Ц
Ц
Ц
A
A
A+

головний спеціаліст Сектору представництва в закордонних юрисдикційних органах центрального апарату АРМА

м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)
(044) 290-08-60, контактна особа - Ковбасюк Катерина Василівна
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) бере участь у роботі міжвідомчих робочих груп для забезпечення узгодженості дій заінтересованих органів та організацій під час захисту прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, які або джерело виникнення яких походять з юрисдикції України і мають ознаки протиправного характеру;

2) вивчає факти, докази та обставини, пов’язані із представництвом прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, які або джерело виникнення яких походять з юрисдикції України і мають ознаки протиправного характеру;

3) готує та подає до закордонних юрисдикційних органів необхідні процесуальні документи, укладає за погодженням з Міністерством юстиції України з юридичними та фізичними особами цивільно-правові угоди щодо представництва інтересів України у закордонних юрисдикційних органах з питань, що належать до компетенції АРМА;

4) бере участь у роботі, спрямованої на розкриття на підставі відповідного рішення закордонного юрисдикційного органу інформації, отримання якої є необхідним або доцільним для успішного відстеження, виявлення, арешту, повернення в Україну активів, які або джерело виникнення яких походять з юрисдикції України і мають ознаки протиправного характеру;

5) бере участь у розробці стратегії захисту прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, які або джерело виникнення яких походять з юрисдикції України і мають ознаки протиправного характеру;

6) здійснює за необхідності заходи для пошуку і аналізу релевантного для виконання завдань та функцій Сектору законодавства іноземних країн, міжнародного права, права міжнародних організацій.

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 12334 грн., відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;

- надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;

- надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява написана власноручно або з використанням комп'ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за 2018 рік);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 11 вересня 2019 року, за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення).

Додаткові (необов'язкові) документи

- заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування 24 вересня 2019 року о 11 год. 00 хв.,

за адресою: м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Особливості роботи

самостійність в роботі;

системність;

креативність та ініціативність;

орієнтація на саморозвиток;

командна робота на кінцевий результат.

Необхідні ділові якості

Здатність концентруватись на деталях;

Оперативність;

Вміння визначати пріоритети;

Вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

Уміння працювати в команді;

Уміння дотримуватися субординації.

Необхідні особистісні якості

1) відповідальність;

2) ініціативність;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) комунікабельність;

6) готовність допомогти;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, за спеціальністю право, міжнародне право, міжнародні відносини

Досвід роботи

Не вимагається

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Закони України: «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про міжнародне приватне право», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Віденська Конвенція про право міжнародних договорів, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613

Конвенція ООН проти корупції, Цивільна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією, Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією, Додатковий протокол до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, Статут Групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) Багатостороння угода (не СНД), Статут від 05.05.1998, Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GREKO), Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом 1990 року, Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, а також Додатковий протокол 1978 р. та Другий додатковий протокол 2001 р. до цієї Конвенції; Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 р. (Мінська конвенція) та Протокол до конвенції 1997 р.

Практичні знання

- рівень Upper Intermediate володіння англійською мовою та\або однією з мов Ради Європи;

- знання правил ділового етикету, протоколу, охорони праці та пожежної безпеки;

- проведення переговорів із іноземними контрагентами та юридичними радниками;

- виступу з доповідями, організації та проведення тематичних семінарів;

- представництва в судових органах України всіх рівнів;

- представництва в міжнародних юрисдикційних органах;

- підготовки і допиту свідків, перехресного допиту, підготовки та використання презентацій та інших демонстративних матеріалів, навики судових промов;

- роботи з письмовими доказами (аналіз, відбір, перевірка на наявність конференційної інформації та такої, що не підлягає передачі іншій стороні);

- підготовка юридичних висновків та меморандумів, юридичних резюме справ, процесуальних документів.