Ц
Ц
Ц
A
A
A+

головний спеціаліст з питань юридичного забезпечення Північно-східного міжрегіонального територіального управління АРМА

м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)
(044) 290-08-60, контактна особа - Ковбасюк Катерина Василівна
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні; управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні; управління активами, на які накладено арешт або які підлягають стягненню в дохід держави в позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування, правильного застосування, неухильного дотримання та запобігання не виконанню законодавства в Південному міжрегіональному територіальному управлінні АРМА, у представленні інтересів Південного міжрегіонального територіального управління АРМА в судах; у представленні інтересів Південного міжрегіонального територіального управління, АРМА та інтересів в судах за довіреністю, виданою АРМА;

2) вносить начальнику Південного міжрегіонального територіального управління АРМА пропозиції щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні, управління активами, на які накладено арешт або які підлягають стягненню в дохід держави в позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування, та подальшої передачі вказаних пропозицій АРМА;

3) перевіряє відповідність законодавству проектів наказів, доручень, що подаються на підпис начальнику Південного міжрегіонального територіального управління АРМА, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів, головних спеціалістів;

4) організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Південного міжрегіонального територіального управління АРМА, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів, головних спеціалістів;

5) організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

6) проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами, головними спеціалістами аналіз результатів господарської діяльності Південного міжрегіонального територіального управління АРМА, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

7) аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

8) подає пропозиції начальнику Південного міжрегіонального територіального управління АРМА про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу, головного спеціаліста);

9) сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає начальнику Південного міжрегіонального територіального управління АРМА письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

10) здійснює методичне керівництво правовою роботою в Південному міжрегіональному територіальному управлінні АРМА;

11) веде облік актів законодавства, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

12) надає правові консультації з питань, що належать до компетенції Південного міжрегіонального територіального управління АРМА, а також за дорученням його начальника розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

13) здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників Південного міжрегіонального територіального управління АРМА;

14) забезпечує в установленому порядку представлення інтересів Південного міжрегіонального територіального управління АРМА в судах та інших органах;

15) забезпечує в установленому порядку за довіреністю, виданою АРМА, представлення інтересів АРМА в судах.

Умови оплати праці

  • посадовий оклад – 7665 грн., відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
  • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
  • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
  • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява написана власноручно або з використанням комп'ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису), про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова (власноручно написана) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (за 2018 рік);

7) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Документи приймаються до 16 год. 45 хв. 02 серпня 2019 року, за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення).

 

Додаткові (необов’язкові) документи:

- заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування на знання законодавства 08 серпня 2019 року о 10 год. 00 хв., 
за адресою: м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6.

 

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Особливості роботи

самостійність в роботі;

системність;

креативність та ініціативність;

орієнтація на саморозвиток;

командна робота на кінцевий результат.

Ділові якості

Здатність концентруватись на деталях;

Оперативність;

Вміння визначати пріоритети;

Вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

Уміння працювати в команді;

Уміння дотримуватися субординації.

Особистісні якості

1) відповідальність;

2) ініціативність;

3) уважність до деталей;

4) наполегливість;

5) комунікабельність;

6) готовність допомогти;

7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача.

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю правознавство.

Досвід роботи

Не вимагається

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України “Про державну службу”;

Закону України “Про запобігання корупції”.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

Законів України: «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», Конвенції про права осіб з інвалідністю, Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613, Положення про міжрегіональні територіальні управління АРМА, затверджене наказом АРМА від 15.02.2019 № 38.

Практичні знання

  • складання процесуальних документів чи їх проектів за результатами розгляду справ в судах;
  • ефективна взаємодія з державними органами та органами місцевого самоврядування;
  • знання нормопроектувальної техніки, прийоми та методи правового регулювання;
  • володіння знаннями щодо роз’яснення застосування норм законодавчих актів та застосовування їх вимог на практиці, а також навичками інформаційно-аналітичної роботи;
  • норми службової етики та поведінки, правила етичної поведінки державних службовців;
  • знання правил використання засобів комунікацій.