Ц
Ц
Ц
A
A
A+

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку і звітності Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку центрального апарату АРМА

Ковбасюк Катерина Василівна, (044) 290-08-60
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) Якісне, правильне, своєчасне і в повному обсязі ведення обліку запасів та активів на відповідальному зберіганні на позабалансових рахунках.

2) Формування меморіальних ордерів та додатків до них:

№ 10 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів»;

№ 13 «Накопичувальна відомість витрачання виробничих запасів»;

№ 16 «Накопичувальна відомість позабалансового обліку».

3) Приймання участі в проведенні інвентаризації активів і зобов’язань.

4) Підготовка документів для інвентаризації:

інвентаризаційних описів запасів та матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання;

звіряльних відомостей результатів інвентаризації запасів;

актів інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами, дебіторської або кредиторської заборгованості, розрахунків щодо відшкодування матеріальних збитків;

протоколів інвентаризаційної комісії.

5) Приймання участі у формуванні показників проекту держбюджету щодо прогнозного обсягу видатків загального фонду держбюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

6) Організація підготовки документів до їх переплетення, зберігання та передачі в архів.

Умови оплати праці

  • посадовий оклад – 12334 грн., відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
  • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
  • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
  • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

 

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 11 січня 2020 року.

Додаткові (необов'язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування 23 січня 2020 року о 14 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 15, у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби Української школи урядування

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Особливості роботи

самостійність в роботі;

системність;

креативність та ініціативність;

орієнтація на саморозвиток;

командна робота на кінцевий результат.

Необхідні ділові якості

Здатність концентруватись на деталях;

Оперативність;

Вміння визначати пріоритети;

Вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

Уміння працювати в команді;

Уміння дотримуватися субординації.

Необхідні особистісні якості

1) відповідальність;

2) ініціативність;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) комунікабельність;

6) готовність допомогти;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, за спеціальністю економіка, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування.

Досвід роботи

Не вимагається.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Володіння іноземною мовою

Не потребує.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Бюджетний кодекс України,

Податковий кодекс України,

Регламент Кабінету Міністрів України,

Закони України: «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Про Державний бюджет України на відповідний період,

Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613,

Постанови та розпорядження Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, накази Міністерства фінансів України, інші акти законодавства, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи

Практичні знання

  • володіння знаннями та правильне застосування в практичній роботі чинного законодавства з бухгалтерського обліку та звітності;
  • володіння знаннями та правильне застосування в практичній роботі вимог бюджетного законодавства;
  • складання фінансової, бюджетної та іншої звітності.