Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Начальник четвертого відділу Управління виявлення та розшуку активів центрального апарату Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

м. Київ, пров. Рильський, 10.
271-17-14
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

 1. здійснює керівництво роботою відділу, організовує, координує, забезпечує та несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на відділ, бере участь, у межах повноважень відділу, у розробці та опрацюванні проектів нормативно-правових актів, рішень і документів;
 2. забезпечує роботу відділу з виявлення, розшуку активів, одержаних від корупційних та інших злочинів, в тому числі таких, що знаходяться в іноземних юрисдикціях, пільгових податкових режимах, за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді) України, а також на запит відповідних органів іноземних держав;
 3. виконує передбачені Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» повноваження Уповноваженої особи Національного агентства;
 4. забезпечує роботу з надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги слідчим, детективам, прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з виявленням та розшуком активів;
 5. забезпечує роботу з проведення аналізу статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації про виявлення та розшук активів;
 6. забезпечує роботу з проведення аналізу бухгалтерських та фінансових даних, звітів, інформації про бізнес та інші операції юридичних та/або фізичних осіб, щодо майна яких може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні;
 7. вносить пропозиції щодо проведення службового розслідування, вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 8. дотримується правил нерозголошення інформації.

Умови оплати праці

 • посадовий оклад – 11200 грн., відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»,
 • надбавка за ранг державного службовця, за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
 • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування 18 липня 2017 року о 12 год. 00 хв., м. Київ, вул. Січових стрільців, 73

Співбесіда з кандидатами конкурсу 20-21 липня 2017 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, пров. Рильський, 10.

Вимоги до компетентності

Освіта

Вища, магістр

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спецiальнi вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем магістра, фінансова освіта (фінанси, банківська справа, облік та оподаткування), та/або економічна освіта та/або державне регулювання

Знання законодавства

Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про банки та банківську діяльність», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про звернення громадян»;

Основи цивільного, господарського, кримінального, податкового, фінансового, цивільного процесуального права, господарського процесуального права, кримінального процесуального права.

Професійні чи технічні знання

-          оперативний та ефективний аналіз та синтез інформації різного змісту з великої кількості джерел;

-          фінансова грамотність;

-        володіння англійською мовою на рівні, достатньому для виконання основних завдань та функцій, покладених на відділ;

-        обізнаність щодо процесу проведення слідчих, оперативно-розшукових дій та процесуальних дій у цивільному, господарському та кримінальному процесах;

-        навички роботи з реєстрами, базами даних, в тому числі, з відкритими джерелами інформації;

-        навики підготовки процесуальних документів; навики підготовки юридичних висновків; навики підготовки відповідей органам державної влади;

-        бажано знання у таких напрямах діяльності:

ü  організації економічної безпеки;

ü  проведення фінансових розслідувань;

ü  аналіз і моніторинг показників фондових ринків.

Спеціальний досвід роботи

Бажано досвід роботи у:

Національному банку, Національній комісії з цінних паперів та фондових ринків, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Знання сучасних інформаційних технологій

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

Особистісні якості

Управлінські навички

Вміння працювати в команді

Аналітичні навички

Ініціативність

Гнучкість

Дотримання норм професійної етики