Ц
Ц
Ц
A
A
A+

начальник другого відділу Управління менеджменту активів ЦА АРМА, що обіймає особа, з якою укладено контракт про проходження державної служби на період дії карантину

Ковбасюк Катерина Василівна, 044-290-08-60, Борисова Вікторія Костянтинівна, 044-290-08-61
k.kovbaciuk@arma.gov.ua, personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

1) Здійснює керівництво діяльності Відділу, виконання функцій, передбачених Положенням про Управління та Положенням про Другий відділ.

2) Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу.

3) Здійснює контроль за виконанням працівниками Відділу своїх обов’язків.

4) Розробляє та подає пропозиції начальнику Управління щодо організації навчання працівників Відділу з метою підвищення їх професійно-кваліфікаційного рівня та забезпечення Відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами.

5) Вносить пропозиції начальнику Управління щодо вдосконалення роботи Відділу та Управління, заохочення та накладення стягнень.

6) Опрацьовує документи та виконує доручення начальника Управління.

7)  Подає пропозиції начальнику Управління щодо можливості визначення шляху управління активом переданих в управління АРМА.

8) Готує пропозиції щодо можливості визначення належності або неналежність активу, переданого АРМА в управління без визначення шляху управління ним, до видів майна, визначених у Примірному переліку майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні за його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 685 та подає начальнику Управління менеджменту активу для прийняття останнім рішення.

Умови оплати праці

 • посадовий оклад – 14714 грн, відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
 • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
 • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація приймається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua) до 17 год. 00 хв. 08 червня 2021 року

Додаткові (необов'язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

16 червня 2021 року початок о 10 год. 00 хв. Більш детальна інформація щодо проведення тестування  буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

 

Місце або спосіб проведення тестування

Електронне тестування за фізичної присутності за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Співбесіда за фізичної присутності за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

Більш детальна інформація щодо проведення співбесіди буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів).

Більш детальна інформація щодо проведення співбесіди буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

Вимоги до компетентності

 1

Лідерство

 • вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
 • сприяння всебічному розвитку особистості;
 • вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;
 • здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби.

 2

Аналітичні здібності
 • здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;
 • вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
 • вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи;

 3

Якісне виконання поставлених завдань
 • чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;
 • комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;
 • розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення.

 4

Уважність до деталей
 • здатний помічати окремі елементи та акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;
 • здатний враховувати деталі при прийнятті рішень.

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 1

 Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра, за спеціальністю право; економіка; облік і оподаткування; фінанси, банківська справа та страхування.

 2

 Досвід роботи  Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

 3

Володіння державною мовою   Вільне володіння державною мовою.

 

 

Професійні знання

 1

 Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції» та інше законодавство

 2

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Закону України «Про банки та банківську діяльність»

Закону України «Про акціонерні товариства»

Закону України «Про публічні закупівлі»

Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Закону України «Про виконавче провадження»

Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613

Порядок реалізації арештованих активів на електронних торгах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 719

Примірний перелік майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати на забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017  № 685

 3

Знання системи менеджменту активів

 • загальні засади економічної теорії, інвестиційної діяльності, фінансового та податкового обліку; стандартів фінансового аналізу та оцінки вартості бізнесу;
 • загальні засади речового права, договірного та зобов’язального права, міжнародного приватного права, цивільного, господарського, податкового, корпоративного та фінансового права;
 • методи аналізу ефективності бізнесу в різних секторах економіки України, зокрема: сільського господарства, комерційної та житлової нерухомості, автомобільної галузі, роздрібної торгівлі, харчової промисловості та енергетичного сектору;
 • діюче регулювання та практична складова реорганізації підприємств;
 • обізнаність щодо змісту та практичної реалізації в Україні та за її межами інститутів:

а) управління майном на підставі договору або адміністративного акту, включаючи конструкцію довірчої власності;

б) реалізація майна третьої особи на підставі адміністративного акту, або судового рішення, в тому числі, але не виключно, в процедурах відновлення платоспроможності, ліквідації підприємств, примусового виконання судових рішень тощо, у формі прилюдних торгів, аукціонів, електронних торгів;

 • оперативний та ефективний аналіз та синтез інформації різного змісту з великої кількості джерел;
 • знання роботи з реєстрами, базами даних, в тому числі, з відкритими джерелами інформації;
 • знання організації роботи, спрямованої на забезпечення збереження економічної вартості проблемних активів – майна, щодо якого існують обтяження правового та/або фактичного характеру, або яке є предметом спору у судах чи адміністративних процедурах, щодо якого вчиняються перешкоди у здійсненні прав на нього, або існують інші штучно створені обставини, що унеможливлюють вільне здійснення прав на такі активи їх добросовісним та законним володільцем (далі - Проблемні активи);
 • знання проведення/участі правовому та/або фінансовому дью-дилідженсі організацій, які володіють проблемними активами вартістю понад 200 мінімальних заробітних плат, або в аналогічних аналітичних заходах щодо таких активів, зокрема, з питань аналізу чинників формування ринкової вартості активів, розрахунку доходів від їх використання чи продажу;
 • знання здійснення заходів з управління (в різні способи) Проблемними активами якомога різного виду, в тому числі, участі у аналізі потенційних стратегій поведінки з такими активами та обранні стратегії, яка найкраще відповідає меті збереження економічної вартості відповідного активу, або його реалізації за максимально можливими цінами;
 • знання співпраці з міжнародними фінансовими організаціями з питань залучення фінансової, технічної допомоги, чи інвестицій у різних секторах економіки України;
 • знання правого супроводження щонайменше три роки компаній з управління активами та/або інших інститутів спільного інвестування з об’ємом активів не менше ніж 10 мільярдів гривень;
 • знання взаємодії з органами досудового розслідування та прокуратури стосовно вирішення правових аспектів поводження із речовими доказами чи іншим арештованим майном.