Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Головний спеціаліст п’ятого відділу Управління виявлення та розшуку активів центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів №3

м. Київ, пров. Рильський, 10.
271-17-14
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

 1. проводить роботу щодо виявлення та розшуку активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, в тому числі активів за кордоном, в тому числі таких, що знаходяться в іноземних юрисдикціях, пільгових податкових режимах, за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді) України, а також на запит відповідних органів іноземних держав;
 2. в межах повноважень забезпечує аналіз та синтез даних щодо обставин, які мають бути встановлені у конкретному кримінальному провадженні стосовно активів, одержаних від злочинів, належних та допустимих засобів їх доказування та забезпечує спрямування і узгодження роботи щодо виявлення та розшуку активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, з завданнями конкретних кримінальних проваджень;
 3. аналізує та збирає свідчення щодо законних або незаконних джерел набуття активів, забезпечує пошук, аналіз та синтез іншої інформації яка є необхідною для цілей виявлення та розшуку активів, з урахуванням положень та практики застосування кримінального та кримінального процесуального законодавства, шляхом пошуку за відкритими джерелами даних, пошуку серед автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування в Україні і за її межами, одержання інформації від відповідних органів іноземних держав;
 4. одержує, в межах повноважень, в установленому законом порядку від правоохоронних та інших державних органів, третіх осіб інформацію, необхідну для виконання обов’язків, здійснює взаємодію з правоохоронними органами.

Умови оплати праці

 • посадовий оклад – 11200 грн., відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
 • надбавка за ранг державного службовця, за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
 • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування 18 липня 2017 року о 12 год. 00 хв., м. Київ, вул. Січових стрільців, 73

Співбесіда з кандидатами конкурсу 20 - 21 липня 2017 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, пров. Рильський, 10.

Вимоги до компетентності

Освіта

Вища, молодший бакалавр або бакалавр

Досвід роботи

Не вимагається

 

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спецiальнi вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра, юридична освіта (бажаною є спеціалізація на цивільному, кримінальному, господарському праві) та/або фінансова освіта (фінанси, банківська справа, облік та оподаткування)

Знання законодавства

Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про звернення громадян»;

Основи цивільного, господарського, корпоративного, податкового, фінансового, цивільного процесуального права, господарського процесуального права.

Професійні чи технічні знання

  

 • оперативний та ефективний аналіз та синтез інформації різного змісту з великої кількості джерел;
 • навички роботи з реєстрами/базами даними, відкритими джерелами інформації;
 • бажано знання англійської мови на рівні читання та розуміння технічної та фінансової документації;
 • проведення оперативно-розшукових дій, слідчих дій, процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо вчинення злочинів проти власності, у сфері господарської діяльності, службової діяльності.

 Бажано знання у таких напрямах діяльності:

 • організації економічної безпеки;
 • проведенні фінансових розслідувань;
 • проведення оперативно-розшукових дій, слідчих дій, процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо вчинення вказаних видів злочинів;
 • проведенні журналістських розслідувань з питань встановлення власників майна, належності майна конкретним особам, кола осіб, які володіють вирішальним впливом на діяльність підприємств чи щодо майна

Спеціальний досвід роботи

 

Знання сучасних інформаційних технологій

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

Особистісні якості

Вміння швидко знайомитись та входити в контакт з незнайомими людьми

Вміння працювати в команді

Аналітичні навички

Ініціативність

Дотримання норм професійної етики