Ц
Ц
Ц
A
A
A+

головний спеціаліст Сектору менеджменту активів Центрального міжрегіонального територіального управління АРМА

м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)
(044) 290-08-60, контактна особа - Ковбасюк Катерина Василівна
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить завідувачу Сектору менеджменту активів пропозиції щодо його вдосконалення;

2) проводить аналіз статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації про управління активами;

3) за дорученнями начальника Центрального міжрегіонального територіального управління АРМА, відповідно до наказів та розпоряджень АРМА:

бере участь у забезпеченні формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у порядку, встановленому положенням про зазначений реєстр;

бере участь у забезпеченні взаємодії з органами досудового розслідування, органами прокуратури та судом з питань, що стосуються передачі в управління АРМА активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також сприяє зазначеним суб’єктам у розшуку належних приміщень, майданчиків для зберігання активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні і щодо яких управління АРМА не здійснюється;

здійснює заходи, пов’язані з фактичним прийняттям активів в управління за зверненням прокурора або слідчого за вказівкою прокурора, приймає від прокурора активи згідно з актами приймання-передачі, передає за договором управління активи управителеві в управління згідно з актами приймання-передачі;

звертається у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, до органів, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень, щодо внесення відповідних відомостей про виникнення у АРМА повноважень з управління зазначеними активами;

надає АРМА пропозиції щодо визначення шляху управління активом (шляхом реалізації відповідного активу, передачі його в управління за договором або в інший спосіб, визначений законом), розташованим (зареєстрованим) на відповідній території, з метою здійснення управління на умовах ефективності, а також збереження та збільшення економічної вартості активу;

надає АРМА пропозиції щодо належності активу, переданого АРМА в управління без визначення шляху управління ним, розташованого (зареєстрованого) на відповідній території, до видів майна, визначених у Примірному переліку майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 685;

надає АРМА пропозиції щодо визначення кваліфікаційних критеріїв відбору суб’єктів оціночної діяльності, управителів активів та інших осіб, які можуть надавати АРМА послуги, виконувати роботи, необхідні для виконання його завдань, у порядку, встановленому законодавством про публічні закупівлі;

бере участь у супроводженні укладення та виконання цивільно-правових угод з юридичними та фізичними особами з питань, пов’язаних з проведенням оцінки та управлінням активами;

бере участь в організації здійснення заходів, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку активів, розташованих (зареєстрованих) на відповідній території, та управлінням такими активами, в тому числі їх зберіганням (збереженням), переміщенням, охороною, страхуванням, для цілей їх подальшої передачі в управління або для реалізації;

забезпечує взаємодію між АРМА та організатором (організаторами) прилюдних торгів (аукціонів) та/або електронних торгів з питань, пов’язаних з реалізацією активів, передає організатору (організаторам) прилюдних торгів (аукціонів) та/або електронних торгів активи згідно з актами приймання-передачі;

бере участь у здійсненні уповноваженими особами АРМА контролю за ефективністю управління активами, переданими АРМА в управління;

здійснює інші повноваження, визначені законами України;

4) надає методичну та консультаційну допомогу слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з проведенням оцінки та управлінням активами, у порядку, визначеному законодавством;

5) здійснює моніторинг та веде облік на відповідній території судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, задоволення позовів на користь держави у кримінальних провадженнях, у яких АРМА здійснювало управління активами;

6) взаємодіє із територіальними органами (територіальними підрозділами) Національної поліції України під час здійснення АРМА заходів з управління активами;

7) взаємодіє з управліннями та відділами державної виконавчої служби Головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі під час виконання судових рішень про конфіскацію, спеціальну конфіскацію, стягнення активів у дохід держави в кримінальному провадженні.

Умови оплати праці

  • посадовий оклад – 7665 грн., відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
  • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
  • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
  • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява написана власноручно або з використанням комп'ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за 2018 рік);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Документи приймаються до 16 год. 45 хв. 02 серпня 2019 року, за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення).

 

Додаткові (необов’язкові) документи:

- заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування на знання законодавства 08 серпня 2019 року о 10 год. 00 хв., 
за адресою: м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Необхідні ділові якості

Здатність концентруватись на деталях;

Оперативність;

Вміння визначати пріоритети;

Вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

Уміння працювати в команді;

Уміння дотримуватися субординації.

Необхідні особистісні якості

1) відповідальність;

2) ініціативність;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) комунікабельність;

6) готовність допомогти;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Уміння працювати з комп’ютером

Впевнений користувач ПК, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю право, та/або економіка та/або фінанси, банківська справа

Досвід роботи

Не вимагається

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Закони України: «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613, Положення про міжрегіональні територіальні управління АРМА, затверджене наказом АРМА від 15.02.2019 № 38.

Практичні знання

  • знання роботи з реєстрами, базами даних, в тому числі, з відкритими джерелами інформації;
  • знання роботи з юридичними та фінансовими документами, знання комплексної перевірки таких документів;
  • знання загальних засад фінансового та податкового обліку; фінансового аналізу та економічної вартості активів;
  • обізнаність щодо процедур управління майном на підставі договору управління;
  • практичні знання роботи з проблемними активами (майном, щодо якого існують обтяження правового та/або фактичного характеру), зокрема щодо аналізу формування ринкової вартості таких активів, розрахунку доходів від їх використання чи продажу;
  • практичні знання роботи в консалтингових або аудиторських компаніях (огляд ринків, фінансовий аналіз діяльності підприємств та відповідних показників ефективності, аналіз прогнозованого грошового потоку від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємств), інвестиційних компаніях; компаніях, що спеціалізуються на управлінні різними видами активів.