яке регулює управління арештованими корпоративними правами.

Зокрема, народними депутатами України у взаємодії з АРМА ініційовано законопроект №8184, яким пропонується встановити нерозповсюдження законодавчої вимоги про погодження з власником корпоративних прав дій, пов’язаних з управлінням такими активами, щодо резидентів – фізичних та юридичних осіб (їх філії, представництва), які діють відповідно до українського законодавства на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо чи опосередковано є російська федерація, резиденти російської федерації, які мають частку у статутному капіталі, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі, що здійснює свою діяльність на території України та резиденти країн, що підтримують агресію російської федерації на території України.

Інакше кажучи, вказаний законопроект пропонує позбавити тимчасового управителя, якого АРМА обирає на конкурсі, обов’язку погоджувати з власником корпоративних прав свої дії в органі управління юридичної особи, проте лише у тих випадках, коли таким власником є фізична чи юридична особа, пов’язана із російською федерацією або республікою білорусь.

Варто зауважити, що Міністерство юстиції України за результатами опрацювання означеного законопроекту запропонувало одночасно розглядати проекти законів № 6233 та № 8184 з метою усунення законодавчих недоліків та ефективної реалізації АРМА своїх повноважень.

Враховуючи те, що на виконанні в АРМА перебуває понад 70 судових рішень про передачу активів у вигляді частки у статутному капіталі товариств, які до того ж належать чи можуть належати резидентам російської федерації та республіки білорусь або тісно пов’язані з ними, АРМА вкотре наголошує на необхідності прийняття законодавчих змін в частині розблокування можливості управління арештованими корпоративними правами.