Ц
Ц
Ц
A
A
A+

головний спеціаліст відділу аналітики Юридичного управління центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)
(044) 290-08-61, контактна особа - Задорожко Дарія Олександрівна
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) здійснює обов’язкове і результативне виконання завдань і доручень, що визначені у планах роботи Відділу, Юридичного управління та АРМА.

2) вносить пропозиції начальнику Відділу щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

3) готує довідки та аналітичні матеріали за результатом вивчення окремих питань правового регулювання та напрямків діяльності АРМА у сфері виявлення, розшуку та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні та підготовка аналітично-довідкових матеріалів з цих питань;

4) вивчає окремі проблемні питання застосування актів законодавства, які потребують реагування або вирішення, що виникають у сфері виявлення, розшуку та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні та підготовка пропозиції щодо їх вирішення;

5) здійснює облік судових рішень про передачу активів в управління АРМА, забезпечення їх зберігання та підготовки аналітичних матеріалів за результатами їх правого аналізу;

6) вивчає та узагальнює практику застосування законодавства у сфері реалізації повноважень АРМА та підготовку пропорцій до проектів нормативно-правових актів та інших документів, для внесення їх на розгляд начальнику Відділу;

7) вивчає інформацію та матеріали з питань пов’язаних з виявленням, розшуком та управлінням активами одержаної за результатами роботи міжнародного співробітництва з відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом, в межах компетенції Управління;

8) здійснює підготовку проектів роз’яснень, матеріалів методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком, проведенням оцінки та управлінням активами;

9) здійснює узагальнення статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації про виявлення, розшук активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні та з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні в межах компетенції Управління;

10) здійснює підготовку проектів відповідей на звернення громадян, запитів на інформацію, звернень та запитів народних депутатів України, звернень державних органів та органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань з питань, що належать до компетенції Відділу;

11) здійснює підготовку проектів запитів на отримання інформації від структурних підрозділів АРМА та органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з питань, які стосуються компетенції Відділу;

12) бере участь у здійсненні перевірки стану правової роботи та подання пропозиції на розгляд начальнику Відділу щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності АРМА, вжиття заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності Відділу;

13) за дорученням начальника Відділу здійснює представлення в установленому законодавством порядку інтересів АРМА в державних органах, підприємствах, установах, організаціях під час розгляду питань, які стосуються компетенції Відділу.

14) виконує інші функції в межах повноважень Відділу.

Умови оплати праці

  • посадовий оклад – 12334 грн., відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
  • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
  • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
  • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява написана власноручно або з використанням комп'ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за 2018 рік);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 28 березня 2019 року, за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування 09 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв.,

за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 73.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Якісне виконання поставлених завдань

Здатність концентруватись на деталях;

Оперативність;

Вміння визначати пріоритети;

Вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

Командна робота та взаємодія

Уміння працювати в команді;

Уміння дотримуватися субординації.

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) ініціативність;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) комунікабельність;

6) готовність допомогти;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Технічні вміння

Впевнений користувач ПК, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, за спеціальністю право

Досвід роботи

Не вимагається

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Закони України: «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613.

Практичні знання

- оперативний та ефективний аналіз та синтез інформації різного змісту з великої кількості джерел;

- знання структури органів законодавчої та виконавчої влади та їх повноважень.