Ц
Ц
Ц
A
A
A+

головний спеціаліст відділу організації закупівель Управління діловодства, ресурсного забезпечення та організації закупівель центрального апарату АРМА

Ковбасюк Катерина Василівна, (044) 290-08-60
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) Забезпечення реалізації державної політики у сфері закупівель, управління об’єктами державної власності та дотриманням режиму заощадження у використанні матеріальних і енергетичних ресурсів в центральному апараті АРМА.

2) Організовує і проводить електронні закупівлі в АРМА через електронну систему закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

3) Участь у підготовці матеріалів для вирішення питань, що стосуються тендерної документації, здійснення закупівель.

4) Забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель.

5) Отримання пропозицій від самостійних структурних підрозділів АРМА, щодо предмету закупівлі, інформації про технічні та якісні характеристики, очікуваної вартості предмета закупівлі, строків поставки товарів, надання послуг або виконання робіт та інших вимог до проведення закупівель.

6) Складання на підставі наданих пропозицій самостійних структурних підрозділів АРМА відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі».

7) Розробка проекту тендерної документації та забезпечення укладення договорів в частині, що належить до компетенції Управління.

8) Участь у підготовці відповідних документів для укладення договорів і контроль за виконанням умов договору, що належать до компетенції Управління.

9) Участь у підготовці необхідних матеріалів до закупівель, з визначення постачальників (виконавців), товарів, робіт та послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Умови оплати праці

  • посадовий оклад – 12334 грн., відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
  • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
  • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
  • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

 

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 11 січня 2020 року.

Додаткові (необов'язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування 23 січня 2020 року о 14 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 15, у Центрі оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби Української школи урядування

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Особливості роботи

самостійність в роботі;

системність;

креативність та ініціативність;

орієнтація на саморозвиток;

командна робота на кінцевий результат.

Необхідні ділові якості

Здатність концентруватись на деталях;

Оперативність;

Вміння визначати пріоритети;

Вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

Уміння працювати в команді;

Уміння дотримуватися субординації.

Необхідні особистісні якості

1) відповідальність;

2) ініціативність;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) комунікабельність;

6) готовність допомогти;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю економіка, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування.

Досвід роботи

Не вимагається.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Володіння іноземною мовою

Не потребує.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

КЗпП України, Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613

Практичні знання

  • підготовка відповідей органам державної влади з компетенції Відділу;
  • знання законодавства у сфері публічних закупівель;
  • вміння користуватись електронним майданчиком закупівель та забезпечення оприлюднення інформації на веб-порталі Уповноваженого органу.