Ц
Ц
Ц
A
A
A+

головний спеціаліст відділу аналітики та співпраці з міжнародними організаціями Міжнародного управління центрального апарату АРМА (перша посада)

м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)
(044) 290-08-60, контактна особа - Ковбасюк Катерина Василівна
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) здійснює своєчасне та ефективне виконання завдань у межах компетенції відділу щодо налагодження та розвитку співробітництва з відповідними міжнародними, міжурядовими організаціями, органами міжнародних організацій, мережами, інституціями діяльність яких спрямована на забезпечення міжнародного співробітництва у сфері виявлення, розшуку та управління активами;

2) виконує завдання з інформаційно-аналітичного забезпечення заходів за участю керівництва та працівників Національного агентства міжнародного характеру в Україні та за її межами;

3) готує доручення, листи та іншу службову документацію для інформаційно-аналітичного забезпечення візитів делегацій АРМА України за кордон та іноземних делегацій з питань повернення та управління активами до України;

4) забезпечує належну підтримку робочих контактів з відповідними структурними підрозділами МЗС України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Верховної Ради України, інших ЦОВВ України, дипломатичними представництвами іноземних держав в Україні, дипломатичними представництвами України за кордоном, представництвами міжнародних організацій в України та представництвами України при міжнародних організаціях;

5) здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення участі керівництва та працівників АРМА у конференціях, семінарах та круглих столах міжнародного характеру;

6) здійснює в межах наявних можливостей неофіційного перекладу з іноземної мови (англійська) листів, проектів угод та довідкової інформації, необхідної для виконання завдань та функцій відділу та АРМА загалом;

7) здійснює моніторинг та узагальнення практики міжнародного співробітництва, здійснює аналіз його результативності, підготовку пропозицій щодо вдосконалення діяльності на цьому напрямі та підвищення ефективності міжнародної співпраці;

8) бере участь в організаційних та протокольних заходах відділу.

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 12334 грн., відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;

- надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;

- надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява написана власноручно або з використанням комп'ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за 2018 рік);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 11 вересня 2019 року, за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення).

Додаткові (необов'язкові) документи

- заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування 24 вересня 2019 року о 11 год. 00 хв.,

за адресою: м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Особливості роботи

самостійність в роботі;

системність;

креативність та ініціативність;

орієнтація на саморозвиток;

командна робота на кінцевий результат.

Необхідні ділові якості

Здатність концентруватись на деталях;

Оперативність;

Вміння визначати пріоритети;

Вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

Уміння працювати в команді;

Уміння дотримуватися субординації.

Необхідні особистісні якості

1) відповідальність;

2) ініціативність;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) комунікабельність;

6) готовність допомогти;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, за спеціальністю право, міжнародне право, міжнародні відносини

Досвід роботи

Не вимагається

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Закони України: «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613.

Практичні знання

- роботи з реєстрами/базами даними, відкритими джерелами інформації;

- складання звітів, офіційних протоколів та інше;

- рівень Upper Intermediate володіння англійською мовою та\або однією з мов Ради Європи;

- знання нормотворчої діяльності;

- співпраці з міжнародними організаціями та інституціями;

- оперативний та ефективний аналіз та синтез інформації різного змісту з великої кількості джерел;

- знання міжнародної договірно-правової діяльності.