Ц
Ц
Ц
A
A
A+

головний спеціаліст Відділу забезпечення організаційних та контрольних повноважень Голови АРМА центрального апарату (друга посада)

м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення).
(044) 290-08-61, контактна особа - Задорожко Дарія Олександрівна
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) готує необхідні матеріали та документи для Голови АРМА, здійснює аналіз та узагальнення кореспонденції, що надходить на ім’я Голови, готує проекти доручень, наказів та інших документів;

2) готує плани роботи АРМА та звіти про їх виконання;

3) готує та узагальнює матеріали для періодичних аналітичних звітів про діяльність АРМА для їх представлення представникам Громадської ради при АРМА, органам державної влади та громадськості;

4) узагальнює інформацію від структурних підрозділів, територіальних органів та підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління АРМА для щорічного звіту про діяльність АРМА;

5) готує для Голови АРМА матеріали та документи для доповідей на основі пропозицій структурних підрозділів та територіальних управлінь, підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління АРМА;

6) готує матеріали Голові АРМА для участі заходах, що проводяться органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та з керівниками структурних підрозділів, з керівниками територіальних управлінь та з керівниками підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління АРМА;

7) здійснює співпрацю, в межах повноважень, з членами Громадської ради при АРМА, готує аналітичні матеріали, які висвітлюють діяльність Громадської ради АРМА;

8) здійснює заходи щодо забезпечення формування календаря робочих зустрічей Голови АРМА та заходів за його участю;

9) приймає участь в заходах щодо проведення «гарячих» телефонних ліній, прийомів громадян Головою АРМА та готує за їх результатами інформаційні матеріали;

10) здійснює ведення діловодства у Відділі;

11) виконує інші доручення керівництва Відділу.

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 12334 грн., відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;

- надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;

- надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява написана власноручно або з використанням комп'ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за 2018 рік);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 28 березня 2019 року, за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування 09 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв.,

за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 73.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Якісне виконання поставлених завдань

Здатність концентруватись на деталях;

Оперативність;

Вміння визначати пріоритети;

Вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

Командна робота та взаємодія

Уміння працювати в команді;

Уміння дотримуватися субординації.

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) ініціативність;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) комунікабельність;

6) готовність допомогти;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Технічні вміння

Впевнений користувач ПК, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи

Не вимагається

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Закони України: «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613.

Практичні знання

-  знання роботи щодо написання текстів та оформлення запрошень, ділових листів, тез або презентацій для виступів на публічних заходах із залученням ЗМІ;

- знання формування контенту для ефективної комунікації з відповідною цільовою аудиторією;

- високий рівень письмової комунікації;

- знання літературного редагування текстів.