Ц
Ц
Ц
A
A
A+

головний спеціаліст відділу управління активами Управління з питань управління активами центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення).
+38097-073-66-98
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

Первинний аудит ефективності активу:

1) перевіряє та аналізує первинні та інші документи, пов’язані з активом;

2) аналізує правову природу активу, його установчі або інші пов’язані з активом документи;

3) аналізує інвестиції, які необхідно вкласти в актив з метою одержання прибутку (доходів), незалежно від їх виду (іноземна валюта, валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, акції, облігації, авторські права, права на винаходи, торгові знаки, пільгові банківські вклади, паї, права користування землею, іншими природними ресурсами);

4) аналізує витрати, пов’язані із утриманням (санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів тощо), сплатою комунальних послуг (централізоване постачання холодної води, централізоване постачання гарячої води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), газопостачання, централізоване опалення тощо), охороною актива;

5) вивчає показники ефективності використання оборотних коштів, основних засобів, оборотних засобів виробництва;

6) аналізує систему внутрішнього контролю та аудиту, якщо такі застосовувалися до активу;

7) аналізує господарські (бізнес) та фінансові ризики;

8) аналізує та оцінює усі можливі варіанти подальших комерційних дій з активом (реалізація або управління, експлуатація, перепрофілювання тощо).

Первинний аудит правовстановлюючих документів:

9) вивчає наявність судових справ, пов’язаних з активами;

10) вивчає правомірність використання активів (наприклад, цільове використання земельної ділянки);

11) працює з базами даних, в яких може міститься інформація щодо походження активу та його фінансової структури;

12) перевіряє правовстановлюючі документи, а також право власності на активи;

Загальне:

13) приймає участь в розробці методики проведення аудиту виявлених активів;

14) розробляє в межах своєї компетенції рекомендації відділу закупівель та відділу моніторингу з питань користування та/або розпорядження активами, забезпечення збереження активів;

15) готує звіти керівництву Управління, наприклад щодо результатів первинного аудиту активів, які були передані Національному агентству в управління;

16) одержує в установленому законом порядку від державних органів інформацію, необхідну для виконання функцій та завдань Національного агентства;

17) отримує в межах своєї компетенції письмові пояснення від посадових осіб та службових осіб державних органів;

18) у разі необхідності проводить повторний первинний аудит активів;

19) дотримується правил нерозголошення інформації, в тому числі інформації, що носить конфіденційний характер, та несе відповідальність.

Умови оплати праці

  • посадовий оклад – 11200 грн., відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
  • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
  • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
  • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова (власноручно написана) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (як кандидат на посаду за 2016 рік);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

Документи приймаються до 16 год. 45 хв. 06 жовтня 2017 року, за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення).

Дата, час і місце проведення конкурсу

Електронне тестування 17 жовтня 2017 року о 12 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 73.

Співбесіда з кандидатами конкурсу з 18 по 20 жовтня 2017 року о 10 год. 00 хв.,
м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1.

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань, економічна та/або фінансова та/або юридична освіта

Досвід роботи

Не вимагається

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

Якісне виконання поставлених завдань

Вміння працювати з інформацією;

Орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

Вміння вирішувати комплексні завдання;

Вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

Командна робота та взаємодія

Вміння працювати в команді;

Вміння надавати звоторній зв'язок.

Сприйняття змін

Здатність приймати зміни та змінюватись.

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) системність та самостійність в роботі;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) креативність та ініціативність;

6) орієнтація та саморозвиток;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Практичні навички

  • загальні засади економічної теорії, інвестиційної діяльності, фінансового та податкового обліку; стандартів фінансового аналізу та оцінки вартості бізнесу;
  • обізнаність щодо процедур управління майном на підставі договору або адміністративного акту;
  • навички роботи з реєстрами, базами даних, в тому числі, з відкритими джерелами інформації та базами даних;
  • практичні навички щодо правового та/або фінансового дью-дилідженсу організацій, які володіють проблемними активами – майна, щодо якого існують обтяження правового та/або фактичного характеру, або яке є предметом спору у судах чи адміністративних процедурах, щодо якого вчиняються перешкоди у здійсненні прав на нього, або існують інші штучно створені обставини, що унеможливлюють вільне здійснення прав на такі активи їх добросовісним та законним володільцем, або в аналогічних аналітичних заходах щодо таких активів, зокрема, з питань аналізу чинників формування ринкової вартості активів, розрахунку доходів від їх використання чи продажу.

Технічні вміння

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

Професійні знання

Знання законодавства

Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Закони України: «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про Кабінет Міністрів України», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України.