Ц
Ц
Ц
A
A
A+

головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1, (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення).
(044) 290-08-60, контактна особа - Ковбасюк Катерина Василівна
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) здійснює заходи щодо виконання законів України, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

2) розробляє проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

3) здійснює заходи щодо інформаційного, методологічного та методичного забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

4) планує, розробляє та проводить заходи з мобілізаційної роботи та мобілізації, у тому числі з переведення Національного агентства на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням;

5) розробляє проекти мобілізаційних планів, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки на підставі встановленого мобілізаційного завдання, забезпечує їх виконання;

6) готує для відповідних державних органів інформацію, необхідну для планування, здійснення та фінансування заходів з мобілізаційної підготовки;

7) здійснює заходи щодо ведення обліку і контролю військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в апараті та в територіальних органах Національного агентства;

8) здійснює заходи щодо звітування та подання пропозиції щодо бронювання військовозобов‘язаних на період мобілізації та на воєнний час;

9) розробляє заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу;

10) готує щорічні доповіді про стан мобілізаційної готовності та про перебіг виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки;

11) здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації особового складу з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації в порядку, встановленому законодавством;

12) забезпечує дотримання режиму секретності та захисту інформації з обмеженим доступом під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки відповідно до законодавства;

13) здійснює роботу з документами відповідно до законодавства.

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 12334 грн., відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;

- надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;

- надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява написана власноручно або з використанням комп'ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за 2017 рік);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 04 жовтня 2018 року, за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування 16 жовтня 2018 року о 12 год. 00 хв.,

за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 73.

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Якісне виконання поставлених завдань

Здатність концентруватись на деталях;

Оперативність;

Вміння визначати пріоритети;

Вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

Командна робота та взаємодія

Уміння працювати в команді;

Уміння дотримуватися субординації.

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) ініціативність;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) комунікабельність;

6) готовність допомогти;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Технічні вміння

Впевнений користувач ПК, вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи

Не вимагається

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції».

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданням та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції

Закони України: «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, Закони України «Про державну таємницю», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про правовий режим воєнного стану», «Про правовий режим надзвичайного стану», «Про оборону України», «Про військовий обов’язок і військову службу», постанов Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 № 587 «Про затвердження Типового положення про мобілізаційний підрозділ органу державної влади, іншого державного органу», від 07.12.2016 № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою КМУ від 11.07.2018 № 613.

Практичні знання

- знання щодо організації управління та функціонування органів державної влади в особливий період;

- знання порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних;

- знання обліку та зберігання документів, які містять службову інформацію;

- знання сучасних засобів комунікацій та зв’язку;

- знання принципів нормативного забезпечення населення в особливий період.