Ц
Ц
Ц
A
A
A+

головний спеціаліст відділу по роботі з персоналом територіальних управлінь Управління персоналу центрального апарату АРМА

м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)
(044) 290-08-60, контактна особа - Ковбасюк Катерина Василівна
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» територіальних управлінь АРМА, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

2) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» територіальних управлінь АРМА письмові повідомлення про результати конкурсу;

3) узагальнює потреби керівників та заступників керівників територіальних управлінь АРМА у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції начальнику Управління;

4) разом із керівниками та заступниками керівника територіальних управлінь АРМА складає індивідуальні програми підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання їх службової діяльності;

5) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

6) аналізує кількісний та якісний склад керівників та заступників керівників територіальних управлінь АРМА;

7) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу територіальних управлінь АРМА державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

8) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників та заступників керівників територіальних управлінь АРМА;

9) узагальнює графік відпусток керівників та заступників керівників територіальних управлінь АРМА;

10) готує проекти актів щодо надання щорічних та додаткових відпусток, відпусток для догляду за дитиною керівникам територіальних управлінь АРМА та веде їх облік;

11) готує проекти актів щодо надання відпусток для догляду за дитиною заступникам керівників територіальних управлінь АРМА, веде їх облік та погоджує надання щорічних та додаткових відпусток заступникам керівників територіальних управлінь АРМА;

12) готує проекти актів щодо зміни облікових даних керівників та заступників керівників територіальних управлінь АРМА;

13) здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням особових справ (особових карток) керівників та заступників керівників територіальних управлінь АРМА;

14) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад керівників та заступників керівників в територіальних управліннях АРМА;

15) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

16) проводить у межах компетенції разом з іншими структурними підрозділами центрального апарату АРМА роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління АРМА, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством;

17) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

18) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 12334 грн., відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;

- надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;

- надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява написана власноручно або з використанням комп'ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за 2018 рік);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 11 вересня 2019 року, за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення).

Додаткові (необов'язкові) документи

- заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування 24 вересня 2019 року о 11 год. 00 хв.,

за адресою: м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Особливості роботи

самостійність в роботі;

системність;

креативність та ініціативність;

орієнтація на саморозвиток;

командна робота на кінцевий результат.

Необхідні ділові якості

Здатність концентруватись на деталях;

Оперативність;

Вміння визначати пріоритети;

Вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

Уміння працювати в команді;

Уміння дотримуватися субординації.

Необхідні особистісні якості

1) відповідальність;

2) ініціативність;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) комунікабельність;

6) готовність допомогти;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, за спеціальністю філологія, психологія, соціологія, педагогіка, управління трудовими ресурсами, управління персоналом та економіка праці, державне управління, право

Досвід роботи

Не вимагається

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Закони України: «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, КЗпП України, Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613.

Практичні знання

-  оперативний та ефективний аналіз та синтез інформації різного змісту з великої кількості джерел;

-  знання структури органів законодавчої та виконавчої влади та їх повноважень;

- ефективна взаємодія з державними органами та органами місцевого самоврядування;

-  знання правил використання засобів комунікацій;

- знання способів попередження та вирішення конфліктів.