Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Головний спеціаліст третього відділу Управління виявлення та розшуку активів

м. Київ, пров. Рильський, 10.
271-17-14
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

  1. проводить роботу щодо виявлення та розшуку активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, в тому числі активів за кордоном, в тому числі таких, що знаходяться в іноземних юрисдикціях, пільгових податкових режимах, за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді) України, а також на запит відповідних органів іноземних держав;
  2. аналізує дані про бізнес операції юридичних та/або фізичних осіб, в тому числі в історичній динаміці;
  3. виявляє ознаки фіктивності та удаваності правочинів, сумнівності операцій з активами,  визначає помилки, необґрунтовані відхилення, непідтверджені операції в бухгалтерській та фінансовій звітності юридичних та/або фізичних осіб;
  4. проводить аналіз даних та встановлює кінцевих бенефіціарів щодо майна, забезпечує пошук, аналіз та синтез іншої інформації у галузі фінансів та економіки, яка є необхідною для цілей виявлення та розшуку активів, одержаних від злочинів, шляхом пошуку за відкритими джерелами даних, пошуку інформації в автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах та банках даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування в Україні і за її межами, одержання інформації від відповідних органів іноземних держав;

Умови оплати праці

  • посадовий оклад – 11200 грн., відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
  • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
  • надбавка за ранг державного службовця, за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
  • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 13 травня 2017 року, за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10, (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування 23 травня 2017 року о 12 год. 00 хв., м. Київ, вул. Січових стрільців, 73

Співбесіда з кандидатами конкурсу 24-26 травня 2017 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, пров. Рильський, 10.

Вимоги до компетентності

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи

Не вимагається

 

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спецiальнi вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальностями у галузях знань «Право» та/або «Фінанси»

Знання законодавства

Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про банки та банківську діяльність», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про звернення громадян»;

Основи цивільного, господарського, податкового, фінансового, цивільного процесуального права, господарського процесуального права

Професійні чи технічні знання

-          оперативний та ефективний аналіз та синтез інформації різного змісту з великої кількості джерел;

-           навички роботи з реєстрами/базами даними, відкритими джерелами інформації;

-           бажано знання англійської мови на рівні читання та розуміння технічної та фінансової документації;

-           бажано знання в сфері проведення фінансового аудиту, надання податкових консультацій, проведення фінансових розслідувань, забезпечення економічної безпеки.

Спеціальний досвід роботи

Не вимагається

Знання сучасних інформаційних технологій

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

Особистісні якості

Вміння працювати в команді

Аналітичні навички

Ініціативність

Дотримання норм професійної етики