Ц
Ц
Ц
A
A
A+

головний спеціаліст восьмого відділу Управління виявлення та розшуку активів центрального апарату АРМА (друга посада)

м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)
(044) 290-08-61, контактна особа - Задорожко Дарія Олександрівна
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) проводить роботу щодо виявлення та розшуку активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, в тому числі активів за кордоном, в тому числі таких, що знаходяться в іноземних юрисдикціях, пільгових податкових режимах, за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді) України, а також на запит відповідних органів іноземних держав;

2) аналізує дані про бізнес операції юридичних та/або фізичних осіб, в тому числі в історичній динаміці;

3) виявляє ознаки фіктивності та удаваності правочинів, сумнівності операцій з активами,  визначає помилки, необґрунтовані відхилення, непідтверджені операції в бухгалтерській та фінансовій звітності юридичних та/або фізичних осіб;

4) проводить аналіз даних та встановлює кінцевих бенефіціарів щодо майна, забезпечує пошук, аналіз та синтез іншої інформації у галузі фінансів та економіки, яка є необхідною для цілей виявлення та розшуку активів, одержаних від злочинів, шляхом пошуку за відкритими джерелами даних, пошуку інформації в автоматизованих інформаційних і довідкових системах, реєстрах та банках даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування в Україні і за її межами, одержання інформації від відповідних органів іноземних держав.

Умови оплати праці

  • посадовий оклад – 12334 грн., відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
  • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
  • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
  • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява написана власноручно або з використанням комп'ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за 2018 рік);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 28 березня 2019 року, за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування 09 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв.,

за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 73.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Якісне виконання поставлених завдань

Здатність концентруватись на деталях;

Оперативність;

Вміння визначати пріоритети;

Вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

Командна робота та взаємодія

Уміння працювати в команді;

Уміння дотримуватися субординації.

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) ініціативність;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) комунікабельність;

6) готовність допомогти;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Технічні вміння

Впевнений користувач ПК, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, за спеціальністю право, та/або правоохоронна діяльність, та/або фінанси, банківська справа та страхування, та/або облік та оподаткування

Досвід роботи

Не вимагається

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Закони України: «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про банки та банківську діяльність», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про звернення громадян», Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою КМУ від 11.07.2018 № 613.

Практичні знання

- оперативний та ефективний аналіз та синтез інформації різного змісту з великої кількості джерел;

- знання роботи з реєстрами/базами даними, відкритими джерелами інформації;

- знання у проведенні роботи щодо стягнення заборгованості (в органах виконавчої служби, колекторських компаніях та/або агенціях з повернення боргів та/або в відділеннях фінансових установ по роботі з боржниками);

- знання щодо організації взаємодії з фізичними та юридичними особами, які мають заборгованість перед фінансовими та нефінансовими організаціями;

- знання діяльності арбітражного керуючого, ліквідатора в частині виявлення майна боржника, встановлення кредиторської та дебіторської заборгованості, інвентаризації майна, комунікації з поточним та колишнім менеджментом підприємств щодо господарських операцій останнього;

- знання у проведенні журналістських розслідувань з питань встановлення власників майна, належності майна конкретним особам, кола осіб, які володіють вирішальним впливом на діяльність підприємств чи щодо майна.