Ц
Ц
Ц
A
A
A+

Начальник відділу аналітики та нормопроектувальної роботи юридичного управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

м. Київ, пров. Рильський, 10.
271-17-14
personal@arma.gov.ua

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

Посадові обов'язки

 1. здійснює керівництво роботою відділу, організовує, координує, забезпечує та несе персональну відповідальність за виконання завдань, приймає участь, у межах повноважень, у розробленні та опрацюванні нормативно-правових актів, рішень і документів
 2. проводить постійний моніторинг законопроектів, вносить пропозиції щодо забезпечення формування та державної політики в сфері виявлення, розшуку та управління активами, в тому числі приймає участь у розробці нормативно-правових актів, які регулюють діяльність Національного агентства;
 3. здійснює правову експертизу (готує висновки) нормативно-правових актів та розпорядчих документів Національного агентства на відповідність чинному законодавству, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Національного агентства, також їх працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;
 4. здійснює методичне забезпечення діяльності та надає роз’яснення працівникам Національного агентства щодо застосування нормативно-правових актів та розпорядчих документів;
 5. забезпечує в межах чинного законодавства державну реєстрацію нормативно-правових актів;
 6. вивчає та здійснює аналіз законодавства іноземних країн, норм міжнародного права міжнародних організацій та готує пропозицій стосовно можливості використання досвіду інших країн під час розроблення та опрацювання нормативно-правових актів України;
 7. в межах повноважень, представляє в установленому законодавством порядку інтереси Національного агентства в судах, державних органах, підприємствах, установах, організаціях під час розгляду правових та інших питань, спорів, тощо.

Умови оплати праці

 • посадовий оклад – 11200 грн., відповідно до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;
 • надбавка за вислугу років на державній службі у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»,
 • надбавка за ранг державного службовця, за інтенсивність праці та виконання особливо важливої роботи відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»
 • інші виплати та премії у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 13 травня 2017 року, за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10, (скринька для вхідної кореспонденції при вході у приміщення)

Місце, час та дата початку проведення перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

Електронне тестування 23 травня 2017 року о 12 год. 00 хв., м. Київ, вул. Січових стрільців, 73

Співбесіда з кандидатами конкурсу 24-26 травня 2017 року о 10 год. 00 хв., м. Київ, пров. Рильський, 10.

Вимоги до компетентності

Освіта

Вища, магістр

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

 

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Спецiальнi вимоги

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право»

Знання законодавства

Конституція України; Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про звернення громадян», Регламент Кабінету Міністрів України.

Основи цивільного, господарського, податкового, фінансового, цивільного процесуального права, господарського процесуального права, кримінального права та кримінального процесу.

Професійні чи технічні знання

-          оперативний та ефективний аналіз та синтез інформації різного змісту з великої кількості джерел;

-        знання порядку підготовки та подання на розгляд органів державної влади проектів нормативно-правових актів;

-        знання техніки нормопроектування;

-        знання структури органів законодавчої та виконавчої влади та їх повноважень;

бажано знання англійської мови на рівні читання та розуміння технічної та фінансової документації;

Бажано знання у таких напрямах діяльності:

ü  проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів на відповідність чинному законодавству;

ü  підготовки проектів нормативно-правових актів у галузях кримінального права і процесу, цивільного, господарського права, оцінки, аудиту та управління майном.

Спеціальний досвід роботи

Не вимагається

Знання сучасних інформаційних технологій

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет, користування законодавчою базою Liga

Особистісні якості

Комунікаційні навички

Аналітичні навички

Дотримання норм професійної етики