Ц
Ц
Ц
A
A
A+

головний спеціаліст відділу адміністрування реєстру та доступу до баз даних Управління інформаційних технологій ЦА АРМА, що обіймає особа, з якою укладено контракт про проходження державної служби на період дії карантину

Ковбасюк Катерина Василівна, 044-290-08-60, Борисова Вікторія Костянтинівна, 044-290-08-61
k.kovbaciuk@arma.gov.ua, personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) Супроводження, формування вимог щодо розвитку та доопрацювання програмного забезпечення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (далі – Реєстр) та інших програмних комплексів АРМА.

2) Адміністрування баз даних Реєстру та доступу користувачів, технічна підтримка працездатності основної та резервної баз даних, бази даних загального доступу.

3) Оновлення та резервне копіювання програмних комплексів та баз даних Реєстру та інших програмних продуктів і систем АРМА.

4) Забезпечення технічної підтримки серверного обладнання Реєстру та системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».

5) Супроводження програмного забезпечення системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».

6) Організація автоматизованого обміну даних інформаційно- телекомунікаційних систем АРМА з аналогічними системами органів державної влади або органів місцевого самоврядування;

7) Моніторинг обладнання та програмного забезпечення на відповідність технічним характеристикам для забезпечення оптимальних режимів роботи Реєстру, реєстрація і аудит, моніторинг дій користувачів.

8) Організація автоматизованого обміну даних інформаційно- телекомунікаційних систем АРМА з аналогічними системами органів державної влади або органів місцевого самоврядування, адміністрування доступу до них користувачів АРМА.

9) Участь у межах повноважень у розробленні проектів нормативно- правових актів з питань інформатизації, впровадження, функціонування, адміністрування та подальшого розвитку електронних інформаційних ресурсів АРМА, взаємодії загальнодержавних інформаційних систем тощо.

10) Надання пропозицій стосовно формування заходів та обсягів фінансування робіт з розбудови та реалізації електронних інформаційних ресурсів АРМА.

11) Організація навчання та підвищення кваліфікації користувачів по роботі з Реєстром.

12) Взаємодія зі слідчими, детективами, прокурорами, суддями, державними виконавцями, іншими службовими та посадовими особами в частині обміну інформацією, необхідної для ведення Реєстру.

13) Участь у розробці документів, що стосуються правил доступу користувачів для роботи з Реєстром, визначають порядок, норми, правила з захисту інформації та здійснення контролю за їх дотриманням (інструкцій, положень, наказів, рекомендацій та ін.).

14) Участь у плануванні, розробленні та впровадженні локальних автоматизованих систем в АРМА.

Умови оплати праці

 • посадовий оклад – 14 714 грн, відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
 • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
 • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація приймається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua) до 17 год. 00 хв. 08 червня 2021 року

Додаткові (необов'язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

16 червня 2021 року початок о 10 год. 00 хв. Більш детальна інформація щодо проведення тестування  буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

 

Місце або спосіб проведення тестування

Електронне тестування за фізичної присутності за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Співбесіда за фізичної присутності за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

Більш детальна інформація щодо проведення співбесіди буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів).

Більш детальна інформація щодо проведення співбесіди буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

Вимоги до компетентності

 1

 Ефективність координації з іншими

 

 • здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, в тому числі з використанням цифрових технологій;
 • уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;
 • здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль.

 2

 Аналітичні здібності

 

 • здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;
 • вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
 • вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи; 

 3

Якісне виконання поставлених завдань
 • чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
 • комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
 • розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

 4

 Цифрова грамотність
 • вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання  своїх посадових обов'язків;
 • вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність  даних та інформації у цифровому середовищі; 
 • здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;
 • здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;
 • вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП);
 • здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку.

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 1

 Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

 2

 Досвід роботи  Не потребує.

 3

Володіння державною мовою   Вільне володіння державною мовою.

 

 

Професійні знання

 1

 Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції» та інше законодавство

 2

 Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Закону України «Про захист персональних даних»

Закону України «Про захист інформації  в інформаційно-телекомунікаційних системах»

Закону України «Про телекомунікації»

Закону України «Про захист інформації в автоматизованих системах»

Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах» від 29.03.2006 №373

Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613

 3

Знання системи адміністрування реєстру та доступу до баз даних

- знання і розуміння роботи IT-інфраструктури та взаємодії систем;

- знання методології опису бізнес-процесів та інформаційних потоків;

- володіння механізмами автоматизованої обробки інформації;

- принципи та способи забезпечення безпеки інформації;

- знання правил і навички ведення проектної документації;

- знання етапів створення, життєвого циклу IT-продуктів;

- створення технічної документації, що супроводжує процес розробки та впровадження аналітичних систем для організації.

- знання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, користування СУБД, досвідчений користувач MS Word, MS Excel, MS Visio, MS PowerPoint;

-  знання технологій та процесів business intelligence;

- упевнене володіння мовою запитів SQL, досвід написання процедур PL/SQL, досвід роботи із командним рядком та скриптами;

- знання методів розробки і реалізації резервування баз даних;

- навички адміністрування Oracle, СУБД MySQL, MS SQL;

- досвід написання SQL запитів (MS SQL, Oracle database, MySQL);

- навички управління даними, навички аудиту даних;

- знання основ програмування, розуміння специфіки IT-продуктів, їх призначення.