Ц
Ц
Ц
A
A
A+

начальник управління Південно-східного міжрегіонального територіального управління АРМА

Ковбасюк Катерина Василівна, 044-290-08-60
k.kovbaciuk@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

здійснює керівництво Південно-східним міжрегіональним територіальним управлінням АРМА, забезпечує організацію та результативність його діяльності, а також виконання покладених на Південно-східне міжрегіональне територіальне управління АРМА завдань;

організовує та забезпечує виконання Південно-східним міжрегіональним  територіальним управлінням АРМА Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, наказів АРМА, доручень Голови АРМА або його заступників;

вносить Голові АРМА пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи Південно-східного міжрегіонального територіального управління АРМА і шляхів виконання покладених на нього завдань та подає на затвердження плани роботи Південно-східного міжрегіонального територіального управління АРМА (річні, піврічні), організовує та контролює їх виконання, затверджує звіти про їх виконання;

забезпечує самопредставництво інтересів АРМА в судах України;

забезпечує в установленому порядку взаємодію з місцевими державними адміністраціями, територіальними органами державних органів, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, органами досудового розслідування, підприємствами, установами, організаціями на відповідній території;

здійснює добір кадрів у Південно-східне міжрегіональне територіальне управління АРМА;

організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників Південно-східного міжрегіонального територіального управління АРМА;

призначає на посади та звільняє з посад державних службовців та працівників Південно-східного міжрегіонального територіального управління АРМА, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників);

порушує перед Головою АРМА питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

підписує накази Південно-східного міжрегіонального територіального управління АРМА;

розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

затверджує положення про структурні підрозділи Південно-східного міжрегіонального територіального управління АРМА і посадові інструкції працівників.

Умови оплати праці

 • посадовий оклад – 18000 грн., відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
 • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»;
 • надбавка за ранг державного службовця, надбавки за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
 • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:

Безстроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

2) резюме за формою згідно з додатком 2-1, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

 

Інформація приймається через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС (career.gov.ua) до 17 год. 00 хв. 22 липня 2021 року

Додаткові (необов'язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

26 липня 2021 року початок о 10 год. 00 хв. Більш детальна інформація щодо проведення тестування буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

 

Місце або спосіб проведення тестування

Електронне тестування за фізичної присутності кандидатів за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Cпівбесіда за фізичної присутності кандидатів за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

Більш детальна інформація щодо проведення співбесіди буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Cпівбесіда за фізичної присутності кандидатів за адресою: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

Більш детальна інформація щодо проведення співбесіди буде оприлюднена на офіційному сайті АРМА та сторінці АРМА у Facebook.

Вимоги до компетентності

 1

Лідерство

- вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

- сприяння всебічному розвитку особистості;

- вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

- здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби.

 2

 Прийняття ефективних рішень

- здатність приймати вчасні та виважені рішення;

- аналіз альтернатив;

- спроможність іти на виважений ризик;

- автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень.

 3

 Управління організацією роботи

- чітке бачення цілі;

- ефективне управління ресурсами;

- чітке планування реалізації;

- ефективне формування та управління процесами.

 4

 Досягнення результатів

- здатність до чіткого бачення результату діяльності;

- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди.

 5

 Комунікація та взаємодія

- здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку;

- вміння публічно виступати перед аудиторією;

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації.

 6

 Доброчесність

- здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;

- здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;

- усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій

 

 

Кваліфікаційні вимоги

 1

 Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра за спеціальністю право.

 2

 Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах.

 3

Володіння державною мовою   Вільне володіння державною мовою.

 

 

Професійні знання

 1

 Знання законодавства

Знання:

Конституції України

Закону України «Про державну службу»

Закону України «Про запобігання корупції» та інше законодавство

 2

 Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України

«Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»

Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»,

Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»,

Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»,

Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду»,

Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 613,

Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 719;

Примірного переліку майна, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати на забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майна у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, що підлягає реалізації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017  № 685 та інші.

 3

Знання системи виявлення, розшуку та управління активами

 • знання підготовки процесуальних документів;
 • знання підготовки юридичних висновків;
 • знання підготовки відповідей органам державної влади;
 • загальні засади економічної теорії, інвестиційної діяльності, фінансового та податкового обліку; стандартів фінансового аналізу та оцінки вартості бізнесу;
 • загальні засади речового права, договірного та зобов’язального права, міжнародного приватного права, цивільного, господарського, податкового, корпоративного та фінансового права;
 • діюче регулювання та практична складова реорганізації підприємств;
 • обізнаність щодо змісту та практичної реалізації в Україні та за її межами інститутів:
 • а) управління майном на підставі договору або адміністративного акту, включаючи конструкцію довірчої власності;
 • б) реалізація майна третьої особи на підставі адміністративного акту, або судового рішення, в тому числі, але не виключно, в процедурах відновлення платоспроможності, ліквідації підприємств, примусового виконання судових рішень тощо, у формі прилюдних торгів, аукціонів, електронних торгів;
 • оперативний та ефективний аналіз та синтез інформації різного змісту з великої кількості джерел;
 • знання роботи з реєстрами, базами даних, в тому числі, з відкритими джерелами інформації;
 • знання організації роботи, спрямованої на забезпечення збереження економічної вартості проблемних активів – майна, щодо якого існують обтяження правового та/або фактичного характеру, або яке є предметом спору у судах чи адміністративних процедурах, щодо якого вчиняються перешкоди у здійсненні прав на нього, або існують інші штучно створені обставини, що унеможливлюють вільне здійснення прав на такі активи їх добросовісним та законним володільцем (далі - Проблемні активи);
 • знання проведення/участі правовому та/або фінансовому дью-дилідженсі організацій, які володіють Проблемними активами вартістю понад 200 мінімальних заробітних плат, або в аналогічних аналітичних заходах щодо таких активів, зокрема, з питань аналізу чинників формування ринкової вартості активів, розрахунку доходів від їх використання чи продажу;
 • знання здійснення заходів з управління (в різні способи) Проблемними активами якомога різного виду, в тому числі, участі у аналізі потенційних стратегій поведінки з такими активами та обранні стратегії, яка найкраще відповідає меті збереження економічної вартості відповідного активу, або його реалізації за максимально можливими цінами;
 • знання співпраці з міжнародними фінансовими організаціями з питань залучення фінансової, технічної допомоги, чи інвестицій у різних секторах економіки України;
 • знання правого супроводження щонайменше три роки компаній з управління активами та/або інших інститутів спільного інвестування з об’ємом активів не менше ніж 10 мільярдів гривень;
 • знання взаємодії з органами досудового розслідування та прокуратури стосовно вирішення правових аспектів поводження із речовими доказами чи іншим арештованим майном.